Thursday, June 11, 2009

నా మొర నాలించవయ్యా- నన్ను పరిపాలించవయ్యా
ఓ బొజ్జ గణపయ్యా-ఓ వికట వెంకయ్యా
1. ఆశల పాలిటి దాసులజేయకు
భవ బంధాలకు బానిసజేయకు
కలలో ఇలలో కైవల్యములో
నీ నామ స్మరణ మరువనీయకు
2. వేదము నీవే నాదము నీవే
నే నమ్మిన శ్రీ పాదము నీదే
ఆవేదనలో ఆనందములో
సదా నే చేయు ఆరాధన నీదే
3. పిలిచిన పలికే గిరిజానందన
కోర్కెల దీర్చే మూషిక వాహన
కరుణాంతరంగా ఓ వక్రతుండా
నీవే నాకిల కొండంత అండ
చిత్తము నీమీద స్థిరమగు రీతి
నన్నాయత్త పరచుము ఓ గణపతి
చెలగెటి నా మది చంచలమైనది
సంకెలవేయుము సరగున గణపతి
1. మాయాజగమిది క్షణభంగురమిది
ఎరిగీ చిక్కెడి రంగుల వలయిది
తాపత్రయముల బానిస మనసిది
శరణం శరణం నీవే నాగతి
2. మోహావేశము తీరని పాశము
నిలుపుము నా మది నీపై నిమిషము
జీవన సారము భవసాగరము
కడతేర్చుము నను కరుణతొ గణపతి