Wednesday, May 19, 2010

నాకేంకావాలో.......!

నేనేం పాపం చేసాను నేస్తమా..
నేనేం ద్రోహం చేసాను..మిత్రమా..
1. కొందరితో నువ్వు గొడవైనా పెట్టుకుంటావ్
కొందరితో నీవూ తిట్లైనా భరించుకుంటావ్
నేనేం మోసం చేసాను ప్రాణమా
నేనేం దోషం చేసాను స్నేహమా
2. పరాకుగా కొందరున్నా మాటాడుతుంటావ్
చిరాకుగా నీవున్నా కులాసగా చాటుతుంటావ్
నేనేం తక్కువ చేసాను..నెచ్చెలీ
నేనేం గొప్పలు పోయాను నా చెలీ
3. కోరకున్న గొంతెత్తీ కోయిలల్లె పాడుతుంటావ్
వేడుతు నే ఉన్నాగానీ రాయిలాగ పడిఉంటావ్
నేనేం సిరులను కోరాను ప్రియతమా
నేనేం వరముల నడిగాను..దైవమా..

కరుణతొ..మొరవిను..

ఎచటని వెతకను నిటలాక్షా నిను
అంతట నిండిన అంతర్యామి-
అట నిట నిటులనే గాలించగనే
కాంచనైతి నిను కరుణతొ మొరవిను
1. చల్లగ వీచే గాలివి నీవై-ఉల్లాసమునే చేకూర్చరా
అల్లనసాగే సెలయేరు నీవై-ఆహ్లాదమునే కలిగించరా
ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువు నీవై-నాడెందమునే అలరించరా
2. ఓదార్పు నిచ్చే నేస్తానివీవై-ఎద భారమునే తొలగించరా
కడదాక సాగే ఒక తోడు నీవై-నందన వనముల నడిపించరా
కలలో ఇలలో నా లో లో లో నేనే నీవుగ తలపించరా