Thursday, July 30, 2009

నే మనసిచ్చినా ఒక చిన్నది
నా ప్రేమనే కాదన్నది
మనసేమిటో మనిషేమిటొ
ప్రేమేమిటొ మనువేమిటొ
అసలే ఎరుగని ఆ చిన్నది-నన్నే కాదన్నది
1. ఏ తోటలోనున్నా నీ పాటపాడేను
ఏ చోట నేనున్నా నీ రూపు కంటాను
దయలేని ఓ చెలీ అందాల కోమలీ
నిన్నే తలచి నిన్నే వలచిన నాపై కోపమా
2. నీ కొఱకె నా వలపు-తెఱిచాను ఎద తలుపు
మనసైతె నీ పలుకు-ఏనాటికైనా తెలుపు
ఎన్నాళ్ళు అయినాగాని-ఎన్నేళ్ళు అయినాగాని
నీకై చూచే యుగాలు వేచే నన్నే మరువకే
3. చెలికోసమే నా ప్రాణము-చెలిమీదనే నాధ్యానము
చెలి లేని నా జీవితం-వలదన్న దుర్దినం
మల్లెలు విరియని-కోయిల కూయని
తిమిర వసంతం
సోయగాల పూల బాల నీవేలె ప్రేయసి
వయ్యారాల రాజ హంస నీవేలె ఊర్వశీ
కరుణించి రావేల దరిజేరగ
కౌగిళ్ళలో నన్ను కరిగించగ
1. నీలి మేఘమాల జలిజాలిగ నేడు బేల చూపులు చూసె నెందుకో
గాలి తాకని మేను తేలితేలి ఆడు అనుభూతి లేనందుకో
విరహాల ఈగోల తరహాల మధురాలు నీవెరిగినవేలే
పరువాల ప్రాయాల ప్రణయాల కలహాలు అత్యంత సహజాలే
2. కలలోన నీవేలె ఇలలోన నీవేలె కనులు మూసి తెరచిన నీవేలే
పాటల్లొనీవేలె మాటల్లొ నీవేలెతీయని తేనె విరుల తోటల్లొ నీవేలే
క్షణమైన నువులేక యుగమైన చందాన మోడాయెనే జీవితం
నింగి జాబిలి కోసం నీటి స్నేహం వీడి కలువ అవుతుందిగా అంకితం
ఎవరికెంత ప్రాప్తమో ఎవరు చెప్పగలరు స్వామి
చేసుకున్నవారికి పుణ్యం చేసుకున్నంత స్వామి
నోరారా పిలిచితె పలుకడా మణికంఠుడు
దోసిలొగ్గి అడిగితే వరమీయడ అయ్యప్పా
1. తులసిదళంతోనే స్వామిని తూచింది రుక్మిణి
ఎంగిలి పళ్ళతోనె స్వామిని మెప్పించెనుగా శబరి
పిడికెడు అటుకులకే స్వామి వశమాయెను కుచేలునికి
ఒక్క మెతుకు తోనే స్వామి కడుపు నింపె ద్రౌపది
2. జోలెనింపే స్వామికి కానుకలను వేయతరమా
సర్వాంతర్యామి స్వామికి శరణుఘోషనే ప్రియమా
కొండంత అయ్యప్పకు గోరంత దీపం పెట్టి
వరములిచ్చే స్వామికి కరములు జోడించగలం
3. ఆత్మస్థైర్యము నాకు అందించవయ్య స్వామి
దేహబలము నాలోన పెంచవేమయ్య స్వామి
ఓపికా ఒద్దికా నేర్పించవయ్యా స్వామి
పరోపకారబుద్ది ప్రసాదించవయ్య స్వామి
నరహరే భక్తవరద బ్రోవవా
ముక్తి మార్గమే జూపవా
హారతిదే గొనుమా
1. నీవే వేరని నాలోలేవని భ్రమ పడినాను
నీవే నేనని నేనే నీవని తెలుసుకున్నాను
నీవే నేనైతే నేనే నీవైతె ఎందులకీ తేడాలు
తండ్రి బాధించు తనయుని గావగ
దితిసుతు దునుముటకై
స్తంభము నుండి దిక్కులదరగా
వెలసిన దేవా మహానుభావా
2. గోదావరిలో మునిగి నంతనే
తొలగి పోవును శాపాలు
నీదరి జేరగ కరుణతొ జూడగ
చేయను నేనే పాపాలు
శిష్ట రక్షకా దయాసాగరా
దుష్ట శిక్షకా ధర్మపురీశా
నా ప్రాణదీపమే హారతిజేసి
అర్పించెద బ్రతుకు నైవేద్యంగా
న్యాయమేనా రాఘవా
నీకిది న్యాయమేనా
నామీద నీకింత పంతమా
రఘురాముడికే తామసమా
తన దాసులంటే నిర్లక్ష్యమా
1. త్యాగరాజులా రాగాలు తీయ గొంతునీయలేదు
రామదాసులా కోవెల కట్ట పదవినీయలేదు
గుహుడిలాగా పూజించుదామంటే నన్ను చేరలేదు
హనుమలాగా సేవించుదామంటే నాకు కనరావు
2. వెదకి వెదకి నేను వేసారినాను
ఆశవదలక మరిమరీ అడుగుతున్నాను
ఎదీ ఇవ్వకున్నా నిన్నే వేడుతున్నా
ఇంకా రావేలరా రాఘవా నీకీ జాగేలరా