Monday, August 17, 2009

అనురాగం రంగరిస్తా-కరతాళం మేళవిస్తా
రమ్యమైన నీ గీతము ధర్మశాస్తా
తన్మయముగ నేనాలపిస్తా

1. నవనాడుల వీణలు మీటెద
ఎదమృదంగమే వాయించెద
భవ్యమైన నీ భజనయె అయ్యప్పా
పరవశముగ నే చేసెద

2. నా నవ్వులె మువ్వల రవళి
నా గొంతే మోహన మురళి
మధురమైన నీ పాటనె మణికంఠా
నాభినుండి నేనెత్తుకుంటా

3. శ్వాస వాయులీనం చేస్తా
గుండె ఢమరుకం నే మ్రోయిస్తా
పంచప్రాణ గానమే భూతనాథా
స్వామి అంకితమే నే జేసెద