Sunday, July 26, 2009

చెదిరిపోయెనా ప్రేమ స్వప్నం
వదిలిపోయెనా ప్రేమ మైకం
చెఱిపి వేయరా చెలియ రూపం
గతమే నీకొక శాపం
1. ఇలను విడిచి నిజము మరచి
ఊహలలోనా అలసి సొలసి
నింగి నుండి నేలబడిన
ప్రణయ జీవీ తెలుసుకోర
2. ఎదుటి మనసు తెలుసుకోక
కన్నుమిన్ను కానరాక
నీకు నీవే మోసపోతివి
తపన వీడి సాగిపోరా
3. జరిగిపోయినది ఒకపీడ కలగ
ప్రేమాయణమే కలలోని కథగ
చేదు బ్రతుకే పచ్చినిజమని
సగటు మనిషీ ఎరుగవేర
తులసి దళం వేస్తేనో
శంఖులోన పోస్తేనో
అవుతుంది ఏ జలమైనా తీర్థము-ఈ మాయ లోకంలో
మర్మమెరిగితేనే పరమార్థము
1. కాషాయం కట్టి చూడు కాళ్ళకు మొక్కేస్తారు
విభూతినే పెట్టిచూడు విప్రవర్యుడంటారు
వేషాలకున్న విలువ వాస్తవాని కెక్కడిదిది
అషాఢభూతులకే అందలం దక్కెడిది
2. వెనక నుండి వెయ్యి పొయినా లెక్కచేయరు
కళ్ళముందు కాసు పొయినా కలవర పడతారు
కుళ్ళి కంపు కొడుతున్నా అత్తరు చల్లేస్తె చాలు
అంతరంగ మేదైనా నవ్వులు చిందిస్తె మేలు
3. మౌనాన్ని ఆశ్రయించి మునిలా ముసుగేయవచ్చు
మాటకారి తనముంటే ప్రవక్తలా బోధించవచ్చు
ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టగలుగుడేనా లౌక్యం
మోసమో విశ్వాసమో తేల్చుకో ఏదో ముఖ్యం
ఎంత భాగ్యము ఇరుముడిని మోయగా-బ్రతుకెంత ధన్యము
ఎంత పుణ్యము నోరార సేయగా అయ్యప్ప భజనము
వదులుకో స్వామీ మొహమాటాలను
త్రెంచుకో స్వామీ ఇహ బంధాలను
1. ఎదిరి చూడవయ్యా కార్తీక మాసమెపుడో
వెదకి చూడు స్వామీ మాలవేయు గూడెమెటో
తెలిసుకో స్వామి దీక్ష నియమాలవి ఏమిటో
ఆచరించి నిష్టగా అయ్యప్పను చేరుకో
2. కర్మ పండి పోతేనే ధర్మ శాస్త దయగలుగు
పూర్వజన్మ సుకృతముతొ అయ్యప్ప కృపదొరుకు
కలిలోని కల్మషమును తొలగింపగ అయ్యప్ప
వెలసినాడు భువిలో శబరిగిరి పైన
3. స్వామిని దర్శించగ రెండు కళ్ళు చాలవట
స్వామిని పొగడంగ శేషుడె సరిపోడట
వేయేల స్వామీ వేసి చూడు స్వామి మాల
వర్ణించ తరముగాదు అవ్యక్తానంద డోల
4. మకరజ్యోతి తిలకించగ మరుజన్మే లేదట
ఐదు గిరులనెక్కితే కైవల్యమేనట
పంపానదిలొ మునిగితే పరసౌఖ్యమేనట
మణికంఠుడు కరుణిస్తే మోక్షమే తథ్యమట
5. ముక్కుమూసుకొని తపము చేసే పని లేదట
యజ్ఞయాగాదులు అవసరమే లేదట
స్వామియే శరణము స్వామియేశరణమని
సరణు ఘోష్ చేస్తేనే స్వామి కరుణిస్తాడట
చదువులమ్మా ప్రణతి జేసెద
కళల తల్లీ వినతి జేసెద
బుద్దినీ యభివృద్ధినీ సమృద్ధిగా దయసేయవే
1. జిహ్వపైనా జనులు వహ్వా యన వసింపవె భారతీ
గొంతులోనా మేధ లోనా కొలువుదీరవె భగవతి
వేడగానే వేడ్కదీర్చే వేల్పువేనీవు
నీ పదములందున హృదయముంచెద
పదముల సంపదల నీయవె
2. భవములో అనుభవమునే అందించవేమమ్మా
రాగమందను రాగమే చిందించ వేమమ్మా
మరపునే మరపింప జేసే శారదాంబవు నీవె కావే
నీ చరణములనే శరణమందును
చరణముల సద్గతిని నడపవె
వందనమ్మిదె ఇందు శేఖర-వందనమ్మిదె నాగ భూషణ
వందనమ్మిదె నంది వాహన –వందనమ్మిదె గొను దిగంబర
1. అపరకైలాస మా హిమగిరిని వసియించు కేదారీశ్వర వందనం
జాలువారిన గంగ కడకొంగు విడవని విశ్వనాథా వందనం
ప్రణవ నాద స్వరూప మాంధతృ పురవాస ఓంకారేశ్వర వందనం
ప్రళయ తాండవ రుద్ర రూపా హర హర మహాకాలా వందనం
2. మూడు మూర్తుల కలయికగ నెలకొన్న త్రయంబకేశ్వర వందనం
భూతనాథా నమో ఢాకిన్యేశ్వరా శివ భీమ శంకర వందనం
దారుకావన వాస లింగ గౌరీశ శంభో నాగేశ్వరా వందనం
బాధనెరిగి బదులు పలికే పరలి పురవాస వైద్యనాథా వందనం
3. అర్ధ దేహము అమ్మకొసగిన సోమనాథా వందనం
పాశుపతము పార్థు కొసగిన మల్లికార్జున వందనం
మా కాముణ్ణి గాల్చినా ఎల్లోరావాస గృష్ణేశ్వర వందనం
శ్రీ రాముణ్ణి బ్రోచిన సేతుతటవాస రామేశ్వరా వందనం
ఈ రాఖీని కాచేటి ధర్మపురివాస గౌతమితటనివాస
శ్రీరామ లింగేశ్వరా వందనం వందనం వందనం