Saturday, June 20, 2009

రాలిపోయె ఒక వసంతము
మూగవోయె సంగీతము
వాడిపోయె పారిజాతము
విషాదమే నా జీవితాంతము
1. పికము పాట పాడితే వస్తుందా మధుమాసం
నెమలి నాట్యమాడితే-వర్షిస్తుందా మేఘం
కలువ భామ వికసిస్తే వెలిగేనా శశి కిరణం
గొంతుచించి అరిస్తే అవుతుందా రసరాగం
శివరంజని రాగం
2. అనురాగం ఆలపిస్తె కరిగేనా కఠిన హృదయం
ఆనందం ధారపోస్తె నిజమౌనా మధురస్వప్నం
నయనం వర్షిస్తే అధరం హర్షిస్తే అవుతుందా స్వార్థం
అనర్థాల అద్భుతాల విధిలీలలు ఎవరికి అర్థం
అది-(ఏ)యే-పరమార్థం
మురిపించవేర నను మురళీ కృష్ణా
తీర్చగ రావేర నా జీవన తృష్ణా
1. గోదావరినే యమునగ భావించి
నా హృదయమునే బృందావనిజేసి
వేచితి నీకై యుగయుగాలుగా
కొలిచితి నిన్నే నా ప్రణయ స్వామిగ
2. పికము పాటనే పిల్లనగ్రోవని
నే పరవశించితి వాసంతమై
నీలిమేఘమే నీవని భ్రమిసి
మైమరచి ఆడితి మయూరమై
3. కోకలు దోచే తుంటరి నీవని
జలకములాడితి వలువలు విడిచి
రసికత నేర్చిన సరసుడవీవని
వలపులు దాచితి విరహము సైచి
ఈ పూవు పూచింది నీ పూజకే
ఈ జన్మఎత్తింది నీ సేవకే
కలనైన ఒకసారి కనిపించరా
అయ్యప్ప కాసింత కరుణించరా
1. కలుషాల వశమాయె నా దేహము
దోషాల మయమాయె నా జీవితం
మన్నించి నన్నింక చేపట్టరా
ఇక్కట్లు చీకట్లు తొలగించరా
ఓంకార రూపా జ్యోతిస్వరూపా
శబరీశ నిన్నే శరణంటిరా
2. నిమిషానికోమారు చెడుగుడే ఆడేవు
అప్పచ్చులే చూపి ఆశలు రేపేవు
ఊహలమేడలూ ఉత్తినే కూల్చేవు
తోలుబొమ్మలాడించి-నువ్వేమురిసేవు
చాలించవయ్యా సయ్యాటలు
తెరదించి ఆపాలి ఈ నాటకాలు
3. మాయావినోదాలు నా మీదనా
నేను లీలావిలాసాల నీ కేళినా
బ్రహ్మాస్త్రమేలయ్య పిచ్చుక పైనా
నే తాళలేనయ్య నీ ఈ పరీక్ష
పంపానివాసా పందళాధీశా
శబరీశ నిన్నే శరణంటిరా
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయని
మైమరచి పాడితె మదికెంతొ హాయి
సచ్చిదానంద శ్రీ సద్గురు సాయని
మనసార వేడితె బ్రతుకంత హాయి

1. మాలలో నియమాలలో-పాలలో-లోపాలలో
తప్పులెన్ననీ సాయీ-పాదసేవయే హాయి
మరువబోకు ఓ భాయీ-లోటనేది ఉండదోయి

2. చెరగని చిరునవ్వు-వే దనలకు దవ్వు
దయకురియు కనుదోయి-పాపహారకమోయి
జన్మంతా సేవ చేయి-జన్మరాహిత్యమోయి
అందుకోరా ఏకదంతా-అందుకోరా ఫాలచంద్రా
నీకొరకే హారతులు-చేసేము ప్రార్థనలు
నా నామమే శుభదాయకం-నీగానమే అఘనాశకం
రారా వేగమే విఘ్నేశా-నీదే గొనుమిదె తొలిపూజ
1. పార్వతితనయా పాపము పోగొట్టవా
విఘ్నవినాశకా-విఘ్నము రానీకుమా
సిద్ధిబుద్ది ఉన్నవయ్యా నీకు అండగా
అవి మాకు ఈయవయ్య కాస్త దండిగా
నా మనసులో నీ మూర్తినే
నిలిపియుంతు స్వామి-దయజూడవేమి
జాగుసేతువేమి జాలిమాని
2. వేదనలేలా నీ కరుణ ప్రసరిస్తే
వేకువ లేలా నీ జ్ఞానముదయిస్తే
ఆశ నాకు పాశమల్లె చుట్టుకున్నది
కోరికేమొ నాలొ ఇంక చావకున్నది
నా జీవితం నీకంకితం
రాగబంధమేల-మోక్షమీయవేల
ప్రాణదీపమిదె హారతిస్తా
ఏమీ చేయగలేను-చూస్తూ ఊర్కోలేను
కనలేను నిను నే పరదానిగా
మనలేను నేనూ ఒకమోడుగా
తీరని ఆశే ఉరిత్రాడుగా
1. ఆకాశానికి నిచ్చెనవేసి-దివి చేరాలని కలగన్నాను
అందాల జాబిలి పొందాలనుకొని-అందనిదానికి అర్రులు సాచాను
మేను మరచిన నేనూ-నిప్పై రగిలాను
నిజము నెరిగిన వేళా-నివురై మిగిలాను
2. ఏడేడు జన్మల బంధానికై-ఎన్నాళ్ళుగానో ఎదిరి చూసాను
మూడుముళ్ళ అనుబంధానికి-యవ్వన మంతా ధారపోసాను
శిల్పాలు శిథిలాలుగామారితే-చిత్తరువైనాను
క్షీరాలు రుధిరాలుగా పారితే-విస్తుపోయాను
వేయకే చెలీ నీ చూపుల గాలము
తీయకే చెలీ ఈ బాలుని ప్రాణము
ఒక్క చూపుకే చిక్కిపోతానేమో
చిన్ననవ్వుకే చిత్తవుతానేమో
1. తపోధనులు నీ ముందు తలవంచరా
ప్రవరాఖ్యుడు నీకే దాసోహమనడా
బ్రహ్మకైన మతిచలించు నీ చూపుల తోటి
మామూలు మానవుణ్ని నేనేపాటి
2. కోహినూరు వజ్రమైన సరితూగదు నీ నవ్వుతో
తాజ్ మహలు అందమైన దిగదుడుపే నీ రూపుతో
మయబ్రహ్మ విశ్వకర్మ మలచిన సౌందర్యమా
మడిగట్టుక మనడమ్మిక నాకు సాధ్యమా
దారి తప్పినవారిని-దరిజేర్చుకున్నావే
అక్కరకే రానివారిని -అక్కున జేర్చుకున్నావే
దయగల మారాజువే-స్వామి శరణమయ్యప్పా
మముగన్న తండ్రివే - స్వామి శరణమయ్యప్పా
1. పడవ నడిపే గుహుడికి –పరసౌఖ్యమిచ్చావే
ఎంగిలైన పళ్ళనీయ –శబరిని కరుణించావే
ఉనికిలేని ఉడతకైన-ఉన్నతినే ఇచ్చావే
శత్రువుకూ తమ్ముడైన శరణన ఆదరించావే
దయగల మారాజువే-స్వామి శరణమయ్యప్పా
మముగన్న తండ్రివే - స్వామి శరణమయ్యప్పా
2. కుచేలుణ్ని నాడు అపర-కుబేరునిగ మార్చావే
కురూపి ఆ కుబ్జకైన- ప్రేమతొ వరమిచ్చావే
భక్తిమీర భజన సేయ -మీరాబాయిని బ్రోచావే
కురుక్షేత్ర సమరంలో-గీతను బోధించావే
దయగల మారాజువే-స్వామి శరణమయ్యప్పా
మముగన్న తండ్రివే - స్వామి శరణమయ్యప్పా
3. మూగయైన గురుసుతునికి-మాట ప్రసాదించావే
దుష్టుడైన వావరుని-దురితము లెడబాపావే
కుటిలుడైన మంత్రికీ-గుణపాఠంనేర్పగా
అమ్మకొరకు అడవికేగి- పులిపాలు తెచ్చావే
పులినేఎక్కి వచ్చావే
దయగల మారాజువే-స్వామి శరణమయ్యప్పా
మముగన్న తండ్రివే - స్వామి శరణమయ్యప్పా
వేడితి వేడితి కలలో ఇలలో షిరిడీ సాయీ
మధురంమధురం నీ నామ గానం మది హాయి హాయి
1. ఏజన్మలోని నాపుణ్యఫలమో
నీకృప గాంచితి నే తరియించితి
ద్వారకమాయి విలసిల్లు సాయి
నీదివ్య రూపం నే వీక్షించితి
2. ఆశల జోలెతొ నీ దరిజేరితి
ఆర్తిని బాపి దయగను సాయి
భంగపడలేదు భక్తజనులెవ్వరూ
నిన్ను అర్థించి షిరిడీ సాయి
నీరాజనం జగదాంబ తనయ గొనుమా
నీరాజనం హేరంబ కరుణ గనుమా
ఈ నవరాత్రాల సంబరాల వేళలో
1. నీరాజనం ఓ ఏకదంత గొనుమా
నీరాజనం ఆనంద నిలయ గొనుమా
గుండెలను గుడిచేసి ఉంచామయ్యా
నీ రూపునే ప్రతిష్ఠించామయ్యా
నీదు నామమే మధురాతి మధురమయ్యా
నీదు గానమే కైవల్యమార్గమయ్యా
పాహిరా మాం పాహిరా నీదు దివ్య చరణం
2. నీరాజనం ఓ ఫాలచంద్ర గొనుమా
నీరాజనం ఓ వక్రతుండ గొనుమా
విఘ్నాలు నీవుంటె రాలేవుగా
పాపాలు నే చెంత సమసేనుగా
నీరాజనం ఓ ఆర్తత్రాణ పాలా
నీరాజనం ఓ నాట్యకేళి లోల
కానరా వేవేగమే నీవే మాకు శరణం