Monday, October 11, 2010

ప్రేమైక్యం

ప్రేమైక్యం
ప్రేమ కోసం చావను
ప్రేమనెపుడూ చంపను
ప్రేమమార్గం వీడను
ప్రేమగానే చూసుకుంటా ప్రేమను
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్
1. దొంగచాటుగ ఎపుడో సొచ్చి
ఎదనంతా ఆక్రమించి
అదేపనిగ వేధిస్తోందీ ప్రేమ
అధోగతికి చేర్చేసింది ప్రేమ
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్

2. ప్రేమ సృజనకు హేతువు లేదు
ప్రేమ కొరకే ఋతువూ లేదు
ప్రేమ పుట్టుటకర్థం లేదు
ప్రేమకే పరమార్థం లేదు
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్

3. ప్రేమప్రేమను ప్రేమిస్తుంది
అనుభూతిని ప్రేమిస్తుంది
వ్యక్తపరచ లేనిదె ప్రేమ
అనిర్వచనీయమె ప్రేమ
ఐ లవ్యూ మై డియర్-లవ్యూ లవ్యూ ఫరెవర్

ప్రేమైకం

ప్రేమైకం
చిన్నబుచ్చుకున్నాగాని-ముఖం మాడ్చుకున్నాగాని
నన్ను కసురుకున్నాగాని-లోన తిట్టుకున్నాగాని
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా
1. నీ గుండెస్పందన నవుతా- నీ గొంతు మార్దవమవుతా
ఊపిరిలో ఊపిరినవుతా-కణకణమున నెత్తురు నవుతా
నడకలొ వయ్యరమునవుతా-మేనిలొ సుకుమారమునవుతా
ఉసురునాకు తాకినగాని-ననుగోసగ చూసినగాని
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా
2. పెదాల చెదరని నవ్వునౌతా- బుగ్గన మెరిసే సొట్టనౌతా
జడలో ఒదిగిన పువ్వునౌతా-నుదుటన చెరగని బొట్టునౌతా
కంటికి కాటుక రేఖనౌతా-చెంపల వెంట్రుక పాయనౌతా
పీడగ నను తలచినగాని-నీడగ నిను వదలని వాణ్నీ
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా
3. అద్దంలో బింబమునవుతా-నిద్దురలో స్వప్నమునవుతా
రెప్పమాటు చీకటినవుతా-చూడగలుగు వెలుగే అవుతా
పుట్టుమచ్చ నే నవుతా-పచ్చబొట్టు నేనవుతా
నీ ఎదలో భావమునవుతా-వెంటాడే జ్ఞాపక మవుతా
నిన్నువీడి పోనేపోను నేస్తమా-నన్ను తప్పుకోవడం నీకు సాధ్యమా
ప్రేమించడమంటేనే ఒక నేరమా-ప్రేమనాశించడమే విడ్డూరమా