Saturday, August 8, 2009

పల్లవి: మనసు పారిజాతమే
పలుకు ప్రేమ గీతమే
నవ్వు చంద్రహాసమే
పిలుపిది నీ కోసమే
1. సన్నజాజి పరిమళమే –నీతో సహ చర్యము
మెగిలిరేకు సౌరభమే – నీ ఔదార్యము
గులాబీల సౌకుమార్యం – నీ స్నేహతత్వమే
కలువబాల ఎద వైశాల్యం - నీ సహజత్వమే
2. మల్లె పూల మంచి గంధం-నీ మాటల అందం
చందనవన శ్రీ గంధం – నీ భావ సౌగంధ్యం
రేరాణిసుమ వాసనలే – నీ ఆలోచనలు
మందార మకరందాలే – నీ సమయోచనలు