Sunday, April 12, 2009


మాతకు వందనం-గోమాతకు వందనం
భూమాతకు భరతమాతకు దేశమాతకు వందనం
నా దేశమాతకు వందనం-అభివందనం మాతకు

చ. రక్త మాంసాలు పంచి
నవమాసాలు మోసి
అరుదైన మానవజన్మ
అందించిన అమ్మకు వందనం

చ. తాను పచ్చి గడ్డి మేసి
కొన్నే తన దూడకిచ్చేసి
తనపాలు మన పాలుచేసి
జీవితమే అర్పించే గోమాతకు వందనం

చ. తన ఎదలో చోటిచ్చి
బ్రతుకుకే భద్రతనిచ్చి
భార తీయులమైనందుకు
గర్వకారణమైన మాతకు వందనం
భరతమాతకు వందనం

నీతికి వందనం-జాతికి వందనం
జగతికే సంస్కృతి నేర్పే భరతజాతికి వందనం
మన భరత జాతికి వందనం-అభివందనం
విద్యాలయమే దేవాలయం
మా మాష్టారే ఒక దైవం
వందనాల పూలతో గౌరవాల మాలతో
నిత్యంకొలిచే భక్తులం-మేము విద్యాసక్తులం విద్యాలయమే

అపుడే విరిసిన పువ్వులము
ఎపుడూ మెరిసే నవ్వులము
కోపాలు ఆవేశాలు అసలే ఎరుగని
చిరుదివ్వెలం-మేము సిరిమల్లెలం

గొప్పవారి జీవిత కథలే నిత్య పారాయణం
మాకు విజ్ఞాన శాస్త్రమే రామాయణం
చదువుతూనె మాపయనం-చదువేలే మాగమ్యం
ఏకాగ్రతగా సాధన చేసే యోగులం మేము విద్యార్థులం