Monday, July 24, 2017

నీవేలే నా జీవితమంతా
నీ అడుగులె నా జీవన పంథా
నిను తలవక నా మనుగడ మృగ్యం
నువు కలవక నా బ్రతుకే శూన్యం


కేవలం ఇక నీవేలే
నాలోకమే ఇక నీవేలే

నా ధ్యానము నా మౌనము
నా గానము మరి నీవేలే
నా దేహము నా హృదయము
నా ప్రాణము ఇక నీవేలే

1.నీ విరహం అహరహ నరకం
నీ సంగమమే నాకిల నాకం
నిను పొందక నే జీవశ్చవము
నీ సన్నిధియే నందనవనము
 .
నా శ్వాసయే నీ ఊపిరి
నా గుండెలో నీ సవ్వడి

నా ప్రణయము నా పరువము
నా పరవశం నీవేలే
అనుభూతులు మధురోహలు
రసజగత్తులు నీవేలే

2.జన్మలు దాటెను మన అనుబంధం
కాలపు అంచులు మీటిన చందం
నీ సహవాసం నిత్య వసంతం
నీతో గడిపే యుగమే క్షణము

కేవలం ఇక నీవేలే
నా లోకమే ఇక నీవేలే

నా వేదన నా సాధన
నా ప్రార్థన మరి నీవేలే
నా పంతము నా సొంతము
ఆసాంతము  ఇక నీవేలే

No comments:

Post a Comment