Tuesday, August 18, 2009

పట్టితి నీ పాదముల స్వామీ-తల పెట్టితి నీ పాదముల
వేడితి నీ చరణముల స్వామీ –పాడితి నీ శరణముల
1. భువనాలు కొలిచిన భవ దివ్య పాదాలు
బలి మదము నదిమిన నీ భవ్య పాదాలు
గుహునికి చిక్కిన అపురూప పాదాలు
ధృవునికి దక్కిన అసమాన్య పాదాలు
2. గంగానది జన్మ దాలిచిన పాదాలు
బ్రహ్మ కడిగిన భాగ్యమౌ పాదాలు
ఇంద్రాది దేవతల కందనీ పాదాలు
మాలధారులు పొందు మహితమౌ పాదాలు
3. అన్నమయ్యకు ఆర్తి దీర్చిన పాదాలు
రామదాసుకు రక్తి కూర్చిన పాదాలు
త్యాగరాజుకు ఎంతొ ప్రియమైన పాదాలు
రాఖీ స్వామికి వరమైన పాదాలు
వేదనలు బాపేస్వామికి వేయి హారతులు
మోక్షమిచ్చె స్వామికివే లక్ష హారతులు
కోరికల దీర్చే స్వామికి కోటి హారతులు
శబరి గిరీ వాసునికివె శతకోటి హారతులు
1. మహిమ గల స్వామికివే మంగళ హారతులు
కరుణ గల స్వామికి కర్పూర హారతులు
వన్ పులి వాహన స్వామికివే నక్షత్ర హారతులు
హరిహర ప్రియ తనయునికివె హృదయ హారతులు
మా ప్రాణ జ్యోతులు
2. దయగలిగిన ధర్మశాస్తకు అక్షర హారతులు
కృపగలిగిన అయ్యప్పకు నృత్య హారతులు
ప్రేమ గల్గిన పందళయ్యకు గీత హారతులు
వీరమణికంఠ స్వామికి వేద హారతులు
మా జ్ఞాన జ్యోతులు