Thursday, December 31, 2009

నవ దశక వత్సరాది శుభ కామనలతో.......

నవ దశక వత్సరాది శుభ కామనలతో.......
చలి నిను బాధిస్తే నెచ్చెలి
వెళ్ళమాకు వెళ్ళమాకు నన్నొదిలి
ఈదర నిను వేధిస్తే నా సఖీ
నీ పనులు చక్కబెట్ట నేను సదా సుముఖి
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు
1. నీ వొంటి వాకిలి లో చిమ్మనా
ఊపిరి చీపిరి తో దుమ్ముని
కౌగిలి లోగిలిలో చల్లనా
పుట్టే చెమటనే కల్లాపి
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు
2. పెదవుల ముంగిలిలో వేయనా
తీయని ముద్దుల రంగవల్లి
నాజూకు నడుము గడప దిద్దనా
పిడికిళ్ళ పసుపూ కుంకుమలద్ది
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు
3. ప్రకటిద్దాం ఉదయానికి సెలవుని
ప్రేమికులని విడదీయగ తగదని
పొడగిద్దాం రోజంతా రేయిని
రాతిరి అల్పమైతె నేరమని-బ్రతుక నేరమని
హాయికే హాయి గొలుపు మన వలపు
ప్రేమకే ప్రేమ గొలుపు మన తలపు

అందరికీ నవ వత్సర శుభ కామనలు!!

తెలంగాణా రాష్ట్రం తోనే నవశకం..నవ వర్షం...తెలంగాణా రాష్ట్రం లోనే నవనవోన్మేషం జన హర్షం!!
అందరికీ నవ వత్సర శుభ కామనలు!!

Saturday, December 26, 2009

హరియంటె హరియించు పాపములు
నరహరియంటె శమియించు దోషములు
ధర ధర్మపురి ధాముడే దయార్ద్ర హృదయుడు
ప్రహ్లాదు బ్రోచిన సిరి వల్లభుడు
1. భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపురవాస
యని కొలువ శేషప్ప సాయుజ్యమొందె
ఇందుగలడందులేడను సందేహమొదిలిన
కవిపోతన్న పరసౌఖ్యమొందె
కలిలో గోవింద నామస్మరణయే
సంసార కడలిని కడతేర్చు నౌక
ఇలలో కల్మష చిత్తాలు శుద్ధిగా
మార్చేసాధనము హరి భజనమేయిక
2. నీవే తప్ప ఇతఃపరంబెరుగనని
మొఱలిడిన గజరాజు ప్రాణము గాచే
సర్వస్య శరణాగతి కోరుకొన్న
మానిని ద్రౌపది మానము నిలిపె
ఏ తీరుగ నను దయజూతువోయన్న
కంచర్ల గోపన్న కైవల్యమొందె
కలవో నిజముగ కలవో హరియని
ఎందుకు రాఖీ మది కలతజెందె

Tuesday, December 15, 2009

మౌనం మాట్లాడుతుంది-వింత భాష
తెలుపుతుంది-నినదించే హృదయ ఘోష
1. కంటిసైగలే వర్ణాలు-ఒంటి చేష్టలే ...పదాలు
మూతివిరుపులు-ముసిముసి నవ్వులు వాక్యాలు
ఎర్రబడిన కళ్ళు -గులాబి చెక్కిళ్ళు వ్యాకరణాలు
తిప్పుకొను తల ఛందస్సు-చిలిపి చూపే లిపి
2. నిదుర రాస్తుంది కలల కావ్యాలని
కలత నిదుర తెలుపుతుంది కావ్య భాష్యాలని
అలక, ప్రణయ మొలక కావ్యానికి వస్తువులు
ఒలికే బుసలు ఓర చూపులు కావ్య శిల్పాలు
3. జగమంతా ఎరుగుతుంది మూగ భాష
జనులంతా వాడ గలుగు మౌన భాష
అపరిమితం అనంతం చిత్రమీ భాష
చెప్పకనే నేర్చుకొన్న చిన్ననాటి భాష
14-12-2009 రోజున జన్మదినం జరుపుకొన్న నేస్తానికి..చిరు కానుక..! -రాఖీ ఓం-సత్యం శివం సుందరం
జన్మదినం కావాలి జగతికే సంబరం
జనుల జేజేధ్వనులే తాకాలీ అంబరం
తరాలెన్ని మారినా తరగనీకు నీ కీర్తి
కావాలి మహిలోన నీవే ఆదర్శమూర్తి
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ. ౧

పుట్టుకతో ఎవ్వరూ కాలేరు గొప్పవారు
బాల్యంలో అందరూ పెరిగేదీ ఒకేతీరు
క్రమశిక్షణ బ్రతుకైతే నీ భవితే పూలతేరు
లక్ష్యమొకటి తోడైతే నడకే నల్లేరు
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ .౨

గతమంతా ఒకసారి నెమరువేసుకోవాలి
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు సరిచూసు కోవాలి
పట్టుదలా కృషీ నీకు నేస్తాలు కావాలి
అంచెలంచెలుగా నీవే గమ్యాన్ని చేరాలి
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ

దయ క్షమ నీకెపుడూ దగ్గరే ఉండాలి
ఇవ్వడానికెప్పుడూ నీవే ముందుండాలి
ఫలితమన్నది ఎప్పుడూ విజయమే కాబోదు
పథమంతా ప్రతిక్షణం ఆనందం చవిచూడు
అందుకో ఆనంద అభినందనం
అందుకో అభిమానయుత చందనం
హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ- హ్యాప్పీబర్త్ డే టూయూ

Monday, December 14, 2009

మానవ జీవితం-నవపారిజాతం
చేయాలి ఇకనైనా పరమాత్మకు అంకితం
వికసిత హృదయం-ఒక మందారం
అర్పించుకోవాలి-అహరహం
1. గరికపోచ సైతం - చేరుతుంది గణపతిని
గడ్డిపూవైనా- కోరుతుంది ఈశ్వరుణ్ణి
పంకజాల ఆకాంక్ష- విష్ణుపత్ని పాదాలు
జిల్లేళ్లూ మారుతికి-అవుతాయి మెడలొ నగలు
2. సాలెపురుగు తనుకట్టె- శివమందిరం
ఉడతైనా తలపెట్టె- శ్రీరామ కార్యం
చిట్టి ఎలుకేగా-గజముఖుని వాహనం
అల్పమౌ పక్షేకద-శ్రీహరికి విమానం
అందాల చందమామా- నీ మీద ఎంత ప్రేమా
కలగన్న కలువ భామా- ఇలనిన్ను కలువ తరమా
1. చుక్కలు నిన్ను – చుట్టుముట్టగా
మబ్బులు మిన్నులొ- దాచిపెట్టగా
కన్నులసైతం-నిలుపనీయ నట్టుగా
కష్టాలొచ్చెను-కలిసి కట్టుగా
కన్నీటి మడుగులోనా- వగచింది చంద్రకాంతా
అందాల చందమామా-ఇలనిన్ను కలువ తరమా
2. మిత్రుని బారిని- తప్పించుకొని
రజనీశా నిను మదికోరుకొని
వేచెను నీకై వేల క్షణములు
అర్పించనెంచె-తన ప్రాణములు
దూరాలలోన ప్రణయం-వ్యధచెందె దీన కుముదం
కరుణించకుంటె ఓ సోమం-ఉత్పలకు గుండె హోమం

Thursday, December 10, 2009

పాటకు అందాల పల్లవి
మోమున నగవుల మోవి
వర్ణాలేవైన పొసగాలి ఆ’కృతి’
పదములు కదలాలి వయ్యార మొలికి
1. ప్రాసల కుసుమాలు సిగలో తురమాలి
అపురూప అలంకారము చేయాలి
శబ్దావళుల నగలను వేయాలి
ఆహ్లాదముగ తీరిచి దిద్దాలి
2. ప్రతిపాదము పదిలంగ వేయాలి
చరణాలు లక్ష్యాని వైపే సాగాలి
భావము ప్రాణము చైతన్య పఱచాలి
మైమరచు రుచులని అందించాలి
చూడ చక్కని దానివే నాచెలి
చూడ ముచ్చటేస్తుందే కోమలి
చూస్తుండి పోవాలి నిను జన్మంతా
దరిచేరవు నిను చూస్తే చీకూచింతా
1. కన్నులెంత చేసాయో పుణ్యము
రెప్పలిచ్చి తప్పుచేసె దైవము
తల తిప్పలేను రెప్పవాల్చలేను
దృష్టి ని క్షణమైనా మరల్చలేను
2. కళ్ళురెండు చాలనే చాలవు
వొళ్ళంత కళ్ళున్నా తపనలు తీరవు
బ్రహ్మసృజన తలదన్ను-సృష్టించిరెవరు నిన్ను
నభూతో న భవిష్యతి నీ సుందరాకృతి

Tuesday, December 8, 2009

ఆశలు రేపకు- మోసము చేయకు-చెలియా చెలియా
కలలో రాకు- కలతలు తేకు-చెలియా చెలియా
నన్ను నా మానానా ఉండనివ్వవా ప్రియా
గుండెనే పుండుగ మార్చి కెలుకుడెందుకే సఖియా
1. నా జ్ఞాపకాలలో ఎవరు ఉండమన్నారు
మదిలోన బసచేయుటకు అనుమతి నీకెవరిచ్చారు
పిల్లిలాగ మెల్లగ దూరి కొల్లగొట్టు తున్నావే
చాపక్రింది నీరులాగా ఆక్రమించు కున్నావే
బాసలు చేయకు-అవి త్రుంచేయకు చెలియా చెలియా
నను కవ్వించకు –నాటక మాడకు చెలియా చెలియా
నీ నవ్వుతోనే నా కొంపముంచేయకు
ఉసిగొలిపి ఊబిలోకి నన్నుదించేయకు
2. ప్రమదలంటే నిప్పుగ ఎంచి ఎప్పుడు దరిజేరలేదు
ప్రణయమంటే ముప్పని తలచి జోలికసలు పోనేలేదు
కళిక మోవి రుచి నందించి శలభాన్నిచేయకు
ఎండమావి చూపించి దాహాన్ని పెంచేయకు
మాయలు చేయకు-ఎద దోచేయకు చెలియా చెలియా
వన్నెలు చూపకు-కన్నులు కలపకు చెలియా చెలియా
ఏమారి నేనున్నప్పుడు బరిలోకి నను తోసెయ్యకు
తపనల తడిగుడ్డతోనే నా గొంతు కోసెయ్యకు

Saturday, December 5, 2009

చిట్టిచినుకా నువు తాకగానే
మట్టికూడ పరిమళించులే
రామచిలుకా నువు తలుచుకొంటే
జాతకాలె మారిపోవులే
ఉడతా లేనిదే రామాయణం లేదులే
బుడత లేనిదే భాగవతం చేదులే
1. అణువులోన బ్రహ్మాండం దాగిఉన్నది
తనువులోన జ్ఞానబండారమున్నది
మనసులోన మర్మమెంతొ మరుగున ఉన్నది
తఱచితఱచి చూడనిదే తెలియకున్నది
నింగితారకా నీ రాకతో చందమామ బెంగతీరులే
ఓ చకోరికా నీచిరుకోరికా వెన్నెలమ్మ తీర్చగలుగులే
2. సింధువు మూలము ఒక బిందువేగా
తరువుకు ఆధారం చిన్ని బీజమేగా
కావ్యమెంత గొప్పదైన అక్షరమే కుదురు కదా
దివ్యవేణుగానమైన పలికేది వెదురే కద
ఓకోయిలా ఎందుకోయిలా
నీ పాట వినుటకే వచ్చు వాసంతము
ఓరాయిలా-నే-మారాయిలా
శిల్పివై చెక్కితే-నే-జీవ శిల్పము
వరము లీయరా ప్రభూ!
కాస్త నీ వివరములీయర
కలవరమాయెను నినుగనక
’కల’వరమగును నువు దయచేస్తే గనక

1.అంతట నిండిన అంతర్యామి
అనుపేరు నీకు తగదా ఏమి
చిత్తములోనా గుప్తముగానే
స్థిరపడినీవు దోబూచులాడేవు
వెతకబోతే ఆచూకి దొరకదు
కలతచెందినా నీ మది కరుగదు

                                                               
2.నీ కరుణ వితరణ కిదియే తరుణము
నీ చరణము కొఱకే నీతో రణము
నాకీయ లేకుంటె నీశరణము
ఈయనైనఈయవ మరణము
అభయ హస్తమె నీకాభరణము
అనుపలుకు కానీకు అనృతము

Thursday, December 3, 2009

నిన్ను నీకు చూపు విధి ఎవరిది- అద్దానిది అద్దానిది
నినుతీర్చిదిద్దేపని ఎవరిది- చెలికానిది చెలికానిది
సిసలైన నీ నేస్తం దర్పణము- చేస్తుంది నీకొరకే బ్రతుకే అర్పణము

1. నీ అందచందాలు-నీలోని సుగుణాలు
తెలియజేస్తుంది నిస్పక్షపాతంగా
అంటుకొన్న మరకలు-కంటిలోని నలుసులు
ఎరుకపరుస్తుంది నిర్మొహమాటంగా
తను కోరుకోదెన్నడు నీ సహాయము
చేజార్చుకొన్నావా పగులుట ఖాయము
సిసలైన నీ నేస్తం దర్పణము
చేస్తుంది నీకొరకే బ్రతుకే అర్పణము
2. ఉన్నదిలేనట్టుగా భ్రమను కలుగజేయదు
గోరంతనుకొండతగ ప్రతిబింబం చూపదు
రంగుల తెఱవేయదు-జలతారు ముసుగేయదు
నిజమైన సౌందర్యం చెక్కుచెదరనీయదు
సరియైన తీర్పునిచ్చు న్యాయమూర్తి
కడదాకా తోడు వచ్చు స్నేహమూర్తి
సిసలైన నీ నేస్తం దర్పణము
చేస్తుంది నీకొరకే బ్రతుకే అర్పణము

Wednesday, December 2, 2009

ధర్మపురీ ధామ-హే నారసింహా
పవళింపుసేవకు వేళాయెరా
ప్రహ్లాద వరద-ఆర్తత్రాణ బిరుదా
శయనించు తరుణము ఇదియేనురా
స్వామీ నా బ్రతు కేలాలీ-లాలీ- నా బ్రతుకే లాలీ
స్వామీ నామది తోలాలి-లాలీ- నామదితో లాలి
1. నా గుండియనే ఊయల గా
నా నవనాడులే చేరులుగా
నాజీవ నాదమె నీ జోలవగా
నిదురించు నా స్వామి-నువు హాయిగా
స్వామీ నా బ్రతు కేలాలీ-లాలీ- నా బ్రతుకే లాలీ
స్వామీ నామది తోలాలి-లాలీ- నామదితో లాలి
2. కఠినము సేయకు నా ఎదనెపుడు
కష్టము నీకే పరుండినపుడు
తడబడనీయకు హృదయమునెపుడు
అలజడిరేగితె ఆదమరచవెపుడు
స్వామీ నా బ్రతు కేలాలీ-లాలీ- నా బ్రతుకే లాలీ
స్వామీ నామది తోలాలి-లాలీ- నామదితో లాలి
కంటిచూపు చాలు- వింటితూపులేల
ఒంటి వంపు చాలు-ఇంక ఖడ్గమేల
మాటలే కావాలా మనసు చీల్చడానికి
పదములే కావాలా ఎదను గెలవడానికి
1. చిన్న నవ్వు చాలు చిత్తు చేయడానికి
బుగ్గ సొట్ట చాలు బుగ్గి చేయడానికి
పెదవి మెరుపు చాలు మృతులవ్వడానికి
మూతి విరుపు చాలు చితిని చేరడానికి
2. వయ్యారాల నడకనే వెర్రెక్కించు
సోయగాల ఆ నడుమే కైపుతలకెక్కించు
అంగాంగ భంగిమలే చొంగనే కార్పించు
పడతి పరువాలే పిచ్చిగా పిచ్చెక్కించు
పల్లవి(అతడు): ఏళాలేదు పాలా లేదు ఏమిటి రవణమ్మో
ఎక్కెక్కి వస్తోంది నా మీద నీప్రేమ ఎందుకు చెప్పమ్మో
కొత్తచీర కావాలా-పట్టురైక తేవాలా-ఏకంగా వడ్డాణమే చేయించుకురావాలా
(ఆమె):ముద్దూ లేదు మురిపెం లేదు ఎందుకు కిట్టయ్యో
గానుగెద్దులా గంగిరెద్దులా బతుకే అయ్యిందయ్యో
కొత్తచీర నాకొద్దు చేరదీస్తె చాలయ్యో-
పట్టురైక నాకేల నన్ను పట్టుకోవయ్యో-
ఉడుంపట్టు పట్టావంటే వడ్డాణాలే దండుగయ్యో
1. చరణం(అతడు):
చంకకెత్తుకుందామంటే-గంగవై నెత్తికెక్కేవు
కోరికోరి చేరువైతే-గౌరిలాగ ఆక్రమిస్తావ్
చిక్కేనే నీతోటి చక్కనైన చినదానా
చిక్కకుంటె దిక్కేలేదు నను వలచినదానా
2. చరణం(ఆమె):రాముడోలె నిన్నెంచుకుంటే-సీత కష్టాలు నావాయే
కృష్ణుడని భావించుకుంటే-భామలు గుర్తొచ్చి భయమాయె
వేగలేను నీతోటి తిరకాసు చిన్నయ్యా
నన్నునేనె ఇచ్చుకున్నా మనసుదోచినయ్యా