Sunday, August 9, 2009

నీ ప్రేమ కొరకె బ్రతికేస్తున్నా
కాదంటే వెంటనె ఛస్తా
మరోజన్మ జన్మ ఎత్తైనాసరె
నీ కడుపున కొడుకై పుడతా
అప్పుడెలా దూరం చేస్తావ్
వద్దన్నా నను ముద్దాడేస్తావ్
ఓ వనితా
జగన్మాతా
విశ్వవిజేతా
నీ చనుబాల గ్రోల
హరిహర బ్రహ్మలూ
అయినారమ్మా నీ ఒడిలో
పసిపాపలుగా వారు
నే నెంత ?నీ ప్రేమ ఘన సాగరమంత
అందుకే ఈమోహం అంటా
అందుకే సోహం అంటా
దాసోహం అంటా
సదా సోహం అంటా
నీ దాస దాసోహం అంటా
మోహనాంగ వెన్నదొంగ నీ కేలరా బెంగ
నల్లనయ్యా అల్లరేల బజ్జోర మురిపెంగ
చిన్ని కృష్ణా ముద్దు కృష్ణా బాల కృష్ణా
లాలి లాలి లాలి లాలి గోపాల కృష్ణా
1. పెరుగూ మీగడ మరిగీ ఇల్లూ ఇల్లూ దిరిగీ గొల్లవాడను గోల చేసీ
కొంటెవాడీలాగ వంట ఇల్లూ దోచుకుంటావని పేరుమోసీ
అలకఏలనీకు చిలుక పలుకుల కన్నా నీకేలరా బెంగా
ఆటలాడీ నీవు అలసిపోయినావూ బజ్జోర మురిపెంగా
2. ఉట్టిలొ చిక్కని పాలూ-మట్టిపాలూ-చేస్తే వస్తాయి కోపాలు
చక్కని తండ్రీ చిక్కనీతండ్రికి ఏలనయ్యా శాపనార్థాలు
తప్పునీవెన్నవు నల్లనీవెన్నవు నీకేలరా బెంగా
ఏమీగడసరి నీవు ఎంతమీగడతింటావు బజ్జోర మురిపెంగా
3. అమ్మముద్దు జున్ను నాన్న మనసు వెన్న సరిపోలేదాకన్నా
నీపై ప్రేమపెరుగు ఎదలోని మురిపాలు నీవేరా కన్నా
మాగుండె తాపాలు ఎగుగకుంటివి నీవు నీకేలరాబేంగా
నీ ముద్దూ మురిపాలు పదివేలు అవిచాలు బజ్జోర మురిపెంగా