Sunday, January 31, 2010

శ్రీరామలింగేశ్వరా

నమామ్యహం గౌతమీ తటవాస గౌరీశ్వరా
ప్రణమామ్యహం ధర్మపురివాస శ్రీరామలింగేశ్వరా
1. నా కంజనేత్రాలు నీకు బిల్వపత్రాలు
నా నోటి వాక్యాలునిను కీర్తించు స్తోత్రాలు
ఎదచేయు నాదాలు యజుర్వేద మంత్రాలు
నా కరకమలములే శివపూజ పుష్పాలు
2. శ్రీ కాళహస్తుల బ్రోచిన శశిభూషణ
కన్నప్పను కరుణించిన కారణ కారణ
మార్కండేయు ఆయువుగాచిన నాగాభరణ
రాఖీని కావగ జాగేలా గిరిజా రమణ భక్త పరాయణ