Sunday, January 31, 2010

శ్రీరామలింగేశ్వరా

నమామ్యహం గౌతమీ తటవాస గౌరీశ్వరా
ప్రణమామ్యహం ధర్మపురివాస శ్రీరామలింగేశ్వరా
1. నా కంజనేత్రాలు నీకు బిల్వపత్రాలు
నా నోటి వాక్యాలునిను కీర్తించు స్తోత్రాలు
ఎదచేయు నాదాలు యజుర్వేద మంత్రాలు
నా కరకమలములే శివపూజ పుష్పాలు
2. శ్రీ కాళహస్తుల బ్రోచిన శశిభూషణ
కన్నప్పను కరుణించిన కారణ కారణ
మార్కండేయు ఆయువుగాచిన నాగాభరణ
రాఖీని కావగ జాగేలా గిరిజా రమణ భక్త పరాయణ

Saturday, January 30, 2010

లీలలన్ని లాలిపాడి ఊయలూపనా
మహిమలన్ని జోలపాడి నిదురబుచ్చనా
లాలిజో-జో-లాలిజో ....
శంకరా అభయంకరా
ఈశ్వరా పరమేశ్వరా
1. రోజంతా ఆడినావు-ఆర్తుల కాపాడినావు
ఇల్లిల్లూ తిరిగినావు వేసటనే పొందినావు
చితాభూమిలోన నిలిచి చీకాకు చెందావు
వేళమించిపోతోంది విశ్రమించరా
శంకరా అభయంకరా
ఈశ్వరా ప్రాణేశ్వరా

2. గంగ సద్దుమణిగింది-నాగుపాము బజ్జుంది||
చందమామ ఇప్పటికే మబ్బుచాటు దాగుంది
గణపయ్య కుమరయ్య అలికిడి లేకుంది
ఆదమఱచి నీవింక సేదదీరరా హరా
శంకరా అభయంకరా
ఈశ్వరా జగదీశ్వరా
ప్రమధ గణములు భక్తి ప్రణుతులే నుతియింప
నందికేశుడు నమక చమకాల కీర్తింప
సుముఖ షణ్ముఖులు పక్క వాద్యాలు వాయింప
నారదాదులు మధుర గీతాలు పాడగా
సాగింది సాగింది శివతాండవం
ఊగిందిఊగింది హిమవన్నగం
1. పదునాల్గు భువనాలు పరవశమ్మొందగా
ముక్కోటిదేవతలు మురిపెముగ తిలకింప
మహర్షుల నయనాలు ముదముతో చెమరింప
భూతగణములు హస్త తాళముల భజియింప
సాగిందిసాగింది ఆనంద నర్తనం
తలవూచి ఆడింది వాసుకీ పన్నగం
2. తకఝణుత తఝ్ఝణుత మద్దెలారావం
ధిమిధిమిత ధిధ్ధిమిత ఢమరుకా నాదం
తధిగిణుత తకతోంత మృదు ఘట ధ్వానం
ఝేంకార ఓంకార రాగ ప్రవాహం
సాగింది సాగింది లయతాండవం
నటరాజ పాదాల నా అంతరంగం

ఓం నమఃశివాయ ..మహాశివరాత్రి మహా పర్వదిన సందర్భమున..మహాదేవు దివ్య చరణముల...

నీ కైలాసం.... అయ్యింది నా మానసం
మధుకై లాసం చేసింది నా మానసం
కమనీయం శివా.... నీ విలాసం
రమణీయం శివానీ చిద్విలాసం
1. కొలువుంది గంగమ్మ నీ నడి శిరమున
ఇగమనిపించదా శివా ఈ శిశిరమున
చలికాచుకొందువా కాటి-కా-పురమున
మముకాచుచుంటివా మా ధర్మపురమున
చిత్రమే పరమశివా.... నీ విలాసం
సచిత్రమేకదా శివానీ చిద్విలాసం

2. నీ గిరి నెత్తాడు రావణుడు కండ కావరమున
(ఎలా)కనికరించినావు త్రయంబకా.... వరమున
(నీపై) విరులే సంధించె రతిపతి దైవ కార్యమున
విభూతిగా మారె పశుపతీనీ... క్రోధానలమున
వింతయే సదాశివా.... నీ విలాసం
కవ్వింతయే సదా శివానీ చిద్విలాసం

Friday, January 8, 2010

నువ్వు నాకు వద్దు-ఈ పొద్దు
దాటినావు హద్దు –తాకొద్దు
చేసినాను రద్దు-మనపద్దు
చేయకుంటె ముద్దు-ఏ సద్దు
1. ఏమిటి ఈ నిత్య ఘర్షణ
తాత్కాలిక ఆకర్షణ
అవసరమే లేదు ఏ వివరణ
ఉండబోదు ఇంక ఏ సవరణ
2. అర్థమైతె చాలు నా మనసు
కాకూడదు కంటిలోని నలుసు
తెలిసింది నిమ్మకాయ పులుసు
రాలిపోకతప్పదు పైపై పొలుసు
3. తెలివైన వారికి చాలు సైగలు
పెడితెచాలు పొమ్మన్నట్టె పొగలు
హర్షణీయమే కాదు పగలు
రాజుకుంటాయి రాతిరి సెగలు