Friday, September 25, 2009

నీవు లేని జీవితం- నిస్సార భరితం నేస్తం

నీవు లేని జీవితం- నిస్సార భరితం
నేస్తం
నీతోటి జీవనం- నిత్య నూతనం
1. నీవు లేకనేను-శిలలా అచేతనం
తెలుసుకో నేస్తం-నీవేలే నా ప్రాణం
2. కన్నులున్న అంధుడ నేను-నీవు లేని నాడు
ఎందుకో తెలుసా నేస్తం-నా దృష్టి వి నీవే ఎపుడు
3. శ్రవణాలు నాకు -అలంకారమే నేస్తమా
నీ పిలుపుకై ఎపుడవి-రిక్కించులే సుమా
4. గొంతు మూగ వోతుంది-నువ్వు పలకరించకుంటే
కలం మూల బడుతుంది-నీ ప్రేరణ లేకుంటే
5. ఉద్వేగ భావాలన్నీ-వ్యక్త పరచలేము కదా
ఉదయించే ఊసులన్నీ-ఉదహరించ సాధ్యమా