Thursday, December 31, 2009

నవ దశక వత్సరాది శుభ కామనలతో.......

నవ దశక వత్సరాది శుభ కామనలతో.......
చలి నిను బాధిస్తే నెచ్చెలి
వెళ్ళమాకు వెళ్ళమాకు నన్నొదిలి
ఈదర నిను వేధిస్తే నా సఖీ
నీ పనులు చక్కబెట్ట నేను సదా సుముఖి
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు
1. నీ వొంటి వాకిలి లో చిమ్మనా
ఊపిరి చీపిరి తో దుమ్ముని
కౌగిలి లోగిలిలో చల్లనా
పుట్టే చెమటనే కల్లాపి
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు
2. పెదవుల ముంగిలిలో వేయనా
తీయని ముద్దుల రంగవల్లి
నాజూకు నడుము గడప దిద్దనా
పిడికిళ్ళ పసుపూ కుంకుమలద్ది
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు
3. ప్రకటిద్దాం ఉదయానికి సెలవుని
ప్రేమికులని విడదీయగ తగదని
పొడగిద్దాం రోజంతా రేయిని
రాతిరి అల్పమైతె నేరమని-బ్రతుక నేరమని
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు

అందరికీ నవ వత్సర శుభ కామనలు!!

తెలంగాణా రాష్ట్రం తోనే నవశకం..నవ వర్షం...తెలంగాణా రాష్ట్రం లోనే నవనవోన్మేషం జన హర్షం!!
అందరికీ నవ వత్సర శుభ కామనలు!!

Saturday, December 26, 2009

హరియంటె హరియించు పాపములు
నరహరియంటె శమియించు దోషములు
ధర ధర్మపురి ధాముడే దయార్ద్ర హృదయుడు
ప్రహ్లాదు బ్రోచిన సిరి వల్లభుడు
1. భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపురవాస
యని కొలువ శేషప్ప సాయుజ్యమొందె
ఇందుగలడందులేడను సందేహమొదిలిన
కవిపోతన్న పరసౌఖ్యమొందె
కలిలో గోవింద నామస్మరణయే
సంసార కడలిని కడతేర్చు నౌక
ఇలలో కల్మష చిత్తాలు శుద్ధిగా
మార్చేసాధనము హరి భజనమేయిక
2. నీవే తప్ప ఇతఃపరంబెరుగనని
మొఱలిడిన గజరాజు ప్రాణము గాచే
సర్వస్య శరణాగతి కోరుకొన్న
మానిని ద్రౌపది మానము నిలిపె
ఏ తీరుగ నను దయజూతువోయన్న
కంచర్ల గోపన్న కైవల్యమొందె
కలవో నిజముగ కలవో హరియని
ఎందుకు రాఖీ మది కలతజెందె

Tuesday, December 15, 2009

మౌనం మాట్లాడుతుంది-వింత భాష
తెలుపుతుంది-నినదించే హృదయ ఘోష
1. కంటిసైగలే వర్ణాలు-ఒంటి చేష్టలే ...పదాలు
మూతివిరుపులు-ముసిముసి నవ్వులు వాక్యాలు
ఎర్రబడిన కళ్ళు -గులాబి చెక్కిళ్ళు వ్యాకరణాలు
తిప్పుకొను తల ఛందస్సు-చిలిపి చూపే లిపి
2. నిదుర రాస్తుంది కలల కావ్యాలని
కలత నిదుర తెలుపుతుంది కావ్య భాష్యాలని
అలక, ప్రణయ మొలక కావ్యానికి వస్తువులు
ఒలికే బుసలు ఓర చూపులు కావ్య శిల్పాలు
3. జగమంతా ఎరుగుతుంది మూగ భాష
జనులంతా వాడ గలుగు మౌన భాష
అపరిమితం అనంతం చిత్రమీ భాష
చెప్పకనే నేర్చుకొన్న చిన్ననాటి భాష
14-12-2009 రోజున జన్మదినం జరుపుకొన్న నేస్తానికి..చిరు కానుక..! -రాఖీ ఓం-సత్యం శివం సుందరం
జన్మదినం కావాలి జగతికే సంబరం
జనుల జేజేధ్వనులే తాకాలీ అంబరం
తరాలెన్ని మారినా తరగనీకు నీ కీర్తి
కావాలి మహిలోన నీవే ఆదర్శమూర్తి
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ. ౧

పుట్టుకతో ఎవ్వరూ కాలేరు గొప్పవారు
బాల్యంలో అందరూ పెరిగేదీ ఒకేతీరు
క్రమశిక్షణ బ్రతుకైతే నీ భవితే పూలతేరు
లక్ష్యమొకటి తోడైతే నడకే నల్లేరు
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ .౨

గతమంతా ఒకసారి నెమరువేసుకోవాలి
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు సరిచూసు కోవాలి
పట్టుదలా కృషీ నీకు నేస్తాలు కావాలి
అంచెలంచెలుగా నీవే గమ్యాన్ని చేరాలి
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ

దయ క్షమ నీకెపుడూ దగ్గరే ఉండాలి
ఇవ్వడానికెప్పుడూ నీవే ముందుండాలి
ఫలితమన్నది ఎప్పుడూ విజయమే కాబోదు
పథమంతా ప్రతిక్షణం ఆనందం చవిచూడు
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ

Monday, December 14, 2009

మానవ జీవితం-నవపారిజాతం
చేయాలి ఇకనైనా పరమాత్మకు అంకితం
వికసిత హృదయం-ఒక మందారం
అర్పించుకోవాలి-అహరహం
1. గరికపోచ సైతం - చేరుతుంది గణపతిని
గడ్డిపూవైనా- కోరుతుంది ఈశ్వరుణ్ణి
పంకజాల ఆకాంక్ష- విష్ణుపత్ని పాదాలు
జిల్లేళ్లూ మారుతికి-అవుతాయి మెడలొ నగలు
2. సాలెపురుగు తనుకట్టె- శివమందిరం
ఉడతైనా తలపెట్టె- శ్రీరామ కార్యం
చిట్టి ఎలుకేగా-గజముఖుని వాహనం
అల్పమౌ పక్షేకద-శ్రీహరికి విమానం
అందాల చందమామా- నీ మీద ఎంత ప్రేమా
కలగన్న కలువ భామా- ఇలనిన్ను కలువ తరమా
1. చుక్కలు నిన్ను – చుట్టుముట్టగా
మబ్బులు మిన్నులొ- దాచిపెట్టగా
కన్నులసైతం-నిలుపనీయ నట్టుగా
కష్టాలొచ్చెను-కలిసి కట్టుగా
కన్నీటి మడుగులోనా- వగచింది చంద్రకాంతా
అందాల చందమామా-ఇలనిన్ను కలువ తరమా
2. మిత్రుని బారిని- తప్పించుకొని
రజనీశా నిను మదికోరుకొని
వేచెను నీకై వేల క్షణములు
అర్పించనెంచె-తన ప్రాణములు
దూరాలలోన ప్రణయం-వ్యధచెందె దీన కుముదం
కరుణించకుంటె ఓ సోమం-ఉత్పలకు గుండె హోమం

Thursday, December 10, 2009

పాటకు అందాల పల్లవి
మోమున నగవుల మోవి
వర్ణాలేవైన పొసగాలి ఆ’కృతి’
పదములు కదలాలి వయ్యార మొలికి
1. ప్రాసల కుసుమాలు సిగలో తురమాలి
అపురూప అలంకారము చేయాలి
శబ్దావళుల నగలను వేయాలి
ఆహ్లాదముగ తీరిచి దిద్దాలి
2. ప్రతిపాదము పదిలంగ వేయాలి
చరణాలు లక్ష్యాని వైపే సాగాలి
భావము ప్రాణము చైతన్య పఱచాలి
మైమరచు రుచులని అందించాలి
చూడ చక్కని దానివే నాచెలి
చూడ ముచ్చటేస్తుందే కోమలి
చూస్తుండి పోవాలి నిను జన్మంతా
దరిచేరవు నిను చూస్తే చీకూచింతా
1. కన్నులెంత చేసాయో పుణ్యము
రెప్పలిచ్చి తప్పుచేసె దైవము
తల తిప్పలేను రెప్పవాల్చలేను
దృష్టి ని క్షణమైనా మరల్చలేను
2. కళ్ళురెండు చాలనే చాలవు
వొళ్ళంత కళ్ళున్నా తపనలు తీరవు
బ్రహ్మసృజన తలదన్ను-సృష్టించిరెవరు నిన్ను
నభూతో న భవిష్యతి నీ సుందరాకృతి

Tuesday, December 8, 2009

ఆశలు రేపకు- మోసము చేయకు-చెలియా చెలియా
కలలో రాకు- కలతలు తేకు-చెలియా చెలియా
నన్ను నా మానానా ఉండనివ్వవా ప్రియా
గుండెనే పుండుగ మార్చి కెలుకుడెందుకే సఖియా
1. నా జ్ఞాపకాలలో ఎవరు ఉండమన్నారు
మదిలోన బసచేయుటకు అనుమతి నీకెవరిచ్చారు
పిల్లిలాగ మెల్లగ దూరి కొల్లగొట్టు తున్నావే
చాపక్రింది నీరులాగా ఆక్రమించు కున్నావే
బాసలు చేయకు-అవి త్రుంచేయకు చెలియా చెలియా
నను కవ్వించకు –నాటక మాడకు చెలియా చెలియా
నీ నవ్వుతోనే నా కొంపముంచేయకు
ఉసిగొలిపి ఊబిలోకి నన్నుదించేయకు
2. ప్రమదలంటే నిప్పుగ ఎంచి ఎప్పుడు దరిజేరలేదు
ప్రణయమంటే ముప్పని తలచి జోలికసలు పోనేలేదు
కళిక మోవి రుచి నందించి శలభాన్నిచేయకు
ఎండమావి చూపించి దాహాన్ని పెంచేయకు
మాయలు చేయకు-ఎద దోచేయకు చెలియా చెలియా
వన్నెలు చూపకు-కన్నులు కలపకు చెలియా చెలియా
ఏమారి నేనున్నప్పుడు బరిలోకి నను తోసెయ్యకు
తపనల తడిగుడ్డతోనే నా గొంతు కోసెయ్యకు

Saturday, December 5, 2009

చిట్టిచినుకా నువు తాకగానే
మట్టికూడ పరిమళించులే
రామచిలుకా నువు తలుచుకొంటే
జాతకాలె మారిపోవులే
ఉడతా లేనిదే రామాయణం లేదులే
బుడత లేనిదే భాగవతం చేదులే
1. అణువులోన బ్రహ్మాండం దాగిఉన్నది
తనువులోన జ్ఞానబండారమున్నది
మనసులోన మర్మమెంతొ మరుగున ఉన్నది
తఱచితఱచి చూడనిదే తెలియకున్నది
నింగితారకా నీ రాకతో చందమామ బెంగతీరులే
ఓ చకోరికా నీచిరుకోరికా వెన్నెలమ్మ తీర్చగలుగులే
2. సింధువు మూలము ఒక బిందువేగా
తరువుకు ఆధారం చిన్ని బీజమేగా
కావ్యమెంత గొప్పదైన అక్షరమే కుదురు కదా
దివ్యవేణుగానమైన పలికేది వెదురే కద
ఓకోయిలా ఎందుకోయిలా
నీ పాట వినుటకే వచ్చు వాసంతము
ఓరాయిలా-నే-మారాయిలా
శిల్పివై చెక్కితే-నే-జీవ శిల్పము
వరము లీయరా ప్రభూ!
కాస్త నీ వివరములీయర
కలవరమాయెను నినుగనక
’కల’వరమగును నువు దయచేస్తే గనక

1.అంతట నిండిన అంతర్యామి
అనుపేరు నీకు తగదా ఏమి
చిత్తములోనా గుప్తముగానే
స్థిరపడినీవు దోబూచులాడేవు
వెతకబోతే ఆచూకి దొరకదు
కలతచెందినా నీ మది కరుగదు

                                                               
2.నీ కరుణ వితరణ కిదియే తరుణము
నీ చరణము కొఱకే నీతో రణము
నాకీయ లేకుంటె నీశరణము
ఈయనైనఈయవ మరణము
అభయ హస్తమె నీకాభరణము
అనుపలుకు కానీకు అనృతము

Thursday, December 3, 2009

నిన్ను నీకు చూపు విధి ఎవరిది- అద్దానిది అద్దానిది
నినుతీర్చిదిద్దేపని ఎవరిది- చెలికానిది చెలికానిది
సిసలైన నీ నేస్తం దర్పణము- చేస్తుంది నీకొరకే బ్రతుకే అర్పణము

1. నీ అందచందాలు-నీలోని సుగుణాలు
తెలియజేస్తుంది నిస్పక్షపాతంగా
అంటుకొన్న మరకలు-కంటిలోని నలుసులు
ఎరుకపరుస్తుంది నిర్మొహమాటంగా
తను కోరుకోదెన్నడు నీ సహాయము
చేజార్చుకొన్నావా పగులుట ఖాయము
సిసలైన నీ నేస్తం దర్పణము
చేస్తుంది నీకొరకే బ్రతుకే అర్పణము
2. ఉన్నదిలేనట్టుగా భ్రమను కలుగజేయదు
గోరంతనుకొండతగ ప్రతిబింబం చూపదు
రంగుల తెఱవేయదు-జలతారు ముసుగేయదు
నిజమైన సౌందర్యం చెక్కుచెదరనీయదు
సరియైన తీర్పునిచ్చు న్యాయమూర్తి
కడదాకా తోడు వచ్చు స్నేహమూర్తి
సిసలైన నీ నేస్తం దర్పణము
చేస్తుంది నీకొరకే బ్రతుకే అర్పణము

Wednesday, December 2, 2009

ధర్మపురీ ధామ-హే నారసింహా
పవళింపుసేవకు వేళాయెరా
ప్రహ్లాద వరద-ఆర్తత్రాణ బిరుదా
శయనించు తరుణము ఇదియేనురా
స్వామీ నా బ్రతు కేలాలీ-లాలీ- నా బ్రతుకే లాలీ
స్వామీ నామది తోలాలి-లాలీ- నామదితో లాలి
1. నా గుండియనే ఊయల గా
నా నవనాడులే చేరులుగా
నాజీవ నాదమె నీ జోలవగా
నిదురించు నా స్వామి-నువు హాయిగా
స్వామీ నా బ్రతు కేలాలీ-లాలీ- నా బ్రతుకే లాలీ
స్వామీ నామది తోలాలి-లాలీ- నామదితో లాలి
2. కఠినము సేయకు నా ఎదనెపుడు
కష్టము నీకే పరుండినపుడు
తడబడనీయకు హృదయమునెపుడు
అలజడిరేగితె ఆదమరచవెపుడు
స్వామీ నా బ్రతు కేలాలీ-లాలీ- నా బ్రతుకే లాలీ
స్వామీ నామది తోలాలి-లాలీ- నామదితో లాలి
కంటిచూపు చాలు- వింటితూపులేల
ఒంటి వంపు చాలు-ఇంక ఖడ్గమేల
మాటలే కావాలా మనసు చీల్చడానికి
పదములే కావాలా ఎదను గెలవడానికి
1. చిన్న నవ్వు చాలు చిత్తు చేయడానికి
బుగ్గ సొట్ట చాలు బుగ్గి చేయడానికి
పెదవి మెరుపు చాలు మృతులవ్వడానికి
మూతి విరుపు చాలు చితిని చేరడానికి
2. వయ్యారాల నడకనే వెర్రెక్కించు
సోయగాల ఆ నడుమే కైపుతలకెక్కించు
అంగాంగ భంగిమలే చొంగనే కార్పించు
పడతి పరువాలే పిచ్చిగా పిచ్చెక్కించు
పల్లవి(అతడు): ఏళాలేదు పాలా లేదు ఏమిటి రవణమ్మో
ఎక్కెక్కి వస్తోంది నా మీద నీప్రేమ ఎందుకు చెప్పమ్మో
కొత్తచీర కావాలా-పట్టురైక తేవాలా-ఏకంగా వడ్డాణమే చేయించుకురావాలా
(ఆమె):ముద్దూ లేదు మురిపెం లేదు ఎందుకు కిట్టయ్యో
గానుగెద్దులా గంగిరెద్దులా బతుకే అయ్యిందయ్యో
కొత్తచీర నాకొద్దు చేరదీస్తె చాలయ్యో-
పట్టురైక నాకేల నన్ను పట్టుకోవయ్యో-
ఉడుంపట్టు పట్టావంటే వడ్డాణాలే దండుగయ్యో
1. చరణం(అతడు):
చంకకెత్తుకుందామంటే-గంగవై నెత్తికెక్కేవు
కోరికోరి చేరువైతే-గౌరిలాగ ఆక్రమిస్తావ్
చిక్కేనే నీతోటి చక్కనైన చినదానా
చిక్కకుంటె దిక్కేలేదు నను వలచినదానా
2. చరణం(ఆమె):రాముడోలె నిన్నెంచుకుంటే-సీత కష్టాలు నావాయే
కృష్ణుడని భావించుకుంటే-భామలు గుర్తొచ్చి భయమాయె
వేగలేను నీతోటి తిరకాసు చిన్నయ్యా
నన్నునేనె ఇచ్చుకున్నా మనసుదోచినయ్యా

Wednesday, November 25, 2009

శరణాగత వత్సలా-హే భక్త వత్సల
కలియుగ వరద-కరుణాభరణ
వేంకట రమణ-తిరుపతి వేంకట రమణ-తిరుమల వేంకట రమణ
1. కొండలు ఏడు ఎక్కేటప్పుడు
మా గుండెలు నిను వేడు- దిక్కే నీవెపుడు
బండబారిన మా బ్రతుకులలో
అండగ నీవుండి మము నడిపించు
2. బంగారు శిఖరాల నీ ఆలయం
సింగార మొలికించు నీ సొయగం
కనులార దర్శించు ఆ సమయం
మా జీవితానికి రసమయం
3. శ్రీనివాసుడవు నీవైతె చాలదు
హృదయాన బంధిస్తె సిరి మాకు దొరకదు
మా యింటివాడవై వీడని తోడువై
మాకంటి జ్యోతివై నీవుండిపో
వేసినాము మెడలోన స్వామి నీ మాల
పాటించగ సాయమీయి నిష్ఠగ నేమాల
ఎరుగనైతిమయ్యప్పా మాయా మర్మాల
కలనైనా వల్లింతుము స్వామి నీ నామాల

1. కఠినతరము స్వామి ఈ మండల దీక్ష
పెట్టబోకు అయ్యప్పా మాకే పరీక్ష
సడలని సంకల్పమే శ్రీరామ రక్ష
తెలియక మే తప్పుజేస్తె వేయకు ఏ శిక్ష

2. ఏనాడు చేసామో కాసింత పుణ్యం
దొరికింది నీ పాదం మా జన్మ ధన్యం
చూపినావు దయామయా మాపై కారుణ్యం
జన్మజన్మలకైనా నీవె మాకు శరణ్యం

3. అందుకో అయ్యప్ప మా ప్రణామాల
చేకొను మణికంఠా మా హృదయ కుసుమాల
మహిమల శబరిమల కలిగించు క్షేమాల
జరగనీయి జీవాత్మ పరమాత్మ సంగమాల
షిర్డీ సాయే శేష శాయి
ద్వారకమాయే వైకుంఠమోయి
విభూతియే ఐశ్వర్యలక్ష్మీ మాయే
భక్తజన సందోహమె పాలసంద్రమాయే
1. శ్రద్ధ-ఓరిమిలు శంఖ చక్రాలు
బాబా చిరునవ్వులె వికసిత పద్మాలు
చేతిలో చిమ్టాయే మదమదిమే గద
చిరుగుల కఫ్నీయే పీతాంబరము కద
2. ఊరేగే పల్లకే గరుడ వాహనం
సాయిరూపమే నయన మోహనం
సాయి లీలలే మహిమాన్విత గాధలు
సాయి పదములే పరసాధకమ్ములు

Saturday, November 21, 2009

ఎందుకయా నామీద నీకు ఇంత దయ
నే చేసిన సత్కర్మ ఒకటైన గుర్తే లేదయ
పరమదయాళ ఈ నా సంపద నీదయ
నిన్నేమని పొగడను హే దయామృత హృదయ

1. ఏ నోము నోచిందని కోకిల కిచ్చావు తేనెల పాట
ఏ వ్రతము చేసిందని నెమలికి ఇచ్చావు చక్కని ఆట
ఏ రీతి మెప్పించెనో మల్లెలకిచ్చావు మధుర సువాసన
ఏ మని ఒప్పించెనో మామిడికిచ్చావు కమ్మని రసన

దయా గుణమే నీలో ఉన్నదయా
మాగొప్పతనమేమి కానే కాదయా

2. నోరార పిలిచిందనా మానిని బ్రోచావు మానము సంరక్షించి
ఎలుగెత్తి అరిచిందనా కరిని కాచావు మకరిని సంహరించి
అనుక్షణము తలచాడనా వెలిసావు ప్రహ్లాదునికై స్తంభాన
శరణంటు పాడిందనా నిలిచావు మీరా హృదయాన

దయా గుణమే నీలో ఉన్నదయా
మాగొప్పతనమేమి కానే కాదయా

Friday, November 20, 2009

విధి శాపగ్రస్తుడా! తమ్ముడా!!
ఆ జన్మ ఋణగ్రస్తుడా
గ్రామీణ బ్యాంకుకే కట్టుబానిస నీవు
నామ మాత్రపు జీతం-వెట్టిచాకిరి జీవితం
1. నీ ముద్దుపేరు స్వల్ప వ్యవధి పనివాడు
సమయాసమయాలు లేవు నీకేనాడు
సూర్యుడితో బ్యాంకు కొచ్చి చంద్రుడితో వెళతావు
ఏ సెలవులు పనివేళలు నీకసలు వర్తించవు
2. సిబ్బంది తలలోన నాలుక వైపోతావు
తెఱమరుగున నీవే ఏలిక వైపోతావు
మేనేజర్ కన్నువు-ఫీల్డాఫీసర్ కాలువు
అక్కౌంటెంటు క్యాషియర్ల అంగాంగమేనీవు
3. అన్నా తమ్మీ మావా బావా వరసలు నీవైతావు
ఖాతాదారులందరికీ ఆత్మ బంధువౌతావు
వ్యక్తిగత శ్రద్ధ చూపు వ్యక్తిత్వమే నీది
విశ్వసనీయతకే పెట్టిన పేరు నీది
4. ఏ పట్టాలేని పట్టభద్రునివి నీవు
ఏ శిక్షణ పొందని నైపుణ్య వంతుడవు
నువు చేయని పని ఏది మోయని భారమేది
గుర్తింపే లేదు గాని బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలివి
5. పేస్కేళ్ళు ఎదిగాయి డిఏ లు పెరిగాయి
వెతలు వేతనాలు నీవి మారకున్నాయి
ఉద్యోగ భద్రత ఎండమావే నీకెపుడు
క్రమబద్ధీకరణ నీ తీరని కల ఎపుడు
6. మోములోన చిరునవ్వు చెఱగనీయవు
తిట్లైనా దీవెనలని తలపోస్తావు
ఎదుటివారు ఎవరైనా సమాధాన పరుస్తావు
గ్రామీణ భారతంలొ అభినవ అభిమన్యుడవు
7. ఎంత కీర్తించినా నీసేవకు అది తక్కువె
ఎంత చెల్లించినా నీశ్రమకది తూగదే
దగాపడిన తమ్ముడా నిజమైన త్యాగ ధనుడ
జోహారు నీకిదే ఓ కారణ జన్ముడా,!!! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,రచన:రాఖీ-9849693324.

Wednesday, November 18, 2009

నాదానివై భాసిల్లు
ఓంకార నాదానివై భాసిల్లు బాసరమాతా
నా స్వరపేటి అనునాదానివై రాజిల్లు
వేదానివై విలసిల్లు
నామది చదివేదానివై విలసిల్లు విశ్వమాతా
నా గళసీమ నిక్వాణివై విరాజిల్లు
1. నా భాషణమున మకరందానివై
నా జీవనమున సుమగంధానివై
నాహృదయమున సదానందానివై
పదపదమున ప్రభల ప్రబంధానివై
ప్రభవించవే ప్రణవదేవీ
ప్రణతులందవే వాగ్దేవీ
2. సుతి తప్పనీయకు నా ఏ గీతి
గతి వీడనీయకు నా అభినుతి
మతి మరవనీయకు ఏ సంగతి
సద్గతి సాగనీయవె జ్ఞానద్యుతి
భారమికనీదే హే భారతీ
ప్రగతి నాకీవె బ్రహ్మసతి

Sunday, November 15, 2009

స్త్రీ నిత్యకృత్యాలే నృత్యరీతులు
నారీమణి నడకలే నాట్య శాస్త్రాలు
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు
1. కల్లాపిచల్లితే – రంగవల్లి దిద్దితే
తులసికోట చుట్టూ బిరబిరా తిరిగితే
కురులార బెట్టితే-వాల్జెడనే అల్లితే
మల్లెపూలమాల గట్టి కొప్పులోన తుఱిమితే
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు
2. పాలను పితికితే-పెరుగును చిలికితే
తలపైనాకటిలోనా బిందెలతో నీళ్ళు తెస్తె
రోకటి పోటేస్తే-చాటతొ చెరిగేస్తే
ఒళ్ళంతా ఊయలవగ జల్లెడతో జల్లిస్తే
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు
3. వడివడిగా వండితే –వయ్యారంగ వడ్డిస్తే
కడుపారగ కొసరి కొసరి విందారగింపజేస్తె
తాంబూలం చుట్టితే- అంగుళితోనోటికిస్తె
కొఱకబోవు అంగుటాన్ని కొంటెగా తప్పిస్తే
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు

4. మేని విరుపులు-మూతి విసరులు
సిగ్గుతో నేలమీది బొటనవ్రేలు రాతలు
కంటి భాషలు-మునిపంటినొక్కులు
కడకొంగును వ్రేలిచుట్టుచుట్టుకొలతలు
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు
5. దుప్పటి మారిస్తే-శయ్యను సవరిస్తే
చేయిపట్టి చేరదీయ చిలిపిగ వదిలించుకొంటె
పాలను అందిస్తే-మురిపాలను చిందిస్తే
అర్ధనారీశ్వరాన కైవల్య గతిసాగితె
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు
6. అతిథుల ఆహ్వానం అపర కూచిపూడి
పండగ సందడిలో అభినవ కథాకళి
భామిని చైతన్యం అమోఘ భరతనాట్యం
రమణి రూపులో అభినయ నటరాజే ప్రత్యక్షం
అంగన భంగిమలే రంగరంగ వైభవాలు
నితంబినీ కదలికలే అంతరంగ కలాపాలు

Friday, November 13, 2009

’మా తా’పాలకే పరితపించి పోతున్నా
’నీ రూ’పాలకే నే చిక్కిపోతున్నా
గుక్కపట్టి ఏడ్చినా లెక్క చేయవేమమ్మా
అక్కున నను చేర్చుకొని నా ఆకలితీర్చవమ్మ
1. సాహితి సంగీతములు చనుదోయె కదనీకు
స్తన్యమీయ వేమమ్మా కడుపారగ ఈ సుతునకు
అర్ధాంతరముగనే అరకొఱగా గ్రోలగనే
నోరుకట్టివేయగా నీకు న్యాయమా
మాటదాటవేయగా నీకు భావ్యమా
2. అమ్మవు నువు కాకపోతె నాకెవ్వరు దిక్కమ్మా
అమ్మా దయగనకపోతె అనాధనే నౌదునమ్మ
మారాముచేసినా గారాలుపోయినా
నీ వద్దనేగదా మన్నించవమ్మా
నీ చెంతకే నన్ను చేరదీయవమ్మా
3. కొందఱు నీ కరుణతో కవిపుంగవులైనారు
ఇంకొందఱు నీ కృపతో గానశ్రేష్ఠులైనారు-సంగీత స్రష్టలైనారు
వాగ్గేయకారులైన వారిదెంత భాగ్యమో
నీ పదములు సాధించగ చేసిరెంత పుణ్యమో
నీ వరములు ప్రాప్తించగ బ్రతుకెంత ధన్యమో
నా బ్రతుకెంత ధన్యమో

Thursday, November 12, 2009

సంగీతం సౌందర్యరాశి
సాహిత్యం సమకూరితేనె పరిపూర్ణత విలసిల్లు
సంగీతం అపరంజి సదృశి
పసిడికి (కవి)తావబ్బితేనె పరిమళాలు వెదజల్లు
1. శ్రుతి సుకుమారంగా- లయనే హొయలుగా
(సం)గతులు గమకాల-చిరునవ్వులు చిందించినా
తన్మయత్వమే లేక శోభించదు
కవితాత్మ లేకుండ రాణించదు
2. వర్ణాల వలువలతో- రాగాల నగలతో
స్వరసుమాలతో ఎంత-సింగారించుకోగలిగిన
భావ ప్రకటనే లేక భాసించదు
మనోధర్మమే లేక మహితమవ్వదు
3. అనురాగం రంగరించి-రాగమాలపించాలి
ఎద తాళం మేళవించి-ఎలుగెత్తి పాడాలి
పదములు పదిలంగా-అక్షరాలు లక్షణంగ
పలికితేనె పాట ఎపుడు-మధువులు చిందు
సుశారీర లతికయే-కనులవిందు
సుశారీర గీతికయే-చెవులవిందు

Wednesday, November 11, 2009

క’సాయి’ లోన సాయిని చూడు
సారాయి లోను సాయి ఉన్నాడు
ఏసానీయింటిలో సాయి దర్శనమిస్తాడు
అంతావసాయి లోను సాయి అవతరిస్తాడు
చూసావాయిలలో అంతా సాయి మయం
మనసాయే ’మనసాయే నా’ మదియే ప్రేమమయం
1. పైసాయే పరమాత్మ తెలుసుకో ఈ సత్యం
గోసాయే అంతరాత్మ గ్రహియించు ఇది నిత్యం
ఊసాయే ఉత్తుత్తి ఈ బ్రతుకే బుద్బుదప్రాయం
బానిసాయే వ్యసనాలకు భవితే కంటకప్రాయం
2. మురిసాయే తలపులన్ని సాయిని తలవగనే
కురిసాయే మమతలన్ని సాయిని కొలువగనే
విరిసాయే ఎద కలువలు సాయి చూపు తగలగనే
జడిసాయే దుష్కర్మలు సాయి వైపు నడవగనే

’మది’ద్వార’కసాయి లోన సాయిని చూడు
మనసా’రాయి” లోను సాయి ఉన్నాడు
ఏ’సానీ’చర్చయినా సాయి దర్శన మిస్తాడు
అంతావసాయి లోను సాయి అవతరిస్తాడు
చూసావాయిలలో అంతా సాయి మయం
మనసాయే ’మనసాయే నా’ మదియే ప్రేమమయం
ఏల నా స్వరములో మాధుర్యమే పలుకదు
ఏల నా గళములో మకరందమే చిలుకదు
ఎందుకు భారతి -నాకీ దుస్థితి
ఎరిగించవే తల్లి -గాన జ్ఞాన సరస్వతి

1. ఒనరించినానేమొ గతజన్మలోనా
నీ ఉపచారాన నేనపచారము
చేసితినెవరినొ సంగీతజ్ఞుల
గర్వాతిశయమున అపహాస్యము
పశ్చాత్తాపమే నా దోష పరిహారం
పరితప్త హృదయమె నా నివేదనం

2. పాడితినేమో ఎరుగక ఎపుడైన
పదపడి అపశ్రుతిలో గీతాలు
నుడివితినేమో ఎంచక ఎపుడైన
పదముల అపరాధ శతాలు
శిక్షణయే నాకు తగిన శిక్ష
సాధనయే నాకిక అగ్నిపరీక్ష

3. వహియించినాను చిననాటి నుండి
నా గొంతు ఎడల నిర్లక్ష్యము
కనబఱచలేదు అలనాటి నుండి
సంగీతమంటే సౌజన్యము
ఇకనైన ప్రసాదించు ప్రాయశ్చిత్తం
పైజన్మకైనా దయచేయి (సు)స్వరవరం

Tuesday, November 10, 2009

స్వామి శరణమంటే నిత్య సౌఖ్యము
స్వామి వెంట ఉంటే స్వర్గలోకము
స్వామి నీవె భారమంటె నిశ్చింతయే
ఆర్తిగ నువు పిలువగనే స్వామి ప్రత్యక్షమే
1. రాళ్ళే రబ్బరులై ముళ్ళేపూలై
అడుగడుగూ సాగుతుంది రాచబాటలో
వణికించే చలి వశపోని ఆకలి
నీ తెఱువుకే రావు స్వామి దీక్షలో
వింతవింత అనుభూతులు వనయాత్రలో
వినూత్నమైన మార్పులు జీవనయాత్రలో
2. వ్యసనాలు బానిసలై దురలవాట్లుదూరమై
స్వామి దాసులౌతారు మాలవేయగా
అనుట వినుట కనుటలు నీ ఆజ్ఞకు లోబడి
చిత్తము స్థిరమౌతుంది శబరి చేరగా
చిక్కుముడులు విడిపోవును ఇరుముడినే మోయగా
పద్ధతిగా బ్రతికేవు పద్దెంది మెట్లనెక్కగా
స్వామి నెయ్యభిషేక దర్శనమవగా.....
మహిమాన్విత మకరజ్యోతి సందర్శన మవగా......

Saturday, November 7, 2009

తేనె వంటిదీ మన తెలుగు కదా
’మరి చే’దెలా అయ్యింది మాతృభాష-మన మాతృభాష
అమ్మ అంటెనే హాయికదా
’మమ్మీ’ అనుమాటలో ప్రేతమనీ తోచదా
కన్నతల్లి కన్నమిన్న ఇంకేది లోకాన
సొంతఊరు అవ్వనుడుగు సాటిలేనివెపుడైనా
1. క్షరము కానిదే అక్షరము కదా
కొఱవడుతున్నాయెలా క్ష ఱ లు
సమసిపోనిదే వర్ణం కదా
లుప్తమెలా అయ్యాయి ఌ ౡ లు
ఇంద్ర ధనుసు కున్నవి ఏడే వర్ణాలు
తెలుగు భాష వర్ణాలు యాభయ్యారు
2. ఋణములు,ౠకలు నిత్యాగత్యమే కదా
మాయమెలా అయ్యాయి ఋ,ౠలు
మనఃపూర్వకంగా తెనుఁగు అనాలన్నా
అవసరమవుతాయికదా అరసున్నా విసర్గలు
భిన్నమైన యాసలే తెలుగు గర్వకారణం
ముత్యాల దస్తూరే తెలుగులిపికి ఆభరణం
3. అచ్చరువొందే అచ్చరాలే
అచ్చతెనుఁగుకే మెచ్చుతునకలు
దేశ భాషల్లో తెలుగు లెస్సగా
రాయల పలుకులే జిలుగు కణికలు
నిలపాలి మనమెప్పుడు తెలుగు ఆత్మగౌరవము
గుర్తెరిగీ మసలాలి తెలుగు భాష గొప్పదనం
తూర్పులోని ఇటలిభాషగ కీర్తించెను ప్రపంచం
నిష్ఠగ నీవుండకుంటె దీక్షలెందుకు
నియమాలు పాటించక వ్రతములెందుకు
నోరారా పలుకనిదే శరణుఘోష ఎందుకు
మనసారా పాడనిదే స్వామి భజనలెందుకు
1. తొలికోడి కూయకనే –ఉలికిపడిలేవనపుడు
నియమాలమాల నీ మెడలొ ఎందుకు
ఒళ్లుజివ్వుమననప్పుడు-స్వామిశరణమననప్పుడు
గోరువెచ్చనైననీటి స్నానమెందుకు
2. మనసులో వర్ణాలు మాయమే కానప్పుడు
నీలివస్త్రధారణతో తిరుగుటెందుకు
ఒడుదుడుకులతో నడవడి-గడబిడగా తడబడితే
పాదరక్షలే లేని ఫలితమెందుకు

3. అలంకారప్రాయమే-విభూతి చందనాలు
భృకుటిపైన దృష్టి నీవు సారించనపుడు
చిత్తచాంచల్యమై –ఇంద్రియ చాపల్యమై
స్వామిపూజచేసినా సాఫల్యం కాదెపుడు
4. షడ్రుచులతొ భిక్షలు-ఉపహార సమీక్షలు
నాలుక నీ ఏలికైతె ఏకభుక్తమెందుకు
భుక్తాయసమైనపుడు ఏకభుక్తమెందుకు
అర్ధా-పావూ మండలాలు-వాటంకొద్ది వైష్ణవాలు
మోజుకొరకు దీక్షలైతె మోక్షమెందుకు-శబరి లక్ష్యమెందుకు
మండలదీక్ష కానప్పుడు మాలెందుకు-నియమాలెందుకు
5. అమ్మ ఆజ్ఞ లేనప్పుడు-భార్య కుదరదన్నప్పుడు
అయ్యప్ప ఆనతీ దొరకదెప్పుడు
గుండెయె గుడియైనప్పుడు-ఎద సన్నిధానమెపుడు
నీ శరీరమే శబరిధామము
తోడునీడస్వామినీకు సదా శరణము
స్వామి సదా శరణము-స్వామిశరణము
రచన:రాఖీ -9849693324

Tuesday, November 3, 2009

“ కుప్పతోట్టిలో పసిపాప కంఠశోష ”

“ కుప్పతోట్టిలో పసిపాప కంఠశోష ”
అమ్మామాయమ్మా ఓ అమ్మలగన్నయమ్మ
ముగురమ్మలకే నీవు మూలమందురు గదయమ్మ
కవులరాతలే నేతి బీరలు
ప్రేమ అనురాగం కుందేటి కొమ్ములు
1. నీ నెత్తుటిలో నేను నెత్తురు ముద్దగ
బొడ్డుపేగు ముడివేసి నను పసిగుడ్డుగ
మోసావుగదమ్మా మురిపెంగ తొమ్మిది నెలలు
కన్నవెంటనే బరువైనాన నను సాకగ ఇలలో

2. ఎంగిలాకులే పొత్తిళ్ళుగా
లాలాజలమే నీ చనుబాలుగా
భావించి విసిరావా చెత్తకుండీలో
వదిలించుకున్నావా నను పెంటబొందలో

3. కుక్కలైనా పీక్కతినలేదు కాసింత జాలితో
ఒక్కమనిషీ నను గనలేదు పిసరంత ప్రేమతో
మానవజాతికే నేను మచ్చనైపోతి
నా కన్నతల్లికే నేను శత్రువైపోతి

4. అనాథకున్న బాధెంతో నీవెరిగేవా
అమ్మా అనుమాటకైన అర్థం తెలిసేనా
కన్నవెంటనే నను చంపవైతివే
కరుణ తోడనూ పెంచనైతివే
మణిదీపం నీ రూపం
అపురూపం నీ స్నేహం
కలిపింది మనలను ఏదో మధుర స్వప్నం
’కల చే’దైపోవును ఎదురైతే నగ్నసత్యం
1. ఎప్పటికైనా నువ్వు నాకపరిచితం
అయిపో నేస్తమా ఊసులకే పరిమితం
వాస్తవాలు దుర్భరం కఠినాతికఠినం
జీర్ణించుకోలేము ఏనాటికి కటిక నిజం
2. పొరపడి చిరునామా తెలుపనే తెలుపకు
తారసపడి గుర్తించినా నన్ను పలకరించకు
నీ గుట్టును ఎన్నటికీ విప్పనే విప్పకు
వేసుకున్న మేలిముసుగు కాస్త జారనీకు
3. ఊహకు భిన్నమైతె భరియించలేముగా
ఆశలుఅడియాసలైతె సహియించలేముగా
దూరపు కొండలే నునుపన్న తీరుగా
సాగనీ మనస్నేహం సాగినంత కాలం

Monday, November 2, 2009

ఓ నా గీతమా! నా జీవితమే నీకంకితము
ఓ భావ సంచయమా! నా సర్వస్వము నీ కర్పితము
1. ఏనాడు ఉదయించావో నా ఎదలోతుల్లో
ఏమూల దాగున్నావో నా అంతరాలలో
నిను వెలికి తీయడానికి ఎంతెంత శోధించానో
నిను బయట పెట్టడానికి ప్రయాసెంత చెందానో
నీకేమెరుకా ఓ నా కవిత-ఊహించనైనా లేవు నా గుండెకోత
2. పదములు పొసగక పాట్లెన్ని పడ్డానో
చరణాలు సాగక సమయమెంత ఒడ్డానో
నిద్రలేమి రాత్రులు ఎన్నెన్ని గడిపానో
నిద్రమధ్య ఎన్నిసార్లు ఉలికిపడి లేచానో
నీకేమెరుకా ఓ నా కవిత-ఊహించనైనా లేవు నా గుండెకోత
3. పురిటినొప్పి సంగతి పురుషుణ్ణయీ అనుభవించా
మరణ యాతనన్నదీ జీవిస్తూనె రుచిచూసా
ఆకలీదప్పికలన్నీ నీ ధ్యాసలొ నేమరిచా
లోకమంత మెచ్చిన నాడే రాఖీ శ్రమ సార్థకత
నన్ను వీడిపోకుమా ఓనా కవితా
నీవు తోడు లేనినాడు నా బ్రతుకేవృధా
దిక్కులు చూడకు-దిక్కే లేదనుకోకు
దిగులు చెందకు-తోడెవరు లేనందుకు
అడుగు ముందుకేయవోయి ఓ బాటసారి
కడదాక నిను వీడిపోదు ఈ రహదారి

1. అమ్మలాగ కథలు చెప్పి నిన్నూరడిస్తా
నాన్నలాగ చేయి పట్టి నిను నడిపిస్తా
మనసెరిగిన నేస్తమై కబురులెన్నొ చెబుతా
ఎండావానల్లోనూ నీకు గొడుగునై పోతా

2. రాళ్ళూరప్పలుంటాయి కళ్ళుపెట్టి చూడాలి
ముళ్లూ గోతులు ఉంటాయి పదిలంగ సాగాలి
వాగూవంకలన్నీ ఒడుపుగ నువు దాటాలి
చేరాలనుకున్న దూరం క్షేమంగ చేరాలి

3. అనుకోని మలుపులు ఎదురౌతు ఉంటాయి
పయనంలో మామూలుగ ఒడుదుడుకులు ఉంటాయి
సేదదీర్చుకోవడానికి మజిలీలూ ఉంటాయి
చలివేంద్రాలుంటాయి అన్న సత్ర్రాలుంటాయి

4. ఏమరుపాటైతే ఎదురౌను ప్రమాదాలు
ఆదమరచి నిదురోతే అర్ధాంతరమే బ్రతుకులు
నిర్లక్ష్యం తోడైతే ఎవరు కాపాడగలరు
గమ్యమొకటె కాదు ఆనందం రాఖీ ! గమనమంత కావాలీ

Thursday, October 29, 2009

కళ్ళుమూస్తె ఏముంది కనరాని చీకటి
తరచిచూడు నేస్తమా ఉంటుంది కలల సందడి

మౌనమే పాటిస్తే తెలిసేది ఏమిటి
నినదించు మిత్రమా నీ గుండె సవ్వడి

మార్చాలి ఇకనైనా నీ దృష్టి కోణాన్ని
ఏమార్చాలినీవు నిరాశా దృక్పథాన్ని

చావూ పుట్టుకలు నీ చేతిలో లేవు
విజయాలు కాకతాళీయాలు కావు

స్వేదమనే వేదాన్ని నీలో ఒలికించవోయి
శ్రమయేవ జయతే సూక్తి ప్రగతికే కలికితురాయి

మానవతా వాదపు మర్మమెరుగవేల రాఖీ?
సచ్చిదానందమే సార్థక్యము నీ జన్మకి
నేను రహదారిని-కడదాక తోడుండీ చేర్చేను నీ గమ్యాన్ని
నేను మార్గదర్శిని-సులభంగ సాగేలా చేస్తాను పయనాన్ని

నేను కర్మ యోగినీ చూపించనెవ్వరికీ తరతమ భేదాన్ని
నేను కరుగు కాలాన్నీ తిరిగి ఇవ్వనెప్పటికీ చేజారిన క్షణాన్ని

నేనో కవి కలాన్నీ -రచియిస్తా సమానవతా వేదాన్ని
నేను మధుర గళాన్నీ-ఒలికిస్తా సుమకరంద నాదాన్ని

నేను మహా వృక్షాన్నీ- ఛాయకాయపత్రంఫలం అందిస్తా అన్నీ
నేనో సజీవ ఝరిని-తీరుస్తా దాహార్తుల దాహాన్ని

నేను సమున్నత లక్ష్యాన్ని-చేకూరుస్తా ననుజేరగ విజయాన్ని
నేను జన్మరహిత మోక్షాన్ని-రాఖీ నీకే లంపటమంటనీయని సత్యాన్ని
పొద్దు పొడిచె పొద్దు గ్రుంకె- ముద్దరాలి సద్దు లేదె
సుద్దులెన్నొ దాచి ఉంచా-నిద్దురనే కాచి వేచా
రాదేలా నాచెలి గారాల నెచ్చెలి
రాధేలా చేరరాగ తానే నా కౌగిలి
1. నడినెత్తికి సూరీడు-వడివడిగా చేరేడు
ఎవరిపైనొ అలిగాడు-నిప్పులే చెరిగాడు
శీతలపానీయమైన-తీర్చకుంది నా దాహము
మలయమారుతమ్మున్నా-తాళకుంది నా దేహము
రాదేలా నాచెలి గారాల నెచ్చెలి
రాధేలా చేరరాగ తానే నా కౌగిలి
2. సంధ్యకూడ సడిసేయక-రేయిబావ ఒడి చేరగ
నింగిలోన చుక్కలన్ని-చందమామ సొంతమవగ
వెన్నెలైన తీర్చకుంది-నా విరహ తాపము
మల్లికూడమాన్పకుంది-నా హృదయ గాయము
రాదేలా నాచెలి గారాల నెచ్చెలి
రాధేలా చేరరాగ తానే నా కౌగిలి
3. పగలు పోయి రేయి పోయి- రోజులెన్నొ మారిపోయి
వారాలు మాసాలు-ఋతువు లెన్నొ గడిచి పోయి
బ్రతుకు లోని ప్రతి హాయి-చెలియ తానైపోయి
ఎదకు తూపులు తగిలాయి-ఎదురు చూపులు మిగిలాయి
రాదేలా నాచెలి గారాల నెచ్చెలి
రాధేలా చేరరాగ తానే నా కౌగిలి

Monday, September 28, 2009

కురియనీ వర్షము- మురియనీ లోకము
తీరనీ తాపము- ఆరనీ దాహము
1. బీడు భూమి ఎదలోన- ఎనలేని హర్షము
మోడులన్ని చిగురించే –అద్భుత దృశ్యము
ప్రకృతి ఆకృతి పచ్చదనము
నదీ నదాలలొ తరగని జలము
2. పంటచేలు కళకళలాడే పర్వదినము
ప్రతి ఇంట గాదెలన్నీ నిండిపోయెసుదినము
ప్రజలంతా ఆనందంతో పరవశించు దినము
అదియేలె అందరికీ సరదాల పండగ దినము
తరలిరా ఉదయమా-బిరబిరా నేస్తమా
రాతిరి కౌగిలి –వదలిరా ప్రియతమా
1. చీకటి వాకిటి హద్దులే నువు దాటి
వేకువ లోకువ కాదని నువు చాటి
కాంతుల తంత్రుల వీణనే నువు మీటి
గెలవాలి తిమిరాలు తొలగించు పోటి
హృదయమే పరచితి
అది నీకు అరుణ తివాచి
2. ఏ మత్తో చల్లింది జాణలే నిశీధి
ఏ మాయో చేసింది జాలమే పన్నింది
వన్నెలే చూపింది వెన్నెల్లో ముంచింది
మైమరపించి బానిసగ చేసింది
మేలుకో మిత్రమా
ఓ సుప్రభాతమా
పూల పానుపు కాదు జీవితము
ఇది అంపశయ్యతో సమము
వడ్డించిన విస్తరను కొంటివా బ్రతుకు
నేస్తం తెలుసుకోలేవేల శునకాలు చింపు వరకు
నీ వేదన పంచుకోనీయి- ఆవేదన నోదార్చనీయి
నేస్తమా అందుకో నాచేయి-కాస్తైనా ఆసరాకానీయి
1. మేక తోళ్ళను కపుకున్న తోడేళ్ళు- నీ వారని తలపోయు వాళ్ళు
గోముఖ వ్యాఘ్రాలు వాళ్ళు-రంగులెన్నో పులుముకున్నోళ్ళు
స్వేఛ్ఛగా వినువీథిలో తిరుగాడు పావురమా
వేటగాళ్ళ ఉచ్చులకు నువు చిక్కుటే విధివిలాసమా
నీ ఎద విలాపమా
నీ వేదన పంచుకోనీయి- ఆవేదన నోదార్చనీయి
నేస్తమా అందుకో నాచేయి-కాస్తైనా ఆసరాకానీయి

2. తెల్లగా అగుపించువన్నీ పాలు కావు
నల్లగా తలపోయు వన్నీ నీళ్ళుకావు
ఎండమావులు చదరంగ పావులు నీ చుట్టీ జీవులు
క్షీరనీరద న్యాయమెరిగే కలహంసలే నీ గురువులు
నీ వేదన పంచుకోనీయి- ఆవేదన నోదార్చనీయి
నేస్తమా అందుకో నాచేయి-కాస్తైనా ఆసరాకానీయి

3. రామునికై వేచి చూచే శబరిలున్నారు
మాధవునికై చేయి సాచే సుధాములున్నారు
గుండెనిండా నింపుకున్న హనుమ లున్నారు
హృదయమే కైంకర్యమిచ్చిన మీరాబాయిలున్నారు
నీ వేదన పంచుకోనీయి- ఆవేదన నోదార్చనీయి
నేస్తమా అందుకో నాచేయి-కాస్తైనా ఆసరాకానీయి

Sunday, September 27, 2009

పండగంటె ఏదో కాదు ఎంచి చూడగా

మిత్రులందరికీ దసరా సరదాల అనందనందనాలు !! అభినందన చందనాలు !!!
పండగంటె ఏదో కాదు ఎంచి చూడగా
ఆనందం పొంగిపొరలి గుండె నాట్యమాడగా
అదే పండగా- బ్రతుకు పండగ
ప్రతి రోజూ పండగ- బ్రతుకంతా పండగ ||పండగంటె||

1. దశకఠులెంతో మంది దర్జాగా ఉండగా-దసరానా పండగా?
నరకులంత నడివీథుల్లోనడయాడుచుండగా దీపావళి పండగా!
నేతిబీరకాయ రీతి జరుపుకుంటె పండగ
పండగెందుకౌతుంది అది శుద్ధ దండగ ||పండగంటె||

2. రైతన్నకు కరువుదీరా పంట పండగ పండగ
నేతన్నకు కడుపారా తిండి ఉండగ పండగ
సగటు మనిషి ఆదమరచి పండగ పండగ
కన్నె పిల్ల కన్న కలలే పండగ పండగ ||పండగంటె||

3. పచ్చనైన ప్రకృతియే కనుల పండగ
కోయిలమ్మ పాట కచ్చేరి వీనుల పండగ
నెచ్చెలిచ్చు ఆనతియే ప్రియుని పండగ
జగతి మెచ్చు దేశప్రగతే జనుల పండగ ||పండగంటె||

4. పది మందితొ సంతోషాన్నీ పంచుకుంటె పండగ
నువు సాయం చేసిన నలుగురు బాగుపడితె పండగ
కలిసిమెలిసి ఉంటేనే కదా పండగ
మనసారా నవ్వితేనే సదా పండగ ||పండగంటె||

Saturday, September 26, 2009

దసరాలు నీవే - సరదాలు నీవే

దుర్గాష్టమి శుభాకాంక్షలు!!
విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు!!

దసరాలు నీవే - సరదాలు నీవే
నాకు నీవే నేస్తం- నిత్య వసంతం !

దీపావళినీవే –తారావళి నీవే
నా తిమిర హృదయాన-సత్యజ్యోతి నీవే

సంక్రాంతి నీవే- ఉగాదీ నీవే
నీవుంటె ప్రతి దినమూ- పర్వ దినమేలే

అక్షరం నీవేలే-లక్ష్యమూ నీవేలే
అందుకో ప్రియ నేస్తం-నా శుభాకాంక్షలివియేలే!!

Friday, September 25, 2009

నీవు లేని జీవితం- నిస్సార భరితం నేస్తం

నీవు లేని జీవితం- నిస్సార భరితం
నేస్తం
నీతోటి జీవనం- నిత్య నూతనం
1. నీవు లేకనేను-శిలలా అచేతనం
తెలుసుకో నేస్తం-నీవేలే నా ప్రాణం
2. కన్నులున్న అంధుడ నేను-నీవు లేని నాడు
ఎందుకో తెలుసా నేస్తం-నా దృష్టి వి నీవే ఎపుడు
3. శ్రవణాలు నాకు -అలంకారమే నేస్తమా
నీ పిలుపుకై ఎపుడవి-రిక్కించులే సుమా
4. గొంతు మూగ వోతుంది-నువ్వు పలకరించకుంటే
కలం మూల బడుతుంది-నీ ప్రేరణ లేకుంటే
5. ఉద్వేగ భావాలన్నీ-వ్యక్త పరచలేము కదా
ఉదయించే ఊసులన్నీ-ఉదహరించ సాధ్యమా

Thursday, September 24, 2009

నాప్రణయ దైవమా-జీవిత సర్వస్వమా
ముంజేయి పట్టిచూడు-ఎదన చెవియొగ్గిచూడు
నీ రాకతోనే నాడి ఆగిపోయిందో
పట్టరాని సంతోషంలో గుండె మూగవోయిందో
1. లోకమంత కోడైకూయని-మన స్నేహం అతులితమైందని
జనమంతా మెటికలు విరవని-మన బంధం అజరామరమని
నీవులేక వెయ్యేళ్లెందుకు-మోడులాంటి ఈ బ్రతుకు
నీవుంటె క్షణమే చాలు-నందనవన మయ్యేటందుకు
ఓ ప్రాణ నేస్తమా –ఓ నా సమస్తమా
నా మేను తాకి చూడు-నా శ్వాస జాడ చూడు
నిన్ను చూడగానే ఒళ్లు చల్లబడిపోయిందో
చెప్పరాని ఆనందంలో ఊపిరి గతి ఏమయ్యిందో
2. నా తపస్సు ఎంత తీవ్రమో-నీ మనస్సు కే ఎరుక
నా దీక్ష ఎంత కఠోరమొ-పంచ భూతాలకె ఎరుక
ఎన్ని యుగాలైనా గాని-మానలేను నీ ధ్యానం
నేనిక జీవశ్చవమే-నీలో చేరె నా ప్రాణం
ఓ నా మిత్రమా-నా అంతర్నేత్రమా
నా ఛాతి చీల్చి చూడు-దేహాన్ని కోసి చూడు
అణువణువు లోనూ నీవె నిండి ఉంటావు
జీవకణము లోనూ కనిపిస్తువుంటావు

Friday, September 18, 2009

బి.నర్సయ్య_ పెద్దపల్లి
9491041835 06-07-2009.
ప్రియమైన రాఖీ గారూ.....!
మీ ధర్మపురి నరహరి శతకం సాంతం చదివాను.మరొక్కసారి ధర్మపురి వీథుల్లో ,గోదావరి తీరాన విహరించిన అనుభూతి_’సిరివెన్నెల ’లో – ఈ గాలీ ఈ నేలా - పాటలా.
భక్తిరసానికి ఆధునికతను జోడించి తేలికైన పదాలతో మీ భావాల్ని, అనుభూతుల్ని సూటిగా ఆవిష్కరించారు.
పదప్రయోగంలో మీ విలక్షణత అనితర సాధ్యం, ఈ కావ్యానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ అదే! ఆభరణాల్లో కంసాలి రాళ్ళను పొదిగినట్లు పదాలను కూర్చి పద్యాలను మెరిపించే నైపుణ్యత మీలో ఉంది.
నాకు తోచిన రీతిలో _ఈ సంపుటిలో రెండు విభిన్న వస్తువు(content)లతో కూడిన పద్యాలున్నాయి.ఒకటి –ధర్మపురి నరహరిని స్తుతిస్తూ ,అనుగ్రహాన్ని ఆశిస్తూ ,ధర్మపురి క్షేత్ర ప్రత్యేకతల్ని వర్ణిస్తూ ఉన్న పద్యాలు , ఇవి భక్తిరస ప్రధానమైనవి ,వీటన్నింటికీ ’ధర్మపురి నరహరి ’ అన్న చివరి పాదం ,వాటిని సంపూర్ణం చేస్తుంది.
ఉదా|| 1 నుండి 40 దాకా పద్యాలు.
రెండో రకం- సమాజాన్ని సరిదిద్దాలనే ఆకాంక్షతో దానిపై సంధించిన బాణాలు – మానవతా వాదానికి ప్రతీకలు, ఉదా|| 49 నుంచి దాదాపు మిగతావన్నీ.వీటికి ’దర్మపురి నరహరి ’ అన్నది అదనపు పంక్తియే.మొదటి మూడు పాదాలతో ఇవి నిక్కచ్చిగా నానీలే.మిగితావి ’నా’ ,’నీ’ లు కావచ్చు.
ఈ కాలం కవులు తమ సంపుటాలను ముఖచిత్రాల విషయంలో ,ముద్రణ విషయంలో Novelty కోరుకుంటున్నారు.దాని వల్ల Readers & Saleability పెరుగుతుంది.
నిరంతర పఠనం ద్వారా కవి మరింత ఉత్తమ కవిత్వాన్ని అందించగలడని ఓ పీఠిక లోఉంది. పేజీ 11 చివరి పంక్తి- నేటి కవులకు నాటి కవుల పఠనం అని ఉండాలేమో ....
భావ స్పష్టతతో పాటు భావ గర్భితం కవనాన్ని రసమయం చేస్తోంది. భావగర్భిత కావ్య సృష్టి అశేష ,విశేష కృషి దీక్షలతోనే సాధ్యం. అది ఓ తపఃఫలం .ఈ దిశలో పయనిస్తున్న నీవు మరింత సఫలీకృతుడివి కావాలని కాంక్షించే ఓ సాధారణ పాఠకున్ని నేను.
శబ్దం నిద్ర పుచ్చుతుంది
శబ్దం నిద్రలేపుతుంది
శబ్దం మనసును వెన్న ముద్ద చేస్తుంది
శబ్దం భయపెడుతుంది
ఆ శబ్దం సంగీతం గా రావచ్చు
గీతంగా రావచ్చు
శబ్దానికి భాష అర్థాన్నిస్తే
సరిగమలు ప్రాణం పోస్తాయి
“శబ్ద శిల” “సంగీత – గీత శిల్పం” గా మారిన వైనం
దాని మహత్తు, అది అలరించేతీరును అంశంగా తీసుకొని
మీరు సృజియించిన ఈ రచన నిరుపమానము!
సంగీత –గీత సారాన్ని ఆస్వాదించి జన్మ సుసంపన్నం చేసుకోమని, సరిగమలను శ్వాసిస్తే అవే జీవన వీణను సరి చేస్తాయని ప్రబోధిస్తోంది మీ సంగీత గీత.
కళలు టైంవేస్టు ,అనే పిచ్చోళ్లకు ’యంత్రానికైనా కావాలి ఒరాలింగు-రెస్టు’ – అనే సందేశం నేటి తరానికి లేహ్య సమానం.
“బ్రహ్మ కేటాయించిన శ్వాసల కోటా
ఎప్పుడయిపోతే అప్పుడే టాటా! “
ఎంత సింపుల్ గా జీవిత రహస్యం విప్పారు-అత్యద్భుతం!
“” టీవీ చూస్తే పని పాడే ,బెటర్ ఐపాడే , దానికదే పాడే “”
“పాడే” త్రిపాత్రాభినయం చేసింది
“” చింతకాయలు రాలాయా సంగీతమంటే అంతేమరి “”
కొత్త నడక!
రాళ్ళే కరిగినప్పుడు చింతకాయలు రాలకపోవడమేంటి?
“” ఫ్రీగా వస్తే దేనికైనా ఎగబడతాం
పుస్తకాలైతే మూలన బెడతాం “”
చెప్పును బట్టలో పెట్టి దవడ పై కొట్టినట్లుంది
Single concept పై రాసినా ఎక్కడా repetition పోవడం మీ ప్రతిభకు తార్కాణం!
ఈ రచన లో వ్యంగ్యం ఉంది.వేదాంతం ఉంది. లలిత కళలనాశ్రయించి జీవనకారడవిని నందనవనంగా మార్చుకోమని ఉద్బోధ ఉంది.
సమాజం పట్ల బాధ ఉంది. బాధ్యత ఉంది. ఎంత చెప్పినా బుద్దిరాదేం అని అక్రోశం ఉంది.
సప్తస్వరాల్లా ఏడు పరిచయ వాక్యాలున్నాయి.positive గా వివరణాత్మకంగా బాగున్నాయి. ఒకే school of thought కు సంబంధింనట్లున్నాయి.
రచనలో ఎలాంటి భాగస్వామ్యం లేని జీవిత భాగస్వామిని చివరి అట్టపై వామపక్షాన చేర్చుకోవడం- ఎల్లవేళలా గీతను పలవరించడమనుకోవాలా!
మీరన్నట్లు ఒకేరాత్రి ఇవన్నీ రాయడం నిజమైతే మీ ప్రతిభ అంచనాలకందనిదే!
ఈ ప్రతిభ మరిన్ని కవన రీతుల్లో భాసిల్లి మీరు పరిపూర్ణ కవిగా రాణించాలని నా ఆకాంక్ష _
_బి.నర్సయ్య.

Friday, September 11, 2009

లీలగా
తెలుసుకున్నాను ఈజగమె నీ లీలగా
చేరుమార్గమేది తల్లీ నిన్ను అవలీలగా
రాణిగా
కొలవనా నిన్ను మహరాణిగా
తలవనా శ్రీచక్రనగర సామ్రాజ్ఞిగా
నిలవనా నీ పాదాల పారాణిగా
1. ఇంద్రాది దేవతలూ నిన్నెరుగలేరు
సప్తమహాఋషులు నిను తెలియలేరు
నారదాదులైనా నిన్ను వర్ణించలేరు
మామూలు మానవుణ్ణి గ్రహియించ తరమా నీతీరు
2. నవ్వులతో జీవితాన్ని నందనవని చేస్తావు
అంతలోనె అంతులేని అంబుధిలో తోస్తావు
మునకలేస్తు సతమతమైతే వినోదంగ తిలకిస్తావు
విశ్వరచన యనే కేళితో సతతము పులకిస్తావు
3. నిన్ను తెలియ గోరితే నిమిషంలో కరుణిస్తావు
నీ శరణు పొందితే చేయిపట్టి నడిపిస్తావు
సదా నిన్ను భజియిస్తే అమ్మగా లాలిస్తావు
భువనైక లీలారాణిగ మమ్ముల పరిపాలిస్తావు

Monday, September 7, 2009

డా|| వై.యెస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కి శ్రధ్ధాంజలి ఘటిస్తూ---
మేరు నగధీరుడు
బద్ధ కంకణ ధారుడు
అపర భగీరథుడు
మన రాజశేఖరుడు
నిజ కీర్తిశేషుడు
జన హృదయ నివాసుడు
1. ఉపాధి హామీ దారుడు
యువత మార్గ దర్శకుడు
రైతుజన బాంధవుడు
హరితాంధ్ర సాధకుడు
2. పావ్ల వడ్డీ షావుకారు
స్వశక్తి గ్రూపుల గుత్తెదారు
బీడు నేలల కౌలుదారు
బీద ఎదల జాగీర్దారు
3. ఆకృతి లో నవ్వే జాబిలి
జగతిజనుల ఆశాజ్యోతి
మా స్మృతిలో చిరంజీవి
ఈ కృతియే మా నివాళి

Saturday, September 5, 2009

సాగరం కాదది నా కన్నీటి కాసారం
వర్షం కాదది నా అశ్రుభాష్ప తర్పణం
నయనజలం ఇంకిపోతె కారింది రుధిరం
కఱకు శిలలు కరిగినా ద్రవించలేదు నీ హృదయం
ఓ చెలీ వజ్రమే సృష్టిలోన అతి కఠినం
బ్రహ్మకే ఆశ్చర్యం! నీ ఎద కఠినాతి కఠినం
1. నీ గుండెను చెక్కబోతె ఉలులే విరిగాయి
నీ మదినే మలచబోతె నా చేతులు తెగాయి
నీ ఎడద ఛేదించగా బాంబులే బెదిరాయి
నీ హృదయం గెలుపుకై ఫిరంగులే జడిసాయి
ఓ చెలీ వజ్రమే సృష్టిలోన అతి కఠినం
బ్రహ్మకే ఆశ్చర్యం! నీ ఎద కఠినాతి కఠినం
2. నీ మనసును కరిగించబోతె అగ్నిశిఖలు వెఱిచాయి
నీ యోచన మరలించబోతె నవనాడులు కృంగాయి
నీ దృక్పథమును మార్చబోతె తలనరాలు చిట్లాయి
నీ ప్రేమ చూరగొనబోతే ప్రాణాలేపోతున్నాయి
ఓ చెలీ వజ్రమే సృష్టిలోన అతి కఠినం
బ్రహ్మకే ఆశ్చర్యం! నీ ఎద కఠినాతి కఠినం

Tuesday, September 1, 2009

నిమజ్జనం నిమజ్జనం-ఊరంతా జనం జనం
ఉత్సాహాల భక్త జనం
మనసానంద సృజనం సృజనం-మహదానంద ప్రభంజనం
గణపతిరూపే నిరంజనం-స్వామికిదే నిత్య నీరాజనం
1. స్వామి జననం విస్మయ భరితం
గజ శిర ధారణ అది ఘన చరితం
జననీ జనకుల భక్తి పరాయణత్వం
మాషికవాహనుడే తార్కాణం
చేసి ముమ్మరు తా ప్రదక్షిణం
సాధించెను ప్రమధ గణాధిపత్యం
2. ప్రథమ పూజకే అర్హత పొందెను పార్వతి నందనుడు
విఘ్న వినాశకుడని పేరొందెను శ్రీ గణనాథుడు
భక్తుల పాలిటి కల్పవృక్షమే వక్రతుండుడు
కాణిపాకమున కొలువైనాడు కలియుగ భక్త వరదుడు
3. పూజలు భజనలు నవరాత్రాలు సంబరాలు
ఆటలుపాటలు కేరింతలు తాకెను అంబరాలు
భక్తీ ముక్తీ స్నేహానురక్తీ మదిలో ఆనంద డోలలు
వర్ణించలేము బొజ్జగణపతీ ఈ నిమజ్జన లీలలు
మరచిపోలేని మధురానుభూతి
కరిగిపోయేటి కలకాదు నీ స్మృతి
కలయిక యాదృచ్చికమైనా యుగయుగాల బంధమిది
తెలుసుకో నేస్తమా!మన చెలిమి జన్మాంతరాలది
1. ఎందరో ఎదురౌతారు ఈ జీవన యానంలో
చేరువైపోతారు తప్పనిసరియైన స్థితిలో
మనసులు ముడివడకున్నా మనుగడ సాగిస్తారు
ముసుగులెన్నో వేసుకొంటూ మనల మోసగిస్తారు
2. నీ విలాసమే తెలియదు రూపేంటో అసలే తెలియదు
కలుసుకున్న తరుణం మినహా వివరాలింకేమీ తెలియదు
ఎందుకింత అనురాగం-ఎక్కడిదీ స్నేహ యోగం
సాధ్యపడేదేకాదు-ఎన్నటికీ మనసహ యోగం
3. మన స్నేహితంలో స్వార్థానికి తావుందా
ఈ కాలయాపనకు ఇంచుకైన అర్థముందా
దైవానికే ఎరుక దీనిలో పరమార్థం
ఏమి కూర్చిఉంచాడో ఇందులోన అంతరార్థం

Sunday, August 30, 2009

ఆడకు నాతో సయ్యాటలు
ఎందుకు స్వామీ దొంగాటలు
నీ మాటలు నీటిమూటలు
నీ పాటలు గాలిపాటలు
1. అది ఇది ఇమ్మని అడిగానా నిను
వెంటబడి వేధించానా నిను
ప్రలోభాలే నీ ప్రతాపాలు
అడియాసలే కద నీ’వి వరాలు’
2. మెదటే మరి చిత్తచాంచల్యం
అవధులెరుగని వింతనైజం
బరిలోత్రోసి వినోదించకు
నగుబాటుజేసి ఆనందించకు
3. మోహాస్త్రాలను సంధించకు
అనుబంధాలతొ బంధించకు
సమ ఉజ్జీలే లభియించలేదా
నాతో ఎందుకు నీ సరదా

Saturday, August 29, 2009

కోకిల నీ గొంతులో గూడుకట్టుకున్నది
చిలుకలు నీ పలుకులలో కులుకులొలుకుతున్నవి
హంసలే నిను చూసి నడక నేర్చుకున్నవి
మయూరాలు నాట్యానికి నీవే గురువన్నవి
1. జాబిల్లి నిను చూసి మొహం మాడ్చుకున్నది
గులాబీలు నీకన్నా సుకుమారులు కావన్నవి
సన్నజాజికి నిన్ను చూసి కన్నుకుట్టుతున్నది
వెన్నముద్దనీ మనసుకన్న మెత్తనవాలనుకొన్నది
2. చల్లగాలికన్న నీ స్పర్శనే హాయి కదా
పట్టుతేనె కన్న నీ పెదవులే తీయనా
భోగిమంటకన్న నీ కౌగిలే వెచ్చనా
సుగుణాలరాశివె చెలి నిన్ను చూసి మెచ్చనా
3. నీ సాన్నిహిత్యమే నాకు సాహిత్యము
నీ రూపలావణ్యము శిల్పకళాచాతుర్యము
వరముగనే పొందాను నీ సజీవ చిత్రము
నీతో నా జీవితమే అమర సంగీతము

Thursday, August 27, 2009

మంచితనం రుచిమరిగితె మరువలేమురా
మానవత్వ విలువెరిగితె వదలలేమురా
దానగుణం అలవడితే చింతదూరమగునురా
ప్రేమైక జీవనమే సచ్చిదానందమురా
1. గెలుపు గుఱ్ఱమెక్కితే మడమతిప్పలేమురా
పనిలో తలమునకలైతె పరవశాలె సోదరా
నీడనిచ్చు గూడును కాపాడుకోవాలిరా
కన్నతల్లి ఋణము కాస్తైన తీర్చుకోవాలిర
2. ఎదుటివారి మనసునెరిగి మసలుకోవాలిర
నాణానికి అటువైపును లెక్కతీసుకోవాలిర
నీవు కోరుకునే ప్రతిది ఇతరులు ఆశించేరుర
వారిస్థానమందు నిలిచి నిన్నూహించుకోర
3. లోటుపాట్లు అగచాట్లు అన్నిట ఉంటాయిరా
పొరపాట్లు గ్రహపాట్లు ఎదురౌతుంటాయిరా
అధిగమించి సాగు నీవు ఆత్మవిశ్వాసముతొ
చేరగలవు ఒకనాటికి మహితాత్ముల మధ్యలో

Tuesday, August 25, 2009

ఏడాదంత చూస్తుందీ-జాబిలమ్మ రాకకై
కార్తీక మాసంకోసం- చకోరి తను విరహిణియై
రెప్పవాలి పొనీకుండా-తిప్పలెన్నొ పడుతుంది
కళ్ళుకాయలే కాసిన-పట్టువిడవ కుంటుంది

అనుకున్న క్షణమేదో అంతలోనె వస్తుంది

కలగన్న ఆసమయం ఆసన్న మవుతుంది
మనసు పరవశించేలోగా మబ్బేదొ కమ్మేస్తుంది
వెన్నెల విరజిమ్మేలోగా రాహువైన కబళిస్తుంది
తీరేనా చిరకాలకోరిక-చిన్నారీ ఓ చకోరిక
తోడు నీడ నీ కెవరికా-ఆ సంగతి దేవుడికెరుకా

చుక్కలెన్నొ చూస్తుంటాయి-చంద్రకాంతమా అది ఏకాంతమా
కలువలెన్నొ కవ్విస్తాయి-చక్రవాకమా పిచ్చిమాలోకమా
సందేశం చేరేలోగా-తెల్లారిపోతుంది
సందేహం తీరేలోగా- అమావాస్య వస్తుంది
తీరేదెలా బాలా నీదాహం-సైచే దెలా బేలా ఈ విరహం
శశిరేఖ నీకెపుడూ బహుదూరం-తరగదెపుడు నేస్తమా నీ ఎద భారం

Monday, August 24, 2009

గాలి తెమ్మెరవో
వాన తుంపరవో
విరుల రెక్కలపై మెరిసే-తుషారమే నీవో
1. శీతాకాల వేకువలో –లేత రవి కిరణం నీవో
నీలాల గగనంలో-వశీకర శీకరమీవో
ఇంద్రచాపము నీవో-చంద్రాతపమువో
మండువేసవి ఎండలోనా-ఆపాత జలపాతం నీవొ
2. నా ఎడారి దారిలోనా-ఒయాసిస్సు నీవో
శార్వరమౌ నిశీధిలోనా-తొలి ఉషస్సు నీవో
సెలయేరు నీవో-సుమకారు నీవో
మత్తులోన ముంచెత్తే-క్రొత్త క్రొత్తావివి నీవొ
3. నాలోని ఊహలకు- ప్రతిరూపం నీవో
నా గుండె గుడిలోనా-ప్రియదైవ మీవో
భువిలోన కలవో-నా తీపి కలవో
ఎన్నళ్ళుగానో మదిలో’కల’వరమగు కల కలమీవో

Sunday, August 23, 2009

ఎన్నిజన్మలు ఎత్తినగాని మాయమ్మా
నన్నుకన్నఋణమును తీర్చుకోలేను మాయమ్మా
ఏ జన్మలోని పుణ్యమో ఇది మాయమ్మా
నీ గర్భవాసపు భాగ్యమన్నది నమ్మవమ్మా
1. చిన్ననాట నాకెన్ని ఊడిగాలు చేసావో
కొన్నికొన్ని నాకింకా గుర్తున్నాయమ్మా
నా మలమూత్రాలు ఓకారమనుకోలె ఓయమ్మా
రోగాల్లొ రొష్టుల్లొ వేసటపడలేదు మాయమ్మా
కంటిపాపవోలె కాచుకుంటివీ ఓయమ్మా
యువరాజులాగ పెంచుకుంటివీ మాయమ్మా
2. దాచుకున్న ఆచిల్లర కూడ -కోరగానె నా కిచ్చేదానివి
కలుపుకున్న నీ ముద్ద కూడ- ముద్దుచేసీ పెట్టేదానివి
కొండమీది కోతైనగానీ ఓయమ్మా
అర్దరాతిరి అడిగిన గాని ఇచ్చావమ్మా
నీ ప్రేమను పోల్చే సాహస మెప్పుడు చేయబోనమ్మా
నిన్నుమించి ఏదైవానికైనా మొక్కను మాయమ్మా
3. నీతి కథలే నీనోట నేర్చుకున్నాను
వీరగాధల నొంటమట్టించుకున్నాను
లాలిపాటల మాధుర్యాన్ని గ్రోలాను
నీ ఒడిలో ఊయలలే ఊగాను
నేనింత వాణ్ణి అయినానంటే ఓయమ్మా
చల్లనైన నీ దీవెన వల్లనె మాయమ్మా
4. పైన భావన కనరాదు గాని మాయమ్మా
గుండెనిండా నీవే నిండినావమ్మా
చెప్పడానికి భాష చాలదు ఓయమ్మా
నా ప్రేమ సంగతి నీకు మాత్రం తెలియందా
ముందెన్ని సార్లు పుట్టినగాని మాయమ్మా
కమ్మనైన నీ కడుపులోనె కాస్త చోటివ్వు
5. పరమాత్మకూడ కోరుతాడు పత్రం పుష్పం
వెతికి చూసినా కాసింత దొరకదు నీలొ స్వార్థం
అమ్మ ఉన్నతి సంగతినెరిగి పరబ్రహ్మా
భూమిమీద ఎన్నెన్ని సార్లు ఎత్తాడొ జన్మా
గొప్ప గొప్ప కవులెందరొ ఓయమ్మా
అమ్మ గొప్పను చెప్పజాలరు మాయమ్మా

Saturday, August 22, 2009

ఎడారిలో నేనున్నా-గొంతే తడారిపోతున్నా
పిలిచాను నిన్ను ఎంతో పిపాసతో
నిలిచాను నేను నీపై ఆశతో-నీ మీది ధ్యాసతో
బిగబట్టిన శ్వాసతో
1. ఎంతగానో వెతికాను-ఒయాసిస్సు కోసమని
పరితపించి పోయాను-వాన చినుకు రాకకని
ఎండమండి పోతున్నా-నిలువ నీడలేకపోయె
కనుచూపు మేరలోన-గరికపోచ లేకపోయె
ఏదారీ లేదు గమ్యమెలా చేరను
చుక్క నీరు లేదు దాహమెలా తీరును
2. కరువు తీరి పోవుటకై-మేఘమథనం చేయుదునా
మృగతృష్ణ కొరకైనా సరె-వరుణయాగం చేయుదునా
ఘనఘనములుబోలునీకురులు-దాటేనొకవైపు హిమవన్నగములు
గగన సమములు నీ శిరోజములు-ఢీకొనునటు మేరు జఘనములు
భ్రమయనుకోనా సంభ్రమమనుకోన-శివ ఝటాజూట భగీరథివను కోనా

Friday, August 21, 2009

దక్షిణ వాహిని గోదావరి -అపర పంపానది
గూడెంకొండయే తెలుగునాట- అభినవ శబరిగిరి
కొలువైఉన్నాడు కొండలరాయుడు-అయ్యప్పా
శరణన్న స్వాముల కరుణించేస్వామి-శ్రీ ధర్మశాస్తా
1. దీక్షలు గైకొని మోక్షము నందండి
మాలను ధరియించి ముక్తిని జెందండి
నిష్ఠను పాటించి కైవల్యమొందండి
స్వామిని దర్శించి సాయుజ్యమొందండి
2. ఇరుముడి తలదాల్చి పరుగున రారండి
మాతాపితరుల ఆశీస్సులందండి
గురుస్వామి దీవెనలు మనసార పొందండి
స్వామి శరణుఘోష నోరార చేయండి
3. ఎరుమేలి వేరేల పేటైతుళ్ళికి
ఎనిమిది మైళ్లు వెళ్లరే ధర్మపురికి
విఘ్నాలు తొలగించ కొలువుడట గణపతిని
దీక్షపరిపూర్తి జేయ చేరుడు గూడెం గిరిని
4. కరదీపికలను వెలిగించండి
హృదయ నివేదన అర్పించండి
ప్రాణ జ్యోతుల హారతులివ్వండి
జ్యోతిస్వరూపుని ఆత్మన దర్శించండి
ఓ పరమాత్మా !ఓ పరమ పితా
ఏ పేరని నిను పిలువనురా - నామాలన్నీ నీవే ఐతే
ఏ చోటని వెదకనురా - సర్వాంతర్యామి వైతే
చూసిందేమని ఈ మోహం – తెలిసిందేమని ఈ వింత దాహం
1. నీవున్నావనునది నిత్య సత్యం
నీ అనుభూతులు నిత్య కృత్యం
గాలివి నీవై నా సేద దీర్చేవు
నీరువు నీవై నా తృష్ణ దీర్చేవు
నీ రూపమేదో ఎరుగకున్నను
అపురూపమే ప్రభూ నీ భావనలు
2. మన మధ్యనున్నది ఏ అనుబంధం
ఏ జన్మలోనిది మన సంబంధం
నను నడిపించే ఓ మార్గదర్శీ
నను పాలించే ఓ చక్రవర్తీ
నాకు తెలిసింది నీ ఆరాధనయే
నా ధ్యాన మంతా నీ సాధనయే
3. నాకు వలసింది నీకెరుకలేదా
నన్నుడికించుటయే నీ సరదా
ఇద్దరమూ వేరు వేరైతెనే కద
అత్మ పరమాత్మ అద్వైతమేకద
త్వమేవాహం స్థాయి దాటితే
విశ్వనినాదం సోహం సోహం సోహం

Thursday, August 20, 2009

హరి హరులిద్దరి ముద్దుల తనయా అయ్యప్పా
ఇద్దరి నుండి అద్దరి జేర్చుము అయ్యప్పా
మద్దెన ఉన్నది పెద్దది జలధి సంసారం
ఈత రాదు ఏ ఊతలేదు చేర్చగ తీరం నీదే భారం
1. నీ దీక్షయనే నౌకలొ నాకు చోటివ్వు
మోక్షపు గమ్యం శబరిమలకు నను రానివ్వు
మాల ధారణం నీ నావకు ప్రవేశపత్రం
రుసుమివ్వగ నా వద్ద గలవు నియమాలు మాత్రం
2. ఇంద్రియమ్ములే తిమింగలాలు స్వామీ
అహంకారమే పెద్ద తుఫాను అణిచేయవేమి
చిత్తమనేదే నీ నావకు విరగని చుక్కాని
శరణు ఘోషయే పడవకెప్పుడు చిఱగని తెఱచాప
3. మకరజ్యోతియె ఆ తీరపు దీపస్తంభము
పదునెనిమిది మెట్లే పడవకు గట్టుకు వంతెన
ఇరుముడి దాల్చగ అదియే కాదా స్వామీ లంగరు
నౌకను చక్కగ తీరం చేర్చే స్వామీ నీవే సరంగువు

Wednesday, August 19, 2009

కాంతిమలన కనిపించే మకర దీపం
అయ్యప్ప స్వామి దదే ప్రత్యక్ష రూపం
ఒక్కసారి దర్శిస్తే తొలగు నేడు జన్మల పాపం
పద్దెనిమిది సార్లు చూస్తె దొరుకు బొందితో స్వర్గం
1. సంక్రాంతి పర్వదినము చక్కని ఆ సాయంకాలం
కోట్లమంది స్వాములు కోరుకునే దా దృశ్యం
నయనాల ప్రమిదలలో తన్మయపు నెయ్యి వేసి
భక్తి వత్తితో స్వాములు దృగ్జ్యోతిని వెలిగింతురు
2. తిరువాభరణములే పందళ నుండి కొనితేగా
అయ్యప్పకు సుందరముగ అలంకారమే చేయగ
గరుత్మంతుడాతృతగా విను వీథిలొ తిరుగాడగ
తూరుపునా పొడసూపును ఉత్తరా నక్షత్రం
3. బిగబట్టిన ఊపిరులతొ స్వాములు ఉద్వేగమొంద
అల్లార్పని రెప్పలతో కన్నులు ఆరాటపడగ
గుండెల చప్పుడొక్కటే శరణుఘోష యనిపించగ
అప్పుడు అగుపించును ముమ్మారులు దివ్యజ్యోతి
స్వామి మకరజ్యోతి
స్వామియే శరణం అయ్యప్పా!!!!!!!!!!!!

Tuesday, August 18, 2009

పట్టితి నీ పాదముల స్వామీ-తల పెట్టితి నీ పాదముల
వేడితి నీ చరణముల స్వామీ –పాడితి నీ శరణముల
1. భువనాలు కొలిచిన భవ దివ్య పాదాలు
బలి మదము నదిమిన నీ భవ్య పాదాలు
గుహునికి చిక్కిన అపురూప పాదాలు
ధృవునికి దక్కిన అసమాన్య పాదాలు
2. గంగానది జన్మ దాలిచిన పాదాలు
బ్రహ్మ కడిగిన భాగ్యమౌ పాదాలు
ఇంద్రాది దేవతల కందనీ పాదాలు
మాలధారులు పొందు మహితమౌ పాదాలు
3. అన్నమయ్యకు ఆర్తి దీర్చిన పాదాలు
రామదాసుకు రక్తి కూర్చిన పాదాలు
త్యాగరాజుకు ఎంతొ ప్రియమైన పాదాలు
రాఖీ స్వామికి వరమైన పాదాలు
వేదనలు బాపేస్వామికి వేయి హారతులు
మోక్షమిచ్చె స్వామికివే లక్ష హారతులు
కోరికల దీర్చే స్వామికి కోటి హారతులు
శబరి గిరీ వాసునికివె శతకోటి హారతులు
1. మహిమ గల స్వామికివే మంగళ హారతులు
కరుణ గల స్వామికి కర్పూర హారతులు
వన్ పులి వాహన స్వామికివే నక్షత్ర హారతులు
హరిహర ప్రియ తనయునికివె హృదయ హారతులు
మా ప్రాణ జ్యోతులు
2. దయగలిగిన ధర్మశాస్తకు అక్షర హారతులు
కృపగలిగిన అయ్యప్పకు నృత్య హారతులు
ప్రేమ గల్గిన పందళయ్యకు గీత హారతులు
వీరమణికంఠ స్వామికి వేద హారతులు
మా జ్ఞాన జ్యోతులు

Monday, August 17, 2009

అనురాగం రంగరిస్తా-కరతాళం మేళవిస్తా
రమ్యమైన నీ గీతము ధర్మశాస్తా
తన్మయముగ నేనాలపిస్తా

1. నవనాడుల వీణలు మీటెద
ఎదమృదంగమే వాయించెద
భవ్యమైన నీ భజనయె అయ్యప్పా
పరవశముగ నే చేసెద

2. నా నవ్వులె మువ్వల రవళి
నా గొంతే మోహన మురళి
మధురమైన నీ పాటనె మణికంఠా
నాభినుండి నేనెత్తుకుంటా

3. శ్వాస వాయులీనం చేస్తా
గుండె ఢమరుకం నే మ్రోయిస్తా
పంచప్రాణ గానమే భూతనాథా
స్వామి అంకితమే నే జేసెద

Sunday, August 16, 2009

నువు చేయి సాచితే-ఒక స్నేహగీతం
మరులెన్నొ రేపితే- ఒక ప్రణయగీతం
కనిపించకుంటే ప్రతి క్షణమూ-ఓ విరహ గీతం
కరుణించకుంటే నా బ్రతుకే-ఓ విషాద గీతం
1. నీ పరిచయమే – నాభాగ్య గీతం
నీ సహవాసమే-మలయపవన గీతం
నీ చెలిమితోనే-ఒక చైత్ర గీతం
నువు పలికితేనే-మకరంద గీతం
2. నీ స్వరములోనా –ఒక భ్రమర గీతం
నీగానములో -కలకోకిల గీతం
నీనిరీక్షణలో-చక్రవాక గీతం
మన అనురాగమే –క్రౌంచ మిథున గీతం
3. నీ భావములో-రాధా కృష్ణ గీతం
నీ ధ్యానము లో-మీరా కృష్ణ గీతం
నీ వియోగములొ-సీతారామ గీతం
మనవిచిత్ర మైత్రియే-రాఖీ కల గీతం
షోడషోప చారములివె శోభన మూర్తీ
మూఢభక్తి భావనలివె మంహలమూర్తీ
గీతాల అర్చనలివె స్వామి భూతనాథా
అక్షరముల పూజలివే ధర్మ శాస్తా
1. మోహమునే వదిలింపగ నాదేహము నావహించు
అహంకార మణిచేయగ నా హృదయము నధిష్ఠంచు
నయనమ్ములు చెమరించగ అర్ఘ్యపాద్యాదులందు
ఆగకుంది కన్నీరూ...స్వామీ అభిషేకమందు
2. నేచేసెడి స్తోత్రాలే వస్త్రాలుగ ధరియించు
నా బుద్దిమాంద్యమ్మును జందెముగా మేను దాల్చు
భవబంధం సడలించగ శ్రీ గంధం పూయుదు
అలకనింక తొలగించి తిలకమిదే దిద్దుదు
3. కరకమలములివె స్వామీ పుష్పాలుగ స్వీకరించు
పాపాలను దహియించి-ధూపదీపాలనందు
నాబ్రతుకే నైవేద్యం-నాచిత్తం తాంబూలం
అందుకో ప్రాణజ్యోతి అదియే నీరాజనం
చెమరించె నయనమ్ములు –మణికంఠ కనిపించు నాకోసము
ఆనంద భాష్పాలతో అయ్యప్ప- చేసెదను అభిషేకము
1. లోపాలు మినహా పాలేవి స్వామీ-క్షీరాభిషేకానికి
పెరుగనీ హృది ఉంది పెరుగేది స్వామీ అయ్యప్ప నీ దధి స్నానానికీ
బంధనాలె గానీ గంధాలు లేవయ్య చందనాభిషేకానికీ
అస్మాకమే గాని భస్మాలు లేవయ్య భస్మాభిషేకానికీ
2. కన్నీరె గాని పన్నీరులెదయ్య-చెయలేని పన్నీటి అభిషేకము
వేదనలెగాని వేదాలనెరుగను-చేయుటెట్లు స్వామి మంత్రాభిషేకం
సంసార సంద్రాన మునగంగ నాకెది గంగ నీ శుద్ధోదక స్నానానికి
పంచేంద్రియాలె నను పట్టించుకోవయ్య పంచామృతాభిషేకానికి
3. నా కనుల కలువలతొ చేసేను స్వామి పుష్పాభిషేకమ్మును
మధురమౌ నీదు నామాలు పలికీ చేసేను తేనె అభి షేకమ్మును
శ్రావ్యమౌ నీదు నామాలు పాడీ చేసేను గానామృతమ్మును
మనసు చిలికిన వెన్న నాజ్యంగ మార్చీ చేసేను నేయ్యాభి షేకమ్మును

Saturday, August 15, 2009

అష్టాదశ సోపానములే-భువినవి స్వర్గ సోపానములే
చేయూతనిచ్చుట కొరకై-అయ్యప్ప శబరిలొ ఉన్నాడు కొలువై
1. కారం లవణం మధురం-కామం క్రోధం మోహం
వగరు పులుపు చేదు-లోభం మదము మత్సరం
అరిషడ్వర్గపు అస్త్రాలు-అవియే కాదా షడ్రుచులు
2. కన్నూ ముక్కూ జిహ్వా-అగ్నీ గాలీ నీరూ
దేహ చర్మము చెవులు-పుడమీ ఆకాశములు
ప్అంచేంద్రియముల నిగ్రహము-పంచభూతముల అనుగ్రహము
3. గజముఖ షణ్ముఖులను కొలువు-అహము దర్పములను గెలువు
గుణత్రయమ్మును జయించవలెనా-దత్తాత్రేయుని కొలువు
గాయత్రి సాధనతోనే అవిద్య అన్నది తొలుగు
అయ్యప్ప శరణం కోరు బ్రహ్మ విద్య చేకూరు
ఎదవాకిలి నిర్దయగా –ఎందుకు మూసావు నేస్తం
మొహమ్మీదె కఠినంగా-తలుపులు వేసావు నేస్తం
జోలెతెఱచి నీ గుమ్మంలో- స్నేహార్తితొ నిలుచున్నా
ఏనాడైన కరుణిస్తావని-ఆశగ నే చూస్తున్నా
ఓ ప్రియ నేస్తమా –ఓనా సమస్తమా
1. రాయిలాగ ఉన్న నన్ను-సానబెట్టి రత్నం చేసావ్
మోడులాగ బ్రతికే నన్ను-చిగురులు తొడిగింప జేసావ్
అడుగులింక తడబడుతున్నా-నీ చేయి విదిలించేసావ్
సంబర పడు నంతలోనే-ముఖం నువ్వు చాటేసావ్
ఓ ప్రియ నేస్తమా –ఓనా సమస్తమా
2. మూలబడిన వీణను సైతం-ముచ్చటగా పలికించావు
చినుకులేని ఎడారిలోనా- సెలయేరులు పారించావు
కళ్లముందు విందు ఉన్నా- నా నోరు కుట్టేసావు
అంగలార్చి అర్థించినా-బధిరురాలి వై పోయావు
ఓ ప్రియ నేస్తమా –ఓనా సమస్తమా
దేవుడు నాయందుంటే బ్రతుకు పూలపానుపు
ఆతని దయ ఉంటే దేనికింక వెఱపు
జగన్నాటకంలో పాత్రధారి నేను
అడుగడుగున నను నడిపే సూత్రధారి తాను
1. అంతా నేననే అహంకారమెందులకు
అంతా నాదనే మమకారమెందులకు
చింతవీడి శ్రీకాంతుని చిత్తములో నిలిపితే
తానంతట తానుగానె సొంతమై పోతాడు
2. పుట్టినపుడు వెంటతెచ్చిన ఆస్తిపాస్తులేవి
గిట్టినపుడు కొనిపోవ అస్తికలూ మిగలవేవి
నట్టనడి జీవితాన లోభత్వమెందుకు
మూడునాళ్ళ ముచ్చటకే మిడిసిపడుట ఎందుకు
3. నౌకనెక్కి భారమంత తనపైన వేస్తెచాలు
ఆవలిదరి తానే అవలీలగ చేర్చుతాడు
ప్రతిఫలమాశించక నీ పని నువు చేస్తె చాలు
ప్రతి క్షణము కనురెప్పగ మనల కాపాడుతాడు

Friday, August 14, 2009

పదుగురు మెచ్చెటి పదములివే
పరమాత్ముని చేర్చెటి పథములివే
గణనాథునికీ ప్రణతులివే
విఘ్నపతికీ వినతులివే-మాహృదయ హారతులివె
1. నవరంధ్రాల కాయమిది- నవవిధ భక్తుల ధ్యేయమిది
నవరాత్రుల సారమిది-నవరసముల కాసారమిది
నిజములు తెలుపర-గజవదనా
నీ పదములె శరణిక-గౌరీ నందన
2. సరిసరి నటనలు సైచగ లేము- నోములు వ్రతములు నోచగ లేము
చంచల మది నిను కాంచగలేము-నీ మహిమల కీర్తించగ లేము
నౌకను నడిపే నావికుడా-చేర్చర తీరం వినాయకుడా
నన్ను నేనే కోల్పోయాను
ఎక్కడంటూ వెతకను
గతము నంతా చేజార్చాను
నన్ను నేనే ఎరుగను
1. జాబిలమ్మకు దొరికాననుకొని- జాలిగా నే నడిగాను
చకోరి మత్తులొ చిక్కిన జాబిలి –మాటనైనా వినలేదు
మేఘమాలకు చిక్కాననుకొని-బేలగా నే ప్రార్థించాను
చల్లగాలికి మేను మరచి-తిరిగి నన్ను చూడలేదు
ఎవరినడిగితె ఏమి లాభం
కోల్పోతెనె గుండె శోకం
2. పుట్టింది ఎక్కడొ నేను-ఎలా తెలిసుకోగలను
పేరు సైతం మరచినాను-ఎలా పట్టుకోగలను
దారితెన్నూ ఏదిలేకా-చిత్తరువై నిలిచాను
ఎవరైనా తీరం చేర్చే-వారికొరకై వేచేను
మనసారా ఓదార్చే-వారికై ఎదురు చూసాను
ఎక్కలేకపోతున్నా స్వామీ- కామమనే మొదటిమెట్టు
ఎలా చేరుకోగలను స్వామీ-నీ చేరువలోనీ ఆ చివరి మెట్టు
నీ మెట్లన్నీ జారుడు మెట్లు-పద్దెనిమిది మెట్లు జారుడు మెట్లు
నీ చేయూతలేక నాకు ఇక్కట్లు
1. అరిషడ్వర్గానికి అవి మూడురెట్లు
మొదటికి మోక్షం లేదు నిను చేరుటెట్లు
పంచేంద్రియాలు మనోరథపు పంచకళాణీలు
పగ్గాలు చేజారునా స్వామీ-నా సారథి నీవే ఐతే
2. వ్యామోహాలే అవరోధాలై
ఇహ దాహాలే ఆటంకాలై
నాబుద్దిని మలిన పరచి –నాచిత్తము చెరసి వేసి
నా మదినే కలచి వేయగా-స్వామీ నిన్నే అవి దూరం చేయుగా
3. కార్తీకమాసాన మాలను దాల్చీ
మండల పర్యంతమూ దీక్షను బూని
మకరజ్యోతి కన్నులార వీక్షింప తపన గలిగి
ఇరుముడినే తలదాల్చితీ-స్వామీ శరణు ఘోషనే జేసితి

Thursday, August 13, 2009

మురళీ లోలా మువ్వగోపాల

మురళీ లోలా మువ్వగోపాల
నువ్వు చిందేయగా చిలిపి కృష్ణా
కనువిందాయెరా బాలకృష్ణా
1. కాళింది మడుగులో-కాళీయుని పడగలపై
నర్తనమాడిన తాండవ కృష్ణా
దర్పము నణచిన వంశీ కృష్ణా
2. చిటికెన గోటిపైన గోవర్ధన గిరిని నిల్పి
లోకుల గాచిన గోపీకృష్ణా
ఘనత వహించిన గిరిధర కృష్ణా
3. పొన్నచెట్టుపైన నిలిచి-కన్నెల కోకలు దాచి
కన్నుల పొరమాన్పిన –గీతా కృష్ణా
కన్నెల ఎదదోచిన-మోహన కృష్ణా
4. యమునా నది తరంగాల-భక్తాంతరంగాల
రాసలీలలాడిన రాధా కృష్ణా
రాగడోల లూగిన మీరా కృష్ణా
వేలాయుధ ధర మురుగా
నే వేరే దైవము నెరుగా
శూలపాణి స్వామినాథా
దిక్కెవరయ్య నా కన్యధా
కైలాస వాస నీకు కైమోడ్చెద
కరుణించవయ్య వేగ ఓ షణ్ముఖ
1. మయూరవాహన కుమారస్వామి
శ్రీవల్లినాథహే సుబ్రహ్మణ్యస్వామి
కృత్తికా సూన హే కార్తికేయ స్వామి
ఎన్నెని పేరుల నిన్నుపిలవాలి
2. శరణని వేడెదు శరవణదేవా
వందనమందును స్కందా స్కందా
పళనిమల వాసా పార్వతి నందన
పరిపరి విధముల నిన్ను ప్రస్తుతించెద
3. తారకాసుర సంహారా
శంకర హృదయ విహారా
గణపతి అనుజా కావరా
అయ్యప్ప అగ్రజా బ్రోవరా
సాకి:గాన సుధా సారమతి శయించగా
శివరంజనియే శివరంజకమవగా
పల్లవి:వచ్చే జన్మకైనా నువు మెచ్చే పాట పాడనీ
అందుకే నిను తేనెతొ అభిషేకం చేయనీ
శంభో శంకరా-వందే భవ హరా
1. ఆకాశ గంగమ్మ సిగనుండి దూకేలా
పాతాళగంగమ్మ భుని ఉప్పొంగేలా
పన్నగమూ హిమనగమూ తలలూచి ఆడేలా
నటరాజా నా పాటకు సాగాలీ నాట్యహేల-నీ ఆనంద నాట్యహేల
2. రేవతిలో పాడనా నమకచమక స్తోత్రమాల
మోహనముగ పూయనా పన్నీరూ చందనముల
బిలహరి
లో చేయనా కోటి బిల్వార్చనముల
శంకరాభరణమే ప్రభూ నీ మెడలో పూలమాల-ఈ నవరాగ మాల

Wednesday, August 12, 2009

స్వైన్ ఫ్లూ మహమ్మారి- వ్యాపిస్తోంది మితి మీరి
ఉంటే మరి ఏమారి –అది మరణానికి రహదారి
పోనీకు ఏ క్షణమూ-నీ చేజారి
1. పుట్టింది ఎక్కడొ గాని-కబళిస్తోంది ప్రపంచాన్ని
తలచు కొంటె గగుర్పాటు-అనుక్షణము తత్తర పాటు
మానవాళి కిదియే- ఒక గ్రహపాటు
మానవ జాతికే –తెస్తోంది చేటు
2. సంఘజీవులైన వారు-ఒంటరై పోతారు
ఇరుగు పొరుగు అంటేనే –భయభ్రాంతులౌతారు
ప్రాణ భీతితో ఎవరైనా –ఎక్కడికని వెళతారు
ప్రాణసములైనా సరే- దూరంగా నెడతారు
3. నిత్యావసర వస్తువులన్నీ-గగన గండ మౌతాయి
ప్రగతి ఎక్కడి కక్కడనే-చతికిల పడి పోతుంది
తినడానికి తిండైనా – ఎలాదొరుకుతుంది మనకు
కరువుతోటి కనీసము- నీరైనా దొరకదు చివరకు
4. విద్యా సంస్థలే మూతబడతాయి-
వైద్యసదుపాయాలే కొఱవడతాయి
పెళ్ళిళ్ళు వినోదాలు-కనుమరుగై పోతాయి
మానవ బంధాలన్నీ-పటాపంచ లౌతాయి
5. దినదిన గండము- నూరేళ్ళ ఆయువు
పీల్చకుంటె బ్రతికేదెట్లా-స్వఛ్ఛమైన వాయువు
చావలేక బ్రతకలేక-సతమతమై పోతారు
ప్రతిక్షణం చావు భయంతో-అట్టుడికి పోతారు
6. వార్తావిశేషాలు-తెలియకుండపోతాయి
ప్రయాణాలు ఎక్కడికక్కడ-ఆగిపోతాయి
మేలుకోవాలి త్వరగా-మేధావులంతా
ఈకాలనేమికి-చరమ గీతి పాడాలంటా

Tuesday, August 11, 2009

స్నేహానికి బెదురేది- ప్రణయానికి ఎదురేది
మూడునాళ్ళ జీవితాన-మునిగేదింకే ముంది
1. గడచి పోవు ప్రతిక్షణం-విలువ ఎరుగ ఎవరికి తరము
తిరిగిరాని కాలమన్నది-కరిగి పోవు నిరంతరం
కాలయాపనే చేస్తూ-ఆటలాడు కోకు నేస్తం
సంశయాల బాటలోనే-సాగ నీకు నీ ప్రయాణం
2. జీవితం మకరందం-గ్రోలి చూడు తనివి దీరా
జీవితం సుమ గంధం-ఆస్వాదించు మనసారా
జీవితం ఒక రస యోగం-అనుభవించు కసిదీరా
జీవితం తీరని దాహం-తీర్చు’నది’ ఒకటే స్నేహం
నన్నుజేర కష్ట మేల నా చెలీ రాచెలీ
నేనంటె ఇష్టమేగ ఓ చెలీ నెచ్చెలి
దొరికింది నాకెపుడొ కోల్పోయిన నీహృదయం
ఉంటుంది నాకడనే ఎప్పటికీ అది పదిలం

1. అందాల చందమామ వచ్చింది మన కొరకే
నక్షత్ర మాల కూడ మెరిసింది మనకొరకే
నీలాల మేఘమాల తోడుంది మనకొరకే
తోటలో విరజాజి విరిసింది మనకొరకే
నన్నుజేర కష్ట మేల నా చెలీ రాచెలీ
నేనంటె ఇష్తమేగ ఓ చెలీ నెచ్చెలి

2. గుండెనే గుడి జేసి నిన్ను ప్రతిష్ఠించాను
ప్రతి రోజూ నిన్నునే దేవతగా కొలిచాను
ఇచ్చాను నాప్రేమను నీకే నీరాజనం
అందుకో నాహృదయం అదినీకే నైవేద్యం
నన్నుజేర కష్ట మేల నా చెలీ రాచెలీ
నేనంటె ఇష్తమేగ ఓ చెలీ నెచ్చెలి

Monday, August 10, 2009

ప్రేమ వ్యవహారం
ఏది పరిహారం
హృదయ కుహరం
భావ సమరం
భవిత అంధకారం
బ్రతుకులోన గాలిదుమారం
1. తొలిచూపులొనే ఒక ఇంద్రజాలం
చిరునవ్వుతోనే వేస్తారు గాలం
కలలోకి వస్తారు-కలకలం సృష్టిస్తారు
దోబూచులాడుతూనే-మనసంత దోచేస్తారు
2. ప్రేమిస్తె తప్పుకాదు- ప్రేమే ఒక తపస్సు
గుర్తిస్తె కోల్పోవు-విలువైన నీ మనస్సు
దాహార్తులందరికీ-ప్రేమ ఒయాసిస్సు
తిమిరాలు కమ్ముకుంటే ప్రేమేలే ఉషస్సు
పంజరాన బంధిస్తే చిలుకను
పంచదార పలుకులెలా పలుకును
తనరెక్కలు విరిచేసి- రెండు కాళ్ళు నరికేసి
ముద్దెంత జేసినా-పొద్దంత దువ్వినా
పెదవైన విప్పనే విప్పదు
గొడవైన చెయ్యనే చెయ్యదు
1. తోచగానె వెంటనే -తోటకెళ్ళ గలుగునా
నచ్చిన పండు కొఱకు- ఎన్నొ రుచి చూడగలద
జామపళ్ళు నచ్చేనొకసారి-మెక్కజొన్న పొత్తులైతె మరీ మరి
విడిసెలలు విసిరినా -వానల్లొ తడిసినా
లెక్కచేయకుండెనూ ఏ గాయం
ఆపనైన ఆపకుండె తనపయనం
బంగారు పంజరాన బంధిస్తే చిలుకను
పంచదార పలుకులెలా పలుకును
2. తన సాటి చిలుకలన్ని-స్వేఛ్ఛగా ఎగురుతుంటే
గోరింక మనసు పడీ-స్నేహహస్తం చాపుతుంటే
పంజరాన్ని దాటలేకా-బందనాలు త్రెంచలేకా
మౌనంగ రోదిస్తూ-విధినెంతొ శపిస్తూ
మిన్నకుండిపోయిందీ శారికా
విరహాన రగిలెను అభిసారిక
అందాల పంజరాన బంధిస్తే చిలుకను
పంచదార పలుకులెలా పలుకును
వెన్నెల్లో ఆడపిల్లా ఎక్కడ దాగేవు
కొమ్మల్లో కోయిలమ్మా ఎక్కడ నక్కేవు
నీ ఆటలే దొంగాటలా- నీ పాట తో సయ్యాటలా
1. మబ్బుల మాటున మాటువేసావేమో
తారల గుంపువెనక చేరిపోయావేమో
రేయి కాలేదనా –పున్నమి రాలేదనా
ఎందుకీ జాగు నీకు జాబిలమ్మా
కార్తీక మాసమిదే ఎరుగవమ్మా
2. దొంగచాటుగ నీవు మావి చివురు తింటున్నావా
దోబూచు లాడుకుంటు నన్ను నంజు కొంటున్నావా
చిరునామా దొరుకకా-ఆచూకి తెలియకా
ఆతృతగా నిన్నునే నర్థిస్తున్నా
ఆమని పోనీకని ప్రార్థిసున్నా

Sunday, August 9, 2009

నీ ప్రేమ కొరకె బ్రతికేస్తున్నా
కాదంటే వెంటనె ఛస్తా
మరోజన్మ జన్మ ఎత్తైనాసరె
నీ కడుపున కొడుకై పుడతా
అప్పుడెలా దూరం చేస్తావ్
వద్దన్నా నను ముద్దాడేస్తావ్
ఓ వనితా
జగన్మాతా
విశ్వవిజేతా
నీ చనుబాల గ్రోల
హరిహర బ్రహ్మలూ
అయినారమ్మా నీ ఒడిలో
పసిపాపలుగా వారు
నే నెంత ?నీ ప్రేమ ఘన సాగరమంత
అందుకే ఈమోహం అంటా
అందుకే సోహం అంటా
దాసోహం అంటా
సదా సోహం అంటా
నీ దాస దాసోహం అంటా
మోహనాంగ వెన్నదొంగ నీ కేలరా బెంగ
నల్లనయ్యా అల్లరేల బజ్జోర మురిపెంగ
చిన్ని కృష్ణా ముద్దు కృష్ణా బాల కృష్ణా
లాలి లాలి లాలి లాలి గోపాల కృష్ణా
1. పెరుగూ మీగడ మరిగీ ఇల్లూ ఇల్లూ దిరిగీ గొల్లవాడను గోల చేసీ
కొంటెవాడీలాగ వంట ఇల్లూ దోచుకుంటావని పేరుమోసీ
అలకఏలనీకు చిలుక పలుకుల కన్నా నీకేలరా బెంగా
ఆటలాడీ నీవు అలసిపోయినావూ బజ్జోర మురిపెంగా
2. ఉట్టిలొ చిక్కని పాలూ-మట్టిపాలూ-చేస్తే వస్తాయి కోపాలు
చక్కని తండ్రీ చిక్కనీతండ్రికి ఏలనయ్యా శాపనార్థాలు
తప్పునీవెన్నవు నల్లనీవెన్నవు నీకేలరా బెంగా
ఏమీగడసరి నీవు ఎంతమీగడతింటావు బజ్జోర మురిపెంగా
3. అమ్మముద్దు జున్ను నాన్న మనసు వెన్న సరిపోలేదాకన్నా
నీపై ప్రేమపెరుగు ఎదలోని మురిపాలు నీవేరా కన్నా
మాగుండె తాపాలు ఎగుగకుంటివి నీవు నీకేలరాబేంగా
నీ ముద్దూ మురిపాలు పదివేలు అవిచాలు బజ్జోర మురిపెంగా

Saturday, August 8, 2009

పల్లవి: మనసు పారిజాతమే
పలుకు ప్రేమ గీతమే
నవ్వు చంద్రహాసమే
పిలుపిది నీ కోసమే
1. సన్నజాజి పరిమళమే –నీతో సహ చర్యము
మెగిలిరేకు సౌరభమే – నీ ఔదార్యము
గులాబీల సౌకుమార్యం – నీ స్నేహతత్వమే
కలువబాల ఎద వైశాల్యం - నీ సహజత్వమే
2. మల్లె పూల మంచి గంధం-నీ మాటల అందం
చందనవన శ్రీ గంధం – నీ భావ సౌగంధ్యం
రేరాణిసుమ వాసనలే – నీ ఆలోచనలు
మందార మకరందాలే – నీ సమయోచనలు

Friday, August 7, 2009

మరణమింత మధురమా ప్రియతమా
నీ ప్రేమలోన ముంచి నన్ను చంపుమా
నీ చేతిలో నే హతమై-జీవితమే విగతమై
నీ గతమై –నే స్మృతినై
నిత్యమై నిలువనీ నేస్తమా
సత్యమై మిగలనీ మిత్రమా
1. నిరీక్షణే ఓ శిక్షలా సహించగా
ప్రతీక్షయే పరీక్షలా పరిణమించెగా
రెప్పపాటు వేయకుండ నేను వేచితి
క్షణమునే యుగముగా భ్రమించితి
శోధనే గెలువనీయి నేస్తమా
వేదనే మిగలనీకు మిత్రమా
2. ఏ జన్మలోనొ వేయబడిన వింతబంధము
ఏడడుగులు నడువబడని అనుబంధము
తెంచుకుంటె తెగిపోని ఆత్మబంధము
పారిపోతె వెంటబడెడి ప్రేమ బంధము
నీతోడుగ నిమిషమైన చాలు నేస్తమా
నీవాడిగ మిగిలితెపదివేలు మిత్రమా
హృదయమే ఆర్ద్రమై
గుండె మంచు కొండయై
ఉప్పొంగె కళ్ళలోనా గంగా యమునలు
ఉరికాయి గొంతులోన గీతాల జలపాతాలు
1. తీరలేని వేదననంతా హృదయాలు మోయలేవు
పొంగుతున్న జలధారలను కనురెప్పలు మూయలేవు
సృష్టి లోన విషాదమంతా ఏర్చికూర్చి ఉంచినదెందుకు
గాలితాకి మేఘమాల కన్నీరై కురిసేటందుకు
2. చిన్ని స్పర్శలోన ఎంతో ఓదార్పు దాగుంది
స్నేహసీమలోన ఎపుడూ అనునయముకు చోటుంది
సత్యమే జీవితమైతే హాయిగా ఉండేదెందుకు
ఆనంద భాష్పాలై అంబరాన్ని తాకేటందుకు
నరసింహుని లీల పొగడ నాలుక తరమా
పరమాత్ముని మాయనెరుగ నాకిక వశమా

1. ప్రహ్లాదుని రక్షించిన కథను ఎరిగియున్నాను
కరిరాజును కాపాడిన విధము తెలుసుకున్నాను
శేషప్ప కవివర్యుని బ్రోచిన గతి విన్నాను
శ్రీ నరహరి కరుణ కొరకు ఎదిరి చూస్తున్నాను

2. కోరుకున్న వారికిహరి-కొంగుబంగారము
వేడుకున్న తనభక్తుల కిలను కల్పవృక్షము
దీనజనులనోదార్చే అభయ హస్తము
ఆర్తుల పరిపాలించే ప్రత్యక్ష దైవము
ధర్మపురిని దర్శిస్తే యమపురి చేరేదిలేదు
నరసింహుని అర్చిస్తే మరు జన్మమేలేదు
మనసారా సేవిద్దాము-మనమంతా తరియిద్దాము
1. గోదారి గంగలో తానాలు చేయాలి
సత్యవతిగుండంలొ సరిగంగలాడాలి
బ్రహ్మపుష్కరిణిడోలాసంబరాలు చూడాలి
కర్మబంధాలనొదిలి కైవల్యమందాలి
2. ముక్కోటి ఏకాదశి వైభవాలు చూడాలి
ఏకాంత సేవనాటి వేడుకలను గాంచాలి
కళ్యాణ ఉత్సవాల సందడితిలకించాలి
నరహరి చరణాల వ్రాలి పరసౌఖ్యమొందాలి
3. సుందరమందిరాలు నెలకొన్న పుణ్యక్షేత్రం
వేదమంత్రాలఘోషపరిఢవిల్లు ప్రదేశం
పురాణాలు హరికథలతొ అలరారు దివ్య ధామం
సిరి నరహరి కొలువున్నదీ అపరవైకుంఠం
శ్రీచక్ర రూపిణి విశ్వమోహిని
శ్రీపీఠ సంవర్ధిని మత్తమోప హారిణి
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకి
అనంత దిగంత యుగాంత కాంతిని
1. శుంభనిశుంభుల డంబము నణచిన జగదంబా శాంభవి
మధుకైటభుల తుదముట్టించిన చాముండేశ్వరి శాంకరీ
మహిషాసుర మర్ధన జేసిన జయ దుర్గే ఈశ్వరీ
సాక్షాత్కరించవే సాఫల్యమీయవె భగవతీ భారతీ
2. బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వరార్చిత శ్రీవాణీ బ్రాహ్మిణీ
సృష్టి స్థితిలయ కేళీవినోదిని పద్మాలయి కామరూపిణి
సత్యతత్వ శివానందలహరి పరదేవీ దాక్షాయిణీ
3. అరిషడ్వర్గ దుర్గుణ భేదిని నిరుణీ భవాని
ఏకాగ్రచిత్తప్రదాయిని మణిపూరక వాసినీ
భవబంధ మోచని జన్మరాహిత్యదాయిని
ఆదిమద్యాంత రహిత గాయత్రి దేవీ వైష్ణవీ
ఎంతవేడుకొన్న గాని నీ దయ రాదేమి
నే చేసిన దోషమేదొ ఎరిగించర స్వామి

1. నీ కృపగను సూత్రాలను నేనెరుగను స్వామీ
కైవసమగు మార్గాలను తెలియనైతి స్వామి
మెప్పింపగ నాతరమా నను బ్రోవగ భారమా
తప్పింపగ నా చెఱను రాత్వరగా ప్రియమారగ
2. అశ్రువులతొ అభిషేకం నే చేసెద స్వామి
పదముల నా ఎదకమలం అర్పించెద స్వామి
చిత్తములో నీధ్యానం నేతప్పను శ్రీహరి
ఎలుగెత్తి నీ గానం నే చేసెద నరహరి

Thursday, August 6, 2009

మహాలక్ష్మి మా మీద నీ
చల్లని చూపులు పడనీయవమ్మా
ధనలక్ష్మి మా ఇంట నీ
ఘల్లను అందెల సడి చేయవమ్మా
1. డబ్బులకై మాకింత ఇబ్బందులేల
అప్పుల కుప్పల దుర్గంధ మేల
సంపదతో జీవ సంబంధమేల
నిరర్థకమగు భవ బంధమేల
నిరతము మామీద నీ కరుణ ప్రసరించవమ్మా
కదలక మాయింట సతతము వసియించవమ్మా
2. దోపిడికి గురిచేయు సిరులేల మాకు
ఈర్ష్యకు బలిచేయు నిధులేల మాకు
పరువు నిలిపితె పదివేలు మాకు
దినము గడిపితె అది చాలు మాకు
దాబుల జోలికి పోనీయనని మాకు వరమీయవమ్మా
పొదుపుల దారికి మళ్ళించి మమ్మింక నడిపించవమ్మా
మనసైన ప్రియతమా
గతమైన స్వగతమా
జీవితమైన గీతమా
శాశ్వత స్నేహితమా
నానుండి వేరు కాలేవు
ఎపుడూ జారి పోలేవు

జలధి అవధి చూడనీయి
దిక్చక్రపు బాటవేయి
ప్రకృతి పరిధి దాటనీయి
విశ్వవీణ మీటనీయి

ఇంద్ర ధనువు వంచనీయి
తారకలమాల వేయనీయి
పాలపుంత చేరనీయి
అంతరాళ కాంతినీయి

మృత్యువునెదిరించనీయి
యముడిని ఓడించనీయి
చిరంజీవి నేనైపోయి
సావాసిగ ఉంటానోయి
నీవే చెలీ అనుక్షణం
నీతో సఖీ నా జీవనం

స్నేహమా ఇది దాహమా
మోహమా వ్యామోహమా
సోహమా దాసోహమా
దేహమా సందేహమా

త్యాగమా అనురాగమా
యోగమా భవ భోగమా
రోగమా రసయోగమా
రాగమా విరాగమా

మదినీవె దోచినావే
మనసంతా నిండినావే
హృది గుప్పిట దాచినావే
గుండెను కబళించినావే

గతమంతా నీవే నీవే
భవిష్యత్తు నీవేనీవే
వర్తమాన మంతటనూ
ఆవర్తన మౌతున్నావే

ఎవరు పిలిచినా గాని
ఊ( కొడుతున్నగాని
ఏమిచేసినా గాని
పరధ్యానమాయె నాపని

Wednesday, August 5, 2009

ఏమ్మాయ చేసావో-ఏ మంత్రమేసావో
వలపువలల తో నన్ను పట్టేసినావు
కడకొంగుతోనన్ను కట్టేసినావు
నీవులేని జీవితం నిస్తేజము
నిన్నుపొందలేకుంటే మనస్తాపము
1. వదనారవిందము-చందమామ చందము
మృదుమధుర దేహము-పారిజాత గంధము
అధరాలు గ్రోలితే-అమృత సదృశ్యము
ముంగురులు రేగితే మేఘమాల దృశ్యము
ఏరీతిగా నిన్ను వర్ణించనే చెలీ
ఏమిచ్చి నేనిన్ను చేర్చేను కౌగిలి
2. తీయని నీ పలుకులలో కురియునులే తేనియలు
గలగల నీ నవ్వులలో దూకేనే జలపాతాలు
కోకిలలే నిను కోరి పాట నేర్చుకున్నాయి
హంసలు నిను బ్రతిమాలి నడక నేర్చుకున్నాయి
జగదేకసుందరీ అందుకోవె వందనాలు
అర్పించినానే నీకు నా ఏడు జీవితాలు
కన్నీటి వీడుకోలు
కడసారి అంపకాలు
మది కలచు జ్ఞాపకాలు
చితిమంట నెట్లుకాలు
1. మాతృత్వ అనుభవాలు
మరపించు అనునయాలు
వాత్సల్యమే కదా మేరు
అనురాగమే జాలువారు
2. ఆనంద సాగరాలు
కావేల జీవితాలు
విధివింత నాటకాలు
వైషాద పూరితాలు
3. తీరలేని ఈ ఋణాలు
తీర్చుకోగల క్షణాలు
వినియోగమైతె చాలు
బ్రతుకులే సార్థకాలు
ఒక కొత్త కోకిల
తన మత్తు వీడక
గమ్మత్తుగా
ఉన్మత్తయై గళమెత్తెగా
1. కువకువ రవళులె జతులూగతులని
కూనిరాగాలె గంధర్వ కృతులని
ఎంచగా మురిపించగా
కలగాంచగా విలపించెగా
2. రెక్కలెరాని చిరుచిరు ప్రాయం
లౌక్యమునెరుగని అయోమయం
తొందరపడితే నింగికెగిరితే
గుండెన గాయం-గొంతున మౌనం
నీలిగగనం నేలకోసం
ఎంత వాలితె ఏమి లాభం
కోనేటి కమలం చందమామను
కోరుకుంటే ఎంత ద్రోహం
1. మేఘమాలకు పికము పాటకు
పొత్తుకుదరదు నేస్తము
కొండవాగుకు రాజహంసకు
జంట కుదరదు తథ్యము
నెమలి ఆడితె పికము పాడదు
రవి జ్యోత్న్సకు రాజీ పొసగదు
2. కంటకారిన నీటి ధారలు
గుండెమంటల నార్పునా
ఎండమావులు ఎన్నడైనా
గొంతుతపనల తీర్చునా
త్రవ్వబోతే బావినైనా స్వేద సంద్రం మిగలదా
నవ్వబోతే కలలోనైనా రత్నరాశులు దొరకవా
తేనె పూసిన కత్తివి నీవు
మనసు కోసిన కసాయి వీవు
సొగసు చూసి మురిసితినేను
తగిన శాస్తి చేసితివీవు
1. అలనాడు ఊర్వశివై ఊరించినావు
అనురాగ ప్రేయసివై ఉదయించినావు
నీ అధరము మృదు మధురము
మన బంధము అందాలకే అందము
2. వలపుల వాన కురిపించినావు
మమతలలోన ముంచెత్తినావు
తలపులన్ని మరపించి నీవు
హృదయాగ్ని రగిలించినావు
నా ప్రణయాన్ని మసిజేసినావు
కలనైనకాదు-నదిలోని అలనైన కాదు
నా బ్రతుకే శిలయైనది
కరుగని,కదలని,కఠిన శిలయైనది
1. వసంత రేయిలొ కోయిల గానం
మనసంత రేపెను గాలి దుమారం
పెనుతుఫానులో-విరిగిన నావతొ
ఎందాక ఎందాక ఈ నా పయనం
2. పూల తోటలో ప్రియుని మాటలు
గతపు వీణపై శ్రుతి లేని పాటలు
ఎడారిలో—ఎండమావికై
ఎందుకు ఎందుకు ఈ నా పరుగు
3. సాటి మనిషి కన్నీటి గాథను ఆలకించలేరా
విధివ్రాతను నుదుటి గీతను మార్చువారు లేరా
మోడువారినా నాబ్రతుకునకు చిగురింపేలేదా
నా చీకటి గుండెన ఆశాజ్యోతిని వెలిగించరా
ఇంతేనా....!ఇంతే ఇంతే నా బ్రతుకింతేన
శ్రీనారసింహా చేసెద నీనామ స్మరణం
ధర్మపురివాసా వదలను నీ దివ్య చరణం
1. కైవల్యమేదో ఎరుగను-సాయుజ్యమన్నది ఎరుగను
పరసౌఖ్య పదార్థమునకు-ప్రరమార్థమే ఎరుగను
సద్గురువు ప్రవచించే పదములనుకొందును
కాస్త రుచిచూపమనినే-నిను వేడుకొందును
2. యాగాలు చేయగలేను-దానాల నీయగ లేను
వేదాల సాధన లేదు-కోవెల నిర్మించగ లేను
తెలిసింది ఒకటే నరహరి-నీ నామ జపము
ఈ జన్మ కదియే శ్రీహరి-నే చేయు తపము
అంజలి గొనుమా అంజని పుత్రా
ప్రార్థన వినుమా పరమ పవిత్ర
జ్ఞానప్రదాతా శ్రీరామ దూతా
అభయ ప్రదాతా పవనసుతా
1. బాలభానుడే ఫలమని భావించి-ఆరగించినా వానరోత్తమా
కిష్కింద లోనా రాఘవు జూచి-దాసుడవైనా రామభక్తా
అంతులేని అంభోది లంఘించి-లంకిణి జంపిన పింగాక్షా
2. ముద్రిక నిచ్చి చూడామణిదెచ్చి-సీతారాముల శోకము బాపావు
చూసిరమ్మంటె లంకను గాల్చి-రావణ గర్వము నణచినావు
రాముడు పంపగ సంజీవినీదెచ్చి-లక్ష్మణు ప్రాణము కాచినావు
3. వారధిగట్టి రావణుదునిమిన రామప్రియా ఆంజనేయా
కొండగట్టున మాకండగ వెలసిన ఇలవేల్పునీవే వీరహనుమ
రామజపమునే చేసెడి నీవు-చిరంజీవుడవు-అపర శివుడవు
వీర హనుమా హారతి గొనుమా
మామనమున నిను మరువనీకుమా
1. కొండగట్టుపై వెలిసిన దేవా
మాగుండెలందున నిలిచిపోవా
మా ఇలవేల్పువు నీవయ్యా
నిన్నే ఎప్పుడు కొలిచేమయ్యా
2. రాక్షసంహార వీరంజనేయా
శ్రీరామదూత భక్తాంజనేయా
నీపై గల భక్తితో శ్రీరామ జప శక్తితో
భయమును వీడేము- విజయము నొందేము
బంధాలు కాకూడదు బంధనాలు
బాధ్యతలే మరువ కూడదు బ్రతికినన్నాళ్ళు
జరుపుకోండి హాయిగా రక్షా బంధనాలు
అందుకోండి మీకివే రాఖీ అభివందనాలు
అభినందన చందనాలు
1. ఇందిరమ్మ రక్షాబంధం-చందమామతో
గౌరీమాత రక్షాబంధం-విష్ణుమూర్తితో
సంతోషి రక్షాబంధం-శుభలాభులతో
యమునమ్మ రక్షాబంధం-యమరాజుతో
2. మల్లెతీగ రక్షాబంధం-అల్లుకున్న పాదుతో
కోయిలమ్మ రక్షాబంధం-లేమావి చివురుతో
మేఘమాల రక్షాబంధం-చల్లగాలి స్పర్శతో
వానచినుకు రక్షాబంధం-కొండవాగు వాలుతో

Tuesday, August 4, 2009

ప్రేమించి చూడు-విరహం చవిచూడు
స్నేహించు నేడు-వీడ్కోలొక నాడు
ఆశిస్తేనే భంగపాటు
స్వీకరిస్తె ఏదైనా
ఖేదానికి ఉండదు చోటు
1. భావం సంకుచితమైతే-స్వార్థం చెలరేగుతుంది
దృష్టే భిన్నమైపోతే-అర్థం మారిపోతుంది
హృదయమెంత వ్యాకోచిస్తే-కాయమంత తేలికలే
శ్వాసయెంత నెమ్మదిస్తే-ఆయువంత అధికములే
2. బావియే బ్రతుకైపోతే-కప్పకంటె గొప్పేముంది
మనసే ఒక పంజరమైతే-స్వేఛ్ఛకు తావెక్కడుంది
ఏదీ నీది కానపుడే- అంతాసొంత మౌతుంది
ఎవరికీ చెందకుంటేనే-అందరితో బంధముంటుంది
3. నీటికి రుచి ఉంటుందా-ఖనిజాలతొ కలవకుంటే
కాంతికి రంగుంటుందా-కిరణాలే నిలువకుంటే
ఎదగాలి అంబరమంత-ఒదగాలి సాగరమంత
అనురాగం విశ్వజనీనం-ఆనందం ఆత్మగతం

Monday, August 3, 2009

ఎందున్నావో నా చెలి నాపై లేదా జాలీ
నీకై చూచి నీకై వేచి కన్నులు కాయలు కాచెనే
1. నాపైన ఏమైన కోపమా
ఇది నా పాలిటి శాపమా
ఏల కనరావు కోమలీ
జాలి లేదా జాబిలీ
2. ఊయలలూపమన్నానా
జోల పాడమన్నానా
నిన్నే వరమైన కోరానా
ఈ నాకోరిక తీరేనా
3. కినుక మాని రావా
కరుణజూపలేవా
మదిలో నిలిచి పోయావే
నిన్నే మరువకున్నానే
కనుమూసినా నా కనుతెరచినా
కలలోను ఇలలోను నీవేలే
నాకవితల్లొ భవితల్లొ నీవేలే
1. క్షణాలే యుగాలై కదలాడెనే
నరాలేతెగేలా మెదడాయెనే
రావేలా జాగేలా వరాలా జవరాల
నాధ్యానం నా గానం నీకోసం నీ కోసం
2. నిన్నటి వ్యధనే మరిచాను
రేపటి చింతను విడిచాను
నీ రూపం అపురూపం రేపేనే ఎద తాపం
మదిలోను గదిలోను నీ నామం నీనామం
మేలుకో నరహరే మేలుకో
ఏలుకో ధర్మపురి హరే ఏలుకో –మమ్మేలుకో

1. నిన్న అందరి కోర్కెలు తీర్చగా
నిశిలొ అదమరచి నిదురించేవా
భానుడుదయించె మేలుకో
బాధలను కడతేర్చ మమ్మేలుకో

2. ఆశలనెన్నో కలిపించేవు
అంతలొ నిన్నే మరపించేవు
వరదాభయ ఇది భావ్యమేనా
నరసింహా నీ కిది న్యాయమౌనా

3. మాయానిలయం ఈ లోకం
విషవలయం ఈ జీవితం
మమకారములే తొలగించుమా
నీ కరుణమాపై కురిపించుమా

4. తూరుపు సింధూరం
వెలికి వచ్చెను నీకోసం
నీవే నిండిన నా హృదయం
నీ పూజకు కోసిన మందారం

5. చదివేము నీకై సుప్రభాతాలు
పాడేము ఓదేవా మేలుకొలుపులు
హాయిగ వింటూ శయనించేవా
ఆదిశేషుని పైన పవళించేవా

6. మాయమ్మ మాలక్ష్మి నీవైన చెప్పవే
మాపురవేల్పుని మేలుకొలుపవే
పొద్దెక్కిపోతోంది లేవమని
సద్దుమణిగాకా తిరిగి బజ్జోమని

7. దూరతీరాలనుండి భక్తులు వచ్చారు
గోదారినీటిలో నిండా మునిగారు
నీరు వడయుచునుండ నీగుడి చేరారు
చలికి పాపము వారు వణుకుతు నిలిచారు

8. పాపులను దునుచుటకు నీవే
జాగేల సంసిద్ధుడవు కావే
నారసింహేశ మేలుకో
దష్టసంహారా మేలుకో

9. భూసురుల వేద మంత్రాలతో
భక్తుల గోవింద నామాలతో
మారు మ్రోగెను నీదు ఆలయం
మెలకువ కాదంటె నమ్మరీజనం

10. దారి చూపర దేవ దేవా
చీకటి నుండి వెలుతురు లోనికి
దరిజేర్చరారా నారసింహా
అజ్ఞానము నుండి జ్ఞానావనికి
మార్గమేది ప్రహ్లాద రక్షకా
వేదననుండి నీపద సన్నిధికి
మేలుకో మమ్మేలుకో
ఏలుకో మమ్మేలుకో
రావేల మేఘమాలవై దాహాలు తీర్చగా
వేచెదనే జాబిలి కొఱకై వేచే చకోరిలా
1. నక్షత్రము నడిగితె నేస్తం-నాబాధలు తెలిపేది
చిరుగాలితొ పలికితె నేస్తం-విరహాలను తెలిపేది
2. దూరాలలొ నిలిచినగాని-ఎద భారము నెరుగవనా
నీ కౌగిట కరిగే క్షణమే-నాపాలిటి వరమగును సుమా
3. మన సంగమ మధురస్మృతులే-మదినే కలిచేను ప్రియా
తలపుల నువు నిలువగనే-ఎదలో గుబులవును ప్రియా
ఒకే ధ్యాస నీపైన చెలియా
ఒకే ఆశ నీపైన చెలియా
ఒకే బాస నీతోటి చెలియా
ప్రేమించా ప్రేమించా నిన్నే నా ప్రియా

1. తొలిసారి మనకలయికే-ఏడేడు జన్మాలకే గురుతులే
కలసిన మనచూపులే-విడరాని బంధాలకే ఋజువులే
కనుమూసినాతెఱచినా-అనుక్షణము నీరూపె కదలాడెనే
ఉఛ్ఛ్వాసనిశ్వాసలో-నీతలపులే మెదిలెనే
నీవులేక జీవనం-దట్టమైన కాననం
నీవులేనిఏక్షణం –బ్రతికున్ననూ మరణం

2. నీలాల నీకురులు-సవరించక నాకురులు
మీనాక్షినీకనులు-చలియించరా మునులు
చక్కనైన నీ నాసిక-బ్రతుకున కది చాలిక
చిరునవ్వు అధరాలు-అమృత తుల్యాలు
ఎంతవర్ణించినా –అదితక్కువేనీకు
ఎంతసేపు చూసినా-తనివితీరదే నాకు
పక్షపాతి ఆబ్రహ్మ-అందమంత నీకే ఇచ్చే
దయామయుడె ఆబ్రహ్మ-అదినాకు అందనిచ్చె
నీ మాయలొ పడితినయ్య అయ్యప్పా
నేను పిచ్చివాడినైనాను అయ్యప్పా
నీ గారడి నాపవయ్య అయ్యప్పా
నేను వెర్రివాడినైనాను అయ్యప్పా
మొదటికే మూఢుణ్ణి జగమెరుగని జడుణ్ణి
కరుణగాంచవయ్య స్వామి అయ్యప్పా
కటాక్షించవయ్య నన్ను అయ్యప్పా
1. నలుదిక్కుల పరికింతును అయ్యప్పా
ఎక్కడ నీవుందువొయని అయ్యప్పా
శరణు ఘోష వల్లింతును అయ్యప్పా
ఎప్పుడు విందువొయని అయ్యప్ప
2. ప్రతి స్వామికి మ్రొక్కెదను అయ్యప్పా
ఎట్టుల ఎదురౌదువొయని అయ్యప్పా
ప్రతిమెట్టుని ఎక్కెదను అయ్యప్పా
పద్దెనిమిది మెట్లేయని అయ్యప్పా
3. మాతకడకు ప్రీతితో వస్తావని అయ్యప్ప
వేంకటెశు కోవెలకు వెళ్ళెదను అయ్యప్పా
పితరునిపై ప్రేమతో అరిగెదవని అయ్యప్పా
విశ్వనాథ ఆలయమును దర్శింతును అయ్యప్పా
అందుకో ఓ మారుతీ అందుకో మా హారతీ
ప్రేమతొ భక్తితొ అందరమిచ్చే హారతీ
మంగళ హారతీ మంగల హారతీ
1. తెలిసీతెలియని జ్ఞానముతో-తప్పులనెన్నో చేసాము
మంచీ చెడులను ఎంచకనే-వంచనలెన్నో చేసాము
మన్నించుమా మము మన్నించుమా
మన్నించుమా ఓ వీర హనుమా
తప్పులన్నిటిని మన్నించి తెలియక చేసామని ఎంచి
మమ్ముకావుమా హనుమా హారతి గొనుమా
2. విద్యలనిమ్ము పవన సుతా –సంపదనిమ్ము అంజని పుత్రా
అభయము నిన్ను ఆంజనేయా-సుభముల నిమ్ము రామభక్త
నే నమ్మినా దైవానివి-పరమేశును రూపానివి
మాఇలవేల్పువు నీవయ్యా-కొండగట్టునా వెలిశావయ్యా
నీవు దప్ప మాకెవరూ దిక్కే లేరయా
శ్రీ ధర్మపురి వాసా శ్రీ లక్ష్మి నరసింహా
వెలసినావు ధరలో మహాపాపనాశా సదా సుప్రకాశా
1. ప్రహ్లాదునేనుగాను చిత్తమును నిల్పలేను
శేషప్పనైనా గాను శతకమును రాయలేను
ఏదియూ ఎరుగని లోకమే తెలియని
నేనొట్టి పసివాడను
2. ఏ జన్మపుణ్య ఫలమో నీ సన్నిధిని పొందేను
ఏ కర్మలోని బలమో నీ కరుణ లభియించేను
పాపమో పుణ్యమో తప్పులో ఒప్పులో
తెలియకనె చేసాను నేను
3. మాలోని పాపాలన్ని తొలగించు మాదేవా
మాశోకమోహాలన్నీ పరిమార్చుమో ప్రభువా
శరణము వేడెద కరుణయే జూపవా
నీదరికి మముజేర్చవా

Sunday, August 2, 2009

ఇది ఒక వర్షపు ఉదయం
ఈ నాడే పగిలెను నా హృదయం
ఇక ప్రతి ఉదయమ్-ఇదే ఉదయం
బ్రతుకే బాధల మయము
1. ఈ నాడు రగిలిన ఈ జ్వాలా
మదిలోన రేగిన గాలివాన
అలజడిని రేపినది ప్రేమా
బలియైనది అందాల భామ
2. రేయిలో వెన్నల కురిసిన వేళ
రాహువేనిను కమ్మినవేళ
మరపురాని తలపులెన్నో
చెరిగిపోని భావన లాయే
3. ఇక నీకు మిగిలిందేమిటి
దీనితో సాధించినదేమిటి
అవమానపు బంగారు పతకం
అధికారపు శృంగార మథనం
అందుకే అయ్యప్పా నిన్ను వేడుకున్నది
అందుకే అయ్యప్పా తోడు నీవన్నది
అందుకే అందుకే అందుకే అయ్యప్పా
స్వామి నీవె శరణము శరణమయ్యప్పా
1. ఆపద్బంధవుడన్న పేరు నీకున్నది
అశ్రితజన రక్షకుడను బిరుదు నీకున్నది
సర్వాంతర్యామివన్న ఖ్యాతి నీకున్నది
దీనుల మొరవిందువన్న వాసి నీకున్నది
2. పిలువగనే కరి గాచిన హరి తనయుడవీవు
గరళమునే గుటకేసిన హరపుత్రుడవేనీవు
తొలిపూజలు గైకొను గణపతికే సోదరుడవు
దేవసేనాపతికె నీవు ప్రియమైన అనుజుడవు
3. నీ దీక్ష గైకొంటె మోక్షము నిచ్చేవు
ఇరుముడినే తలదాల్చగ వరముల నిచ్చేవు
అయ్యప్పా శరణంటే మమ్మాదరించేవు
శబరిగిరిని దర్శించగ కైవల్యము నిచ్చేవు
నిన్ను చూడ మనసాయే
కంటినిదుర కరువాయె
ఒంటరిగా ఉండలేక
నా బ్రతుకే బరువాయే
కన్నీరే చెఱువాయే
1. ప్రతి ఉదయం రవి సైతం పలకరించ వస్తాడు
ప్రతి పున్నమిరేయిలో జాబిలి నవ్విస్తాడు
తలపులకే పరిమితమాయే
ఎద తలుపులు తెరువవాయే
ఏమిన్యాయం గుండె గాయం
చేయబోకే ఓ ప్రియా నా బ్రతుకే అయోమయం
2. అందాలను రాశిగ పోస్తే ఆభావన నీ రూపం
కోకిల కూజితమాస్వాదిస్తే ఆ మధురిమ నీ గాత్రం
ఊహలేమొ ఆకసమెగసే
వాస్తవమే వెక్కిరించే
వరములీవే ప్రణయ దేవీ
నేనోపలేనే విరహం-అవనీ నీలో సగం
చేసింది నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసింది నీవే పిచ్చివాడని
చెలీ జీవితం స్నేహితం నీకు బొమ్మలాట
ప్రణయము హృదయము నీకు నవ్వులాట
1. క్రీగంటి నీచూపులే మన్మధుడి బాణాలు
కవ్వించు నీ నవ్వులే తీస్తాయి ప్రాణాలు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
2. నడుము వంపులోనా ఇసుక మైదనాలు
లావాను ఎగజిమ్మే హిమవన్నగాలు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
3. నీ హావ భావాలే మలయ మారుతాలు
నీ చిలుకపలుకులన్ని తేనె జలపాతాలు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
4. వణికించే చలికాలంలో విరహాగ్ని రగిలిస్తావు
ముక్కుమూసుకొన్నమునులను-ముగ్గులోకి దించేస్తావు
చేసేసి నీవే పిచ్చివాడిని
గేలి చేసేవు నీవే పిచ్చివాడని
శ్రీ హరి నరహరి
శ్రీ ధర్మపురి హరి శ్రీ చక్రధర హరి
ఎందువెదకి జూచినా అందెగల నృకేసరీ
1. ఒక పరి మత్స్యమువై ఒకపరి కూర్మమువై
ఒకపరి వరాహమువై తదుపరి నరహరివై
వెలసినట్టి నిలిచినట్టి స్తంభసంభవా హరీ
2. వందన మిదె గొనవేర ఉగ్ర మహోగ్ర భయాకార
ఆశ్రితజన పరిపాలా మా కామిత మోక్షప్రదాతా
నిన్నె నమ్మి నిన్నె వేడు నన్ను బ్రోవవా హరీ
3. ధర్మపురీ మహాక్షేత్రం-హరిహర సహిత పవిత్రం
పాప పరీహారార్థం –గౌతమీ పుణ్యతీర్థం
ముక్తికోరి నిన్ను జేరు (హరి) దాసపోషకా హరీ
ఏడు కొండలా వెంకటేశ్వరా గిరి దిగి రారా
జాలి చూపి నువు జాగు సేయకా పరుగున రారా
ఓ దేవా...రావేరా.....రావేరా....రావేరా
1. మును కరిని గావరాలేదా –ద్రౌపదిని ఆదుకోలేదా
నీ మహిమ మరచి నీ విధిని విడిచి ఈ మౌనమేలనయ్యా
కలిలోనదైవము నీవే-కలనైన దర్శనము నీవే
వేద సంభవా దీన బాంధవా తిరుపతిపురవాసా
వేంకటరమణా ఎన్ని పేరులని నిన్ను పిలవను
ఎన్ని రీతులని కొలువను ఓ దేవా
2. నా ఎదను కోవెలగజేసీ నిను పదిల పఱచుదామంటే
కనులుమూసుకొని కరుణమానుకొని శిలవైనావా
నీ నిదుర వదలజేసీ నిను మేలికొలుపుదామంటే
పాడకూడదని స్వరము నీయకా మూగజేసినావా
సంకట హరణా దిక్కు నీవని శరణు వేడు నా గోడే వినవా
3. నీ దరిని జేరరాలేను-నువు గిరిని వీడి రాలేవు
నీకు దూరమై జగము శూన్యమై జీవించేనా
నా మనసే నీవశమైతే బ్రతుకే అర్పితమైతే
నా కలములోన నాగళములోనా నెలకొనలేవా
శ్రీశ్రీనివాసా పిలిచి పిలిచి నేనలసిపోయినా దయరాదేలా
మైత్రీ దివస శుభాభినందనలు!!
విడరాని బంధం మాకే ఉన్నది
అదే మాకు అందం స్నేహితం అన్నది
1. మా హృదయంలొ అంతా స్నేహమే
ఏనాటికైనా ఒకరికొకరం ప్రాణమే
యుగాలేమారిపొయినా-తుఫానే ఎదురైనా
ఎప్పుడైన గాని చెదిరిపోనిదే స్నేహం
అనురాగ బంధం-అనే పెన్నిధి
అదే మాకు అందం స్నేహితం అన్నది
2. స్నేహానికే జీవితం అంకితం
శాశ్వతం అంటె అర్థం స్నేహితం
పసిపాపకైనా-పరమాత్మకైనా
ధనమే లేకపొయినా-గుణమే లేకపొయినా
ఎప్పుడైన గాని కావాలి స్నేహం
కత్తి కన్న ఎంతో పదునై ఉన్నది
అదే మాకు వరము స్నేహితం అన్నది

3. కులమేదైన మతమేదైనగాని-దేశమూ భాషలూ వేరైనగాని
ఏవాదమున్నా మరే భేదమున్నా-ఏరంగుఉన్నా మరే రూపు ఉన్నా
ఏది ఏమైనగాని కలిసేది స్నేహం-నిలిచేది స్నేహం
సదా మేము మనకై కోరుకుంటున్నది
అదే మేము పంచే స్నేహితం అన్నది

Thursday, July 30, 2009

నే మనసిచ్చినా ఒక చిన్నది
నా ప్రేమనే కాదన్నది
మనసేమిటో మనిషేమిటొ
ప్రేమేమిటొ మనువేమిటొ
అసలే ఎరుగని ఆ చిన్నది-నన్నే కాదన్నది
1. ఏ తోటలోనున్నా నీ పాటపాడేను
ఏ చోట నేనున్నా నీ రూపు కంటాను
దయలేని ఓ చెలీ అందాల కోమలీ
నిన్నే తలచి నిన్నే వలచిన నాపై కోపమా
2. నీ కొఱకె నా వలపు-తెఱిచాను ఎద తలుపు
మనసైతె నీ పలుకు-ఏనాటికైనా తెలుపు
ఎన్నాళ్ళు అయినాగాని-ఎన్నేళ్ళు అయినాగాని
నీకై చూచే యుగాలు వేచే నన్నే మరువకే
3. చెలికోసమే నా ప్రాణము-చెలిమీదనే నాధ్యానము
చెలి లేని నా జీవితం-వలదన్న దుర్దినం
మల్లెలు విరియని-కోయిల కూయని
తిమిర వసంతం
సోయగాల పూల బాల నీవేలె ప్రేయసి
వయ్యారాల రాజ హంస నీవేలె ఊర్వశీ
కరుణించి రావేల దరిజేరగ
కౌగిళ్ళలో నన్ను కరిగించగ
1. నీలి మేఘమాల జలిజాలిగ నేడు బేల చూపులు చూసె నెందుకో
గాలి తాకని మేను తేలితేలి ఆడు అనుభూతి లేనందుకో
విరహాల ఈగోల తరహాల మధురాలు నీవెరిగినవేలే
పరువాల ప్రాయాల ప్రణయాల కలహాలు అత్యంత సహజాలే
2. కలలోన నీవేలె ఇలలోన నీవేలె కనులు మూసి తెరచిన నీవేలే
పాటల్లొనీవేలె మాటల్లొ నీవేలెతీయని తేనె విరుల తోటల్లొ నీవేలే
క్షణమైన నువులేక యుగమైన చందాన మోడాయెనే జీవితం
నింగి జాబిలి కోసం నీటి స్నేహం వీడి కలువ అవుతుందిగా అంకితం
ఎవరికెంత ప్రాప్తమో ఎవరు చెప్పగలరు స్వామి
చేసుకున్నవారికి పుణ్యం చేసుకున్నంత స్వామి
నోరారా పిలిచితె పలుకడా మణికంఠుడు
దోసిలొగ్గి అడిగితే వరమీయడ అయ్యప్పా
1. తులసిదళంతోనే స్వామిని తూచింది రుక్మిణి
ఎంగిలి పళ్ళతోనె స్వామిని మెప్పించెనుగా శబరి
పిడికెడు అటుకులకే స్వామి వశమాయెను కుచేలునికి
ఒక్క మెతుకు తోనే స్వామి కడుపు నింపె ద్రౌపది
2. జోలెనింపే స్వామికి కానుకలను వేయతరమా
సర్వాంతర్యామి స్వామికి శరణుఘోషనే ప్రియమా
కొండంత అయ్యప్పకు గోరంత దీపం పెట్టి
వరములిచ్చే స్వామికి కరములు జోడించగలం
3. ఆత్మస్థైర్యము నాకు అందించవయ్య స్వామి
దేహబలము నాలోన పెంచవేమయ్య స్వామి
ఓపికా ఒద్దికా నేర్పించవయ్యా స్వామి
పరోపకారబుద్ది ప్రసాదించవయ్య స్వామి
నరహరే భక్తవరద బ్రోవవా
ముక్తి మార్గమే జూపవా
హారతిదే గొనుమా
1. నీవే వేరని నాలోలేవని భ్రమ పడినాను
నీవే నేనని నేనే నీవని తెలుసుకున్నాను
నీవే నేనైతే నేనే నీవైతె ఎందులకీ తేడాలు
తండ్రి బాధించు తనయుని గావగ
దితిసుతు దునుముటకై
స్తంభము నుండి దిక్కులదరగా
వెలసిన దేవా మహానుభావా
2. గోదావరిలో మునిగి నంతనే
తొలగి పోవును శాపాలు
నీదరి జేరగ కరుణతొ జూడగ
చేయను నేనే పాపాలు
శిష్ట రక్షకా దయాసాగరా
దుష్ట శిక్షకా ధర్మపురీశా
నా ప్రాణదీపమే హారతిజేసి
అర్పించెద బ్రతుకు నైవేద్యంగా
న్యాయమేనా రాఘవా
నీకిది న్యాయమేనా
నామీద నీకింత పంతమా
రఘురాముడికే తామసమా
తన దాసులంటే నిర్లక్ష్యమా
1. త్యాగరాజులా రాగాలు తీయ గొంతునీయలేదు
రామదాసులా కోవెల కట్ట పదవినీయలేదు
గుహుడిలాగా పూజించుదామంటే నన్ను చేరలేదు
హనుమలాగా సేవించుదామంటే నాకు కనరావు
2. వెదకి వెదకి నేను వేసారినాను
ఆశవదలక మరిమరీ అడుగుతున్నాను
ఎదీ ఇవ్వకున్నా నిన్నే వేడుతున్నా
ఇంకా రావేలరా రాఘవా నీకీ జాగేలరా

Wednesday, July 29, 2009

ప్రేమే నాటకం ఈ ప్రేమే బూటకం
అసలు ప్రేమంటేనే ఓడడం
నువు ప్రేమిస్తే ఖాయం చావడం
1. ప్రేమ పొందడమె ఒక వరము
ప్రేమించడమే సహజం
ఆ ప్రేమే ఫలించకుంటే బ్రతుకే ఒక శాపం
ప్రేమే కలరా-ప్రేమే ఓ భ్రమరా
2. ఎన్ని చరితలో ముగిసాయి
ప్రేమ కొఱకు బలియై
ప్రేమించడమే నేరమని-ప్రతిసారీ ఋజువై
ప్రేమే మండు వేసవి-ప్రేమే ఓ ఎండమావి
3. మనసే ప్రేమకు నిలయం
ప్రేమే ఓ విషవలయం
ఎన్నటికైనా చేరే గమ్యం-నరకం నరకం నరకం
ప్రేమే వడగాలి-ప్రేమే హిమజ్వాల
మనసు మల్లె పూవై
పూచింది నీకై
వయసు చక్రవాకమై
వేచింది నీకై
1. జన్మాంతరాలదీ మనప్రేమ బంధం
జగదేక మోహనం మనజంట అందం
సాగిపోని జీవితం-జలపాతమై
2. నా హృదయ మందిరం నీవల్ల సుందరం
కరుణించవేమే నా ప్రణయదేవి
జరిగిపోని సంగమం-రసగీతమై
నువ్వూ నేను ఒక్కటా
ఎంతవింతదైనదయ్య స్వామి ఆ మాట
మాయలోడివయ్య నీవు మణికంఠా
నిన్నె నమ్ముకొంటినయ్య ఎట్టాఎట్టా
1. శబరీ కొండలపైన ఎక్కడో దూరాన
ఎక్కికూర్చొన్నావు అందనంత ఎత్తున
సంసార సాగరమున మునకలు వేస్తూనేను
చిక్కుబడి ఉన్నాను చిత్రమైన మత్తున
బ్రతుకు నావ నడిపేటి ఓదిట్టా
నాచిత్తపు చుక్కానిని నీ చేతిలొ పెట్టా
2. నెయ్యమైతె చెయ్యవు నాతో-నెయ్యేమో కోరుతావు
ఇడుములనెడబాపవుగాని-ఇరుముడిని అడుగుతావు
దీపమేది చూసినా నీ రూపే తోచాలి కదా
నాదమేది చేసినా ఓం కారమవ్వాలి కదా
మనోరథం తోలేటి ఓ సారథి
నా ఇంద్రియ పగ్గాలు నీకే కద ఇచ్చితి
3. బూడిదనువు పూసుకొని-చలికి తట్టుకొంటావు
శ్రీ గంధం రాసుకొని- వేడినధిగమిస్తావు
కింకిణొడ్యానమే ఇంపుగ ధరియించుతావు
అభయ ముద్రనైతె స్వామి-డాబుగ నువు దాల్చుతావు
ఈ సంగతి కేమి గాని అయ్యప్పా-నా సంగతి చూసినపుడె నీ గొప్ప
శ్రీ రామ చంద్ర ప్రభూ మౌనం నీకేలరా
నోరార పిలిచినా పలుకవేమి రఘువరా
1. శివుని విల్లు విఱిచి సీతమ్మను మనువాడిన కళ్యాణరామా
రక్కసులను సంహరించి లోకార్తిని బాపిన కోదండరామా
శతకోటినామా నిన్నేమని పిలిచేదిరా
కారుణ్యధామా నిన్నేవిధి కొలిచేదిరా
2. ఎన్నిపూవులెన్నిమాలలెన్నిపరిమళాలనర్పించేనో
ఎన్నిపూజలెన్ని భజనలెన్ని గీతాలకీర్తించేనో
నోరొక్కటిచ్చావ్ నువు నోరు మూసుకున్నావు
అఱచి మొత్తుకున్నగాని అసలే వినకున్నావు
3. త్యాగరాజు రామదాసు నీభక్తులు అని అందరు అంటారు
ఆంజనేయుడెప్పుడు నీ చరణదాసుడంటారు
పక్షపాతమంటె నీకు పరమ ఇష్టమా రామా
ఈ భక్తుని(రాఖీని)బ్రోవగ నీకింకా సందేహమా
శంకరా శంకరా హరహరా శుభకరా
ఈ దీనుడిపై దయరాదా
కైలాసమున తీరిక లేదా
1. నిను పిలిచి పిలిచి అలసినాను
నిను కొలిచి కొలిచి విసిగినాను
నా పిలుపు నీకు వినబడలేదా
నాపూజనీకు సరిపడలేదా
సర్వము నిండిన మహాదేవా
దోసెడు కన్నీరు సరిపోలేదా
2. నీకై గుండెను గుడిగా చేసినాను
నా ప్రాణదీపము హారతి ఇచ్చాను
ఈ పిడికెడు గుండే నీకు చాలదా
నా ప్రాణములో జీవము లేదా
దశకంఠుఎదలో దాగిన లింగా
నే జీవశ్చవమని అనుకొన్నావా

Tuesday, July 28, 2009

మనసే మనిషికీ ఒక వరము
ప్రేమే మనిషికీ సర్వము
ఆ ప్రేమే చెదరిన నాడు-ఆ మనసే రగిలిన నాడు
జీవితమే ఒక శాపము- బ్రతుకే సంతాపము
1. ప్రేమించేది ప్రేమను పొందేదీ మనిషి యనీ
స్పందించేది స్పందింపజేసేది మనసని
తెలుసుకొనే మనసు నర్పించావు
ప్రేమకు మూలం ఎద స్పందననీ
మనసుకు అందం అనురాగమనీ
మనిషిగా ప్రేమను అందించావు
ప్రేమే నీకు ధర్మమని మనిషే నీకు సర్వమని
తెలుసుకొనే మనిషికై తపియించావు
2. ఓడడం జీవిత సత్యమని
చావడం మనిషికి నిత్యమని
తెలుసుకొనే తలవంచావు
మనిషికి గమ్యం శూన్యమనీ
ప్రేమకు త్యాగం తథ్యమనీ
తెలుసుకొనే మనసును బంధించావు
బ్రతుకే ఇక సన్యాసమనీ
త్యాగమే నీకు శరణ్యమని
ఆఖరికీ చేదు నిజం గ్రహించావు
3. ప్రేమకు ముందు బ్రతుకు సుఖవంతం
మనిషికి శాశ్వతమే వేదాంతం
ప్రేమకథలు నిత్య వ్యధలు అనంతం
ప్రేమ ఊబిలో దిగితే బ్రతుకే అంతం
నీ కోసమే ఈ జీవితం
నాహృదయమే నీకంకితం
నీవులేని ఈలోకం
చెలీ అంతా శూన్యమే
1. ఏది చూసినా నీరూపమే
ఏమి పాడినా నీ గానమే
ఎపుడు తలచినా నీతలపే
ఎవరుపిలిచినా నీ పిలుపే-చెలీ
2. నీవుంటె యుగమే క్షణము
లేకుంటె క్షణమొక యుగము
నీవే ప్రేమకు అర్థము
నీతోటి బ్రతుకే ధన్యము-చెలీ
3. సంసార రథమున సారథి నీవే
మనసార కొలిచే దేవత నీవే
నేను కోరేది నీ అనురాగం
అందుకేనా ఆరాధనం -చెలీ
జయ మంగళ హారతి గొను వేంకట రమణా
ఆర్థుల గను ప్రార్థన విను సంకట హరణ
నోరారా పిలిచినా పలుకవ దేవా
మనసారా కొలిచినా పరుగున రావా

1. ప్రాపంచిక చింతనలో పాపుల మైనాము
అరిషడ్వర్గాలతొపరి తాపులమైనాము
మా కన్నుల మాయ పొరలు తప్పింపగ రావా
మా ఎద చీకటుల తెఱలు తొలగించర దేవా

2. పరమార్థము మేమెరుగక అర్థము కోరేము
నీ పదసన్నిధి సుఖమెరుగక నిధులను అడిగేము
మదిలోపల నీ నామము మరువనీకుమా
కలనైనా మా తలపుల నిలిచియుండుమా
నెత్తిమీద ముల్లే మూటా
సంకలోనా పిలాజెల్లా
కూడిమేము నీ కాడికొస్తిమి ఓ నరుసయ్యా
కనికరించి కాపాడుమంటిమి దరంపూరి నర్సయ్య
1. పట్టెనామాలు కోఱమీసాలు పట్టుకొస్తిమి ఓ నరుసయ్యా
దీటుగా సింగారించవో దరంపూరి నర్సయ్య
పప్పుబెల్లాలు కుడుకలు పండ్లు నీకు ఫలారం ఓనర్సయ్యా
ఆరగించి నీ దయ ఉంచు దరంపూరి నర్సయ్య
2. పాడిపంటా పిల్లామేకా సల్లంగ సూడవో నరుసయ్యా
పాపాలనన్ని పోగొట్టె తండ్రీ దరంపూరి నర్సయ్యా
గంగలొ మునిగి తడిబట్టతోనే నీ గుడిచేరేము నర్సయ్యా
సంసార కూపం బహుజన్మ పాపం దరిజేర్చుకొ నర్సయ్యా
స్వామి తింతన తోంతోం-అయ్యప్పతింతన తోంతోం
స్వామి తింతన తోం-అయ్యప్పతింతన తోం
ఆళుదమేడకు మేము ఆనందముగ వస్తాము
కరిమలకు మేము ఇరుముడితో వస్తాము
నీలిమలకు మేము నీకృపకై వస్తాము
అప్పాచి మేడుకు మేము ఆర్తితో వస్తాము
1. శబరి మలకు మేము శరణంటూ వస్తాము
పద్దెనిమిది మెట్లు పరవశముగ ఎక్కేము
స్వామి దివ్యరూపం కనులారా కాంచేము
కాంతి మలన మేము మకర జ్యోతి చూస్తాము
మకరజ్యోతి మేము మనసారా చూస్తాము
2. స్వామియే శరణము శరణంటూ వస్తాము
శరణుఘోష నోరారా చెప్పుతూ వస్తాము
ఇహలోక బంధాలు విప్పుతూ వస్తాము
తెలియక నీత్రోవ తప్పుతూ వస్తాము
3. చిన్న చిన్న ఆశలతో చిత్తమునే చెఱిచేవు
మాయలెన్నొ కలిపించి మమ్ముల ఏమార్చేవు
వలదు వలదు స్వామీ వట్టివట్టి మాటలు
వలదు వలదు స్వామీ కనికట్టు చేతలు
వలదు వలదు స్వామీ ప్రాపంచిక చింతలు
వలదు వలదు స్వామీ వ్యర్థ ప్రయాసలు
4. దయచేయవయ్యా నీ దివ్య దర్శనం
కరుణించవయ్యా అయ్యప్పా కైవల్యం
ప్రసాదించు స్వామీ నీ పరమ పదము
విడవనులే స్వామీ అయ్యప్పా నీ పాదం
5. నీ చేతిలొ ఉంచా స్వామీ నా జీవితం
అర్పించా సర్వం బ్రతుకే నీకంకితం
అయినాను అయ్యప్పా నీతో ప్రభావితం
నీపాదసేవయే కావాలీ సతతం

Sunday, July 26, 2009

చెదిరిపోయెనా ప్రేమ స్వప్నం
వదిలిపోయెనా ప్రేమ మైకం
చెఱిపి వేయరా చెలియ రూపం
గతమే నీకొక శాపం
1. ఇలను విడిచి నిజము మరచి
ఊహలలోనా అలసి సొలసి
నింగి నుండి నేలబడిన
ప్రణయ జీవీ తెలుసుకోర
2. ఎదుటి మనసు తెలుసుకోక
కన్నుమిన్ను కానరాక
నీకు నీవే మోసపోతివి
తపన వీడి సాగిపోరా
3. జరిగిపోయినది ఒకపీడ కలగ
ప్రేమాయణమే కలలోని కథగ
చేదు బ్రతుకే పచ్చినిజమని
సగటు మనిషీ ఎరుగవేర
తులసి దళం వేస్తేనో
శంఖులోన పోస్తేనో
అవుతుంది ఏ జలమైనా తీర్థము-ఈ మాయ లోకంలో
మర్మమెరిగితేనే పరమార్థము
1. కాషాయం కట్టి చూడు కాళ్ళకు మొక్కేస్తారు
విభూతినే పెట్టిచూడు విప్రవర్యుడంటారు
వేషాలకున్న విలువ వాస్తవాని కెక్కడిదిది
అషాఢభూతులకే అందలం దక్కెడిది
2. వెనక నుండి వెయ్యి పొయినా లెక్కచేయరు
కళ్ళముందు కాసు పొయినా కలవర పడతారు
కుళ్ళి కంపు కొడుతున్నా అత్తరు చల్లేస్తె చాలు
అంతరంగ మేదైనా నవ్వులు చిందిస్తె మేలు
3. మౌనాన్ని ఆశ్రయించి మునిలా ముసుగేయవచ్చు
మాటకారి తనముంటే ప్రవక్తలా బోధించవచ్చు
ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టగలుగుడేనా లౌక్యం
మోసమో విశ్వాసమో తేల్చుకో ఏదో ముఖ్యం
ఎంత భాగ్యము ఇరుముడిని మోయగా-బ్రతుకెంత ధన్యము
ఎంత పుణ్యము నోరార సేయగా అయ్యప్ప భజనము
వదులుకో స్వామీ మొహమాటాలను
త్రెంచుకో స్వామీ ఇహ బంధాలను
1. ఎదిరి చూడవయ్యా కార్తీక మాసమెపుడో
వెదకి చూడు స్వామీ మాలవేయు గూడెమెటో
తెలిసుకో స్వామి దీక్ష నియమాలవి ఏమిటో
ఆచరించి నిష్టగా అయ్యప్పను చేరుకో
2. కర్మ పండి పోతేనే ధర్మ శాస్త దయగలుగు
పూర్వజన్మ సుకృతముతొ అయ్యప్ప కృపదొరుకు
కలిలోని కల్మషమును తొలగింపగ అయ్యప్ప
వెలసినాడు భువిలో శబరిగిరి పైన
3. స్వామిని దర్శించగ రెండు కళ్ళు చాలవట
స్వామిని పొగడంగ శేషుడె సరిపోడట
వేయేల స్వామీ వేసి చూడు స్వామి మాల
వర్ణించ తరముగాదు అవ్యక్తానంద డోల
4. మకరజ్యోతి తిలకించగ మరుజన్మే లేదట
ఐదు గిరులనెక్కితే కైవల్యమేనట
పంపానదిలొ మునిగితే పరసౌఖ్యమేనట
మణికంఠుడు కరుణిస్తే మోక్షమే తథ్యమట
5. ముక్కుమూసుకొని తపము చేసే పని లేదట
యజ్ఞయాగాదులు అవసరమే లేదట
స్వామియే శరణము స్వామియేశరణమని
సరణు ఘోష్ చేస్తేనే స్వామి కరుణిస్తాడట
చదువులమ్మా ప్రణతి జేసెద
కళల తల్లీ వినతి జేసెద
బుద్దినీ యభివృద్ధినీ సమృద్ధిగా దయసేయవే
1. జిహ్వపైనా జనులు వహ్వా యన వసింపవె భారతీ
గొంతులోనా మేధ లోనా కొలువుదీరవె భగవతి
వేడగానే వేడ్కదీర్చే వేల్పువేనీవు
నీ పదములందున హృదయముంచెద
పదముల సంపదల నీయవె
2. భవములో అనుభవమునే అందించవేమమ్మా
రాగమందను రాగమే చిందించ వేమమ్మా
మరపునే మరపింప జేసే శారదాంబవు నీవె కావే
నీ చరణములనే శరణమందును
చరణముల సద్గతిని నడపవె
వందనమ్మిదె ఇందు శేఖర-వందనమ్మిదె నాగ భూషణ
వందనమ్మిదె నంది వాహన –వందనమ్మిదె గొను దిగంబర
1. అపరకైలాస మా హిమగిరిని వసియించు కేదారీశ్వర వందనం
జాలువారిన గంగ కడకొంగు విడవని విశ్వనాథా వందనం
ప్రణవ నాద స్వరూప మాంధతృ పురవాస ఓంకారేశ్వర వందనం
ప్రళయ తాండవ రుద్ర రూపా హర హర మహాకాలా వందనం
2. మూడు మూర్తుల కలయికగ నెలకొన్న త్రయంబకేశ్వర వందనం
భూతనాథా నమో ఢాకిన్యేశ్వరా శివ భీమ శంకర వందనం
దారుకావన వాస లింగ గౌరీశ శంభో నాగేశ్వరా వందనం
బాధనెరిగి బదులు పలికే పరలి పురవాస వైద్యనాథా వందనం
3. అర్ధ దేహము అమ్మకొసగిన సోమనాథా వందనం
పాశుపతము పార్థు కొసగిన మల్లికార్జున వందనం
మా కాముణ్ణి గాల్చినా ఎల్లోరావాస గృష్ణేశ్వర వందనం
శ్రీ రాముణ్ణి బ్రోచిన సేతుతటవాస రామేశ్వరా వందనం
ఈ రాఖీని కాచేటి ధర్మపురివాస గౌతమితటనివాస
శ్రీరామ లింగేశ్వరా వందనం వందనం వందనం

Saturday, July 25, 2009

ఎవరికి ఎవరం బ్రతుకే సమరం
ఈ రణం లో ప్రతి క్షణం
గుప్పిట్లో ప్రాణం-మన వెనకే మరణం
1. వివాహ మొక పంజరం
సంసారం సాగరం
అనుదినం ఆగదు నీ గమనం
ఐనా నువు చేరే తీరం
ఎండమావిలా బహుదూరం
2. నట్టేట్లో ముంచే ప్రేమ అమరం
నయ వంచించే స్నేహం శాశ్వతం
నీ ముందున్నది నిజం
అనుభవిస్తే సుఖం
స్వర్గమైనా నరకమైనా
ఎంపికతోనే నీ సొంతం
ఓ పికమా ఎవరైనా నీ అందం మెచ్చారా
మయూరమా ఎవరైనా నీ గాత్రం నచ్చారా
రాయంచా కాదుకదా నీ పలుకే రమణీయం
రాచిలుకా కానేరదు నీ నాట్యం కమనీయం
అందమో గాత్రమో నడకో నాట్యమో
ఆటలో పాటలో తెలివి తేటలో
అందరికీ ఉంటుంది ఏదో నైపుణ్యము
ఎరిగిమెలిగితేనె కదా ప్రతి జన్మ సార్థకము
1. టెండుల్కర్ ఎపుడైనా గ్రాండ్ మాస్టరయ్యేనా
విశ్వనాథనానంద్ వింబుల్డన్ గెలిచేనా
కమలహాసన్ ఓలంపిక్ పథకాలు తెచ్చేనా
సానియామీర్జాకు అస్కారవార్డ్ వచ్చేనా
అందరికీ ఉంటుంది ఏదో నైపుణ్యము
ఎరిగిమెలిగితేనె కదా చేరేరు శిఖరాగ్రము
2. అబ్దుల్ కలాం ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఎక్కగలడ
బచెంద్రిపాల్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని ఈదగలద
మెహర్సేన్ దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తెచ్చాడా
గాంధీజీ అణుబాంబును కనిపెట్ట గలిగాడా
ప్రతి వారికి ఉంటుంది ఏదో నైపుణ్యము
తనలోని ప్రతిభ నెరిగి మెరుగుపెడితె ధన్యము
3. ఐశ్వర్యారాయ్ కి సంగీతం ఎంతతెలుసు
ఏఆర్రెహమాన్ బాపులా కుంచెనెలా కదిలించు
ఐన్ స్టైన్ గొంతెత్తి రాగాలు తీయగలడ
జేసుదాసు జనులు మెచ్చు నాట్యాలు చేయగలడ
ఎవరైనా వారివారి రంగాల్లోనె నిష్ణాతులు
సాధనతో సాధించి అయినారు పరిపూర్ణులు
ఎందుకయా ఓ సుందర వదన
నా డెందము నందున చిందరవందర
మందమతిని నేనరవిందానన
వందనమందును హరిహర నందన
1. ఎందులకు స్వామి ఈ ఏడు రంగులు
జ్యోతి స్వరూపా నిను గననీయవు
దేనికి స్వామి ఈ సప్త స్వరములు
ఓంకార రూపా నిను విననీయవు
2. ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇలలోన బూటకము
అరిషడ్వర్గమును గెలుచుటయె నాటకము
స్థిరచిత్తమను మాట నిజమగు నీటి మూట
నీ నామ స్మరణయె చక్కనైన దగ్గరి బాట
3. పలుమార్లు నేనతి యత్నమ్ము తోడను
ఈ పాప కూపము నధిరోహణము జేయ
నా పట్టు తప్పించి నిర్దయగ పడద్రోయ
తగనేరదయ్యప్పా నే పసివాడను
4. తెలియదను కొంటివా నీ మోహగాలము
ఎరుగననుకొంటివా నీ మాయ జాలము
నాగతివి నీవే శరణాగతివి నీవే
పతిత పావన సద్గతినీవె పాహిమాం
గంగమ్మదేకులమురా శంకరా
సిగన యుంచుకొంటివా
గిరిజమ్మ దేజాతి రా
సగభాగము నిస్తివా
1. శీలమే లేదన్న శశాంకుడినీ నీవు
శిరము నెక్కించు కొంటివా
తీరికే లేనట్టు కోరికే లేనట్టు
నీ జుట్టు జడలు కట్టేనేమిరా
2. జగములను కాల్చేటి బడబాగ్నినీ నీవు
కంటి యందుననుంచు కొంటివా
ప్రాణాలు తీసేటి కాలకూటమును నీవు
కంఠమందున నుంచు కొంటివా
3. చూపులోనా భయము గొలిపెడి
పాములా నీకు కంఠహారాలు
తలపులోనా వొళ్ళు జలదరించేటి
శార్దూలచర్మమా నీదు వస్త్రమ్ము
4. చోటెచట లేనట్టు అది తోటయైనట్టు
శవవాటిలో తిరిగేవురా-కాటితో పనియేమిరా
వేడినసలోపలేనట్టు-అది వేడుకైనట్టు
మంచుకొండన ఉందువేరా-చలి ఇంచుకైనా వేయదారా
5. నంది నీ వాహనమ్మా
భృంగి నీ సేవకుండా
రక్కసులె నీ భక్తులా
భూతగణములె నీకు సేనలా
6. గజముఖుడే సుతుడు
షణ్ముఖుడె ఆత్మజుడు
ఆంజనేయుడు నీ అవతారమా
ఈ రాఖీని బ్రోవగా భారమా
7. లక్ష్యమే లేని భిక్షగాడివి నీవు
మోక్షమ్ము నిచ్చేటి జంగమ దేవరవు
ఆది అంతము లేని అంతరంగము నీది
ఉండిలేనీ స్ఫటిక లింగరూపము నీది
8. రూపు చూస్తే భోలా శంకరుడవు
పిలువగనె పలికేటి దేవుడవు నీవు
కోపమొస్తే ప్రళయ కాల హరుడవు
లయ తాండవము జేయు రుద్రుండవు
శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి
సర్వ కళా భారతి- పరాత్పరి
1. ఓంకార సంభవి గాయత్రి దేవి
శ్రీకార రూపిణి శారదామణి
జగముల గాచే జగదీశ్వరీ
శుభముల కూర్చే పరమేశ్వరి
2. ఏమని పాడను గానవాహినివీవైతే
ఏమని పలుకను వాగ్దేవివీవైతే
ఏ పాటకైనా ఏ మాటకైనా
నీదయలేనిది విలువేమున్నది
3. బాసర పురమున వెలసిన దేవి
మా మానస మందున నిలువవేమి
నీ గానములో నీ ధ్యానములో
సర్వము మరచితి నిన్నే తలచితి

Friday, July 24, 2009

కోయిల కూస్తే నేరం
వెన్నెల కాస్తే దోషం
మల్లిక పూస్తే పాపం
వింత లోకం
1. వానకారు జోరుగానే-సాగుతున్నా మూగవోవా
వేళకాని వేళలోనే-తీపిరాగం తీయనేల
పికజాతి ధర్మాన్ని భేదించనేల-గీసిన గిరి గీత ఛేదించనేల
ఏ స్నేహ యోగం ఇకనీకు లేదు-ఒక మౌన యాగం నువు చేస్తె చాలు
2. కార్తీక మాసం కానైన కాదు-పున్నమి దివసం ప్రతి రోజు రాదు
అమవాస్య నాడేల అమృతాల జల్లు-మేఘాల తెరలున్న వెలుగేలరాజిల్లు
ఓచకోరికోరిక తీర్చాలనా-ఈ కాలచక్రాన్ని మార్చాలనా
విధి రాత కెపుడు ఎదురీదబోకు-మితి మీరకెపుడు అది మేలు నీకు
3. గుండె మండే ఎండకాలం-కానే కాదు ఇది చైత్రమాసం
తోటమాలి నాటలేదు –ప్రేమ తోటి పెంచ లేదు
అడవైన గాని పూస్తే ఎలా-పందిళ్లు లేకున్న పాకేవెలా
ఈ తొందరేల సౌందర్య బాల-ఆరారు ఋతువుల్లొ అందేవెలా
వేధించకు వేధించకు సూర్యుడా
హృదయాలను రగిలించకు కౄరుడా
చీకటి ఎదలో బాకులు దూర్చే హంతకుడా
తిమిరాంతకుడా

1. ఏమందం ఏడ్చిందని అంతగా చూస్తావు
గుండ్రాయిని శిల్పంగా ఎందుకు భావిస్తావు
ఆశలు కలిపిస్తావు వేదన రగిలిస్తావు
కన్నుమూసి తెఱిచేంతలొ కనుమరుగైపోతావు

2. ఉన్నచోట ఉండూ అదో సుఖం
అనుకున్నది సాధించు అమర సుఖం
పిందెను వదిలేయకా-ఫలముగ మార్చేయక
రెండింటిని చెడగొడితే- రేవడివై పోతావు

3. కిరణాలున్నాయని-కాల్చేయడమేనా
సయ్యాటే అనుకొని తొంగి తొంగి చూడడమా
ప్రతియేడు గ్రహణమెందుకూ-ప్రతినిత్యం మరణమెందుకు
తగదు నీకు ఈ రీతి బ్రతుకు-తగవులేని వేరు దారి వెతుకు
తిమిరాన్ని మాపే కిరణానివా
భ్రమరాన్ని లేపే కుసుమానివా
సమరాన నిలిచే వీరనారివా
ఎవరివో తెలుపవే నా స్వప్న సుందరి
1. ఎన్ని మార్లు పాడినా విసుగురానిదీగీతం
ఎన్నినాళ్లు చూసినా తనివితీరని నీరూపం
నాగీతానికి నీ జీవితమే సంగీతం
నీరూపానికి నా భావనయే ప్రతిరూపం
2. నీ దరహాసమె మలయ మారుతం
నీ మధురగాత్రమె కోయిల గానం
నీకోమల దేహం నవపారిజాతం
నీవే నీవే నా ఆరవ ప్రాణం
3. నేనిర్మించలేను తాజ్ మహలు
నేనంపలేను మేఘధూతికలు
నాలో ఉన్నది ప్రణయావేశం
చేయవే నీ హృదయం నావశం
అక్కడ జూసిన అయ్యప్పా-ఇక్కడజూసిన అయ్యప్పా
అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ-ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
1. ఇంట్లోజూసిన అయ్యప్పా-బయట జూసినా అయ్యప్పా
మేడలొమిద్దెలొగుడిలో గుడిసెలో -అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
2. స్కూటరు మీద అయ్యప్పా-మోటరులోన అయ్యప్పా
రైలు సైకిలు బస్సులొ బండిలొ--అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
3. గూడెం గుట్టన అయ్యప్పా-గుండెల మాటున అయ్యప్పా
నీలోనాలో శబరీ గిరిలో-అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
4. కన్నెస్వామిలో అయ్యప్పా-కత్తి స్వామిలో అయ్యప్పా
గంటస్వామిలో గదాస్వామిలో-గురుస్వామిలో ఎక్కడ ఎక్కడ
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
5. మాసపూజకు అయ్యప్పా-విశుపూజకు అయ్యప్పా
మండల పూజకు అయ్యప్పా-మకరజ్యోతికి అయ్యప్పా
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
6. పాడే స్వామి అయ్యప్పా-పలికేస్వామి అయ్యప్పా
భజనలు చేసేది అయ్యప్పా-తన్మయమొందేది అయ్యప్పా
ఎక్కడ జూసిన అయ్యప్పా- స్వామి శరణం అయ్యప్పా
స్వామి శరణం అయ్యప్పా-శరణం శరణం అయ్యప్పా
ప్రేమరూపాయ విమల చిత్తదాయకాయ
గురుదేవ దత్త మత్త మోపహారకాయ వందనం
సాయి నాథాయ ద్వారకమాయి వాసాయ
సచ్చిదానంద రూప సామగాన వందనం
సాయిరాముని దివ్య విగ్రహం-సర్వమంగళం మదికి నిగ్రహం
షిర్డీశుని భవ్యవీక్షణం-మలయమారుతం పరమ పావనం
1. కరుణకురియు సాయి చూపు-మంచు కన్న శీతలం
ప్రభలు చిలుకు సాయి రూపు-అత్యంత సుందరం
సాయి చిత్రమే ముగ్ద మోహనం-సాయి తత్వమే మోక్ష కారకం
2. వెతలు మాపు సాయి చూపు- జ్య్తోత్స్నకన్న హాయి
అంధులకిల దారి చూపు-పరంజ్యోతి సాయి
షిర్డి ధాముని చిద్విలాసము-పాపహారకం పర సౌఖ్యదాయకం
3. మత్తుమందు సాయి చూపు- మదికి ఇంద్రజాలము
కనులవిందు సాయి రూపు- మణుల ఇంద్ర నీలము
సాయి నీడలో ఎద పారవశ్యము- అనుభవమ్ములో నమ్మశక్యము
4. వినయమొసగు సాయి చూపు- మనకు నిత్య రంజకం
అభయమొసగు సాయి రూపు-ఇలను శత్రు భంజకం
ఓర్మి సూత్రమే సాయి భోదనం-శ్రద్ధ మాత్రమే ముక్తి సాధనం
5. మతములన్ని సమ్మతములె-సదా సాయి త్రోవలో
విధములన్ని మహితములే-కదా సాయి సేవలో
అల్లా బాబానే క్రీస్తు బాబానే-రామకృష్ణ రూపాలన్ని సాయి బాబానే
మరచితివే మము మహదేవీ
మహిషాసుర మర్ధినీ
మహిమ జూపవే మరియొక సారి
నీదునామము జపియించు దేశమును
నీ ఆలయాలు గల ప్రదేశమును
నీ మహోత్సవ శుభ సమయాన
నీ దివ్య ధామమును ఈ దీనజనులను

1. మహిషులెందరో కైటభులెందరొ
శుంభనిశుంభుల వారసులెందరొ
మదము మీరి విర్రవీగి దీనజనుల నణగద్రొక్కి
పైశాచిక నృత్యము చేయువేళ||మరచితివే||

2. అజ్ఞానమున అల్లాడుజనులు
వివేచన లేని నిరక్షరాస్యులు
నీ కృప గనని విద్యాసక్తులు
ఆదరణలేని కళాకారులు
ఎందరెందరో ఉందురందువే శరదిందు వదనే భారతీ

మరచితివే మము వాగ్దేవి
వీణా పుస్తక ధారిణీ
మహిమజూపవే మరియొకసారి

3. దారిద్ర్యము తాండవమాడే
చోరత్వము శివమెత్తిపాడే
ఋణము’లే దా’రుణములాయె
ౠక’లే కా’రణములాయే
ఎందుకీరీతి జరిగెనో మరి
నీకు తెలియదే రమా సుందరి

మరచితివే మము శ్రీ దేవి
మా నరసింహుని హృదయేశ్వరి
మహిమజూపవే మరియొక సారి

Thursday, July 23, 2009

చకోరి కోరికా-కార్తీక చంద్రిక
సుమాల మాలిక-భ్రమరానికే యిక
ఉషస్సులే మనస్సులో రుచస్సులేయగా
వసంతమే నా సొంతమై ఆసాంతమాయెగా
1. నీలాలనింగి నంటుతున్న నీలగిరి కొండలు
పచ్చికయే పచ్చని చీరగ ప్రకృతి ముస్తాబులు
లేళ్ళను మరిపించి దుముకె చక్కని సెలయేళ్ళు
రవికళ్ళలొ చిరుజల్లుకె మెరిసిన హరివిల్లు
ఆనందమాయెగా-అనంతమాయెగా
అందాల నందనం –గుండెల్లొ విరియగా
2. రాచిలుకలన్ని స్వాగతించి దారి తీయగా
రాయంచలె నా ఎదుటనిలిచి హారతీయగా
మయూరాలు తయారనీ ఆనతీయగా
కోయిలలు మురిసి మేను మరచి పాడె తీయగా
ఆనందమాయెగా-అనంతమాయెగా
అందాల నందనం –గుండెల్లొ విరియగా