Friday, September 11, 2009

లీలగా
తెలుసుకున్నాను ఈజగమె నీ లీలగా
చేరుమార్గమేది తల్లీ నిన్ను అవలీలగా
రాణిగా
కొలవనా నిన్ను మహరాణిగా
తలవనా శ్రీచక్రనగర సామ్రాజ్ఞిగా
నిలవనా నీ పాదాల పారాణిగా
1. ఇంద్రాది దేవతలూ నిన్నెరుగలేరు
సప్తమహాఋషులు నిను తెలియలేరు
నారదాదులైనా నిన్ను వర్ణించలేరు
మామూలు మానవుణ్ణి గ్రహియించ తరమా నీతీరు
2. నవ్వులతో జీవితాన్ని నందనవని చేస్తావు
అంతలోనె అంతులేని అంబుధిలో తోస్తావు
మునకలేస్తు సతమతమైతే వినోదంగ తిలకిస్తావు
విశ్వరచన యనే కేళితో సతతము పులకిస్తావు
3. నిన్ను తెలియ గోరితే నిమిషంలో కరుణిస్తావు
నీ శరణు పొందితే చేయిపట్టి నడిపిస్తావు
సదా నిన్ను భజియిస్తే అమ్మగా లాలిస్తావు
భువనైక లీలారాణిగ మమ్ముల పరిపాలిస్తావు