Monday, April 6, 2009

శ్రీమాన్ కలకుంట సంపత్ కుమారాచార్యుల వారి స్మృత్యంజలి

శ్రీమాన్ కలకుంట సంపత్ కుమారాచార్యుల వారి స్మృత్యంజలి
-రాఖీ
అమరజీవీ!
వ్యాపించెను విశ్వమంత మీకీర్తి తావి
ఓ ఆర్యా!
కలకుంట సంపత్ కుమారాచార్యా!!
జయహో జయహో జోహారులందుకో
మనసావాచా మానివాళులందుకో అమరజీవీ!


1.) మంచితనం చిరునామా మీరేనయ్యా
మానవతకు ప్రతిరూపం మీరేనయ్యా
మీ పెదవుల చిరునవ్వుల స్థిరనివాసము
మీ పలుకులు తేనియల ఘనతటాకము ఓఆర్యా

2.) అధ్యాపక వృత్తికే ఆదర్శం మీరు
విద్యార్థులెన్నటికీ మిమ్ము మరచిపోరు
పద్యాలు బహుకమ్మగ మీ నోట జాలువారు
హృద్యములే కదా మీ నటనల తీరు ఓఆర్యా

3.) మీరు పాడెటి రాగాలు అనురాగ పూరితాలు
శారదాంబ వరము మీకు సాహితి సంగీతాలు
ఆదరాభిమానాలే మీకు ఆభరణాలు
అతిథి మర్యాదలే మీఇంటికి తోరణాలు ఓఆర్యా

4.) ఆధ్యాత్మిక చింతనలో తరియించినారు
పెరుమాళ్ళ సేవలోనె కడతేరినారు
పరమ పదము ఎప్పుడో అందుకొన్నారు
మాస్మృతిపథములో చిరంజీవి వైనారు ఓఆర్యా