Tuesday, August 1, 2017

నుదుటి పైన ముద్దు పెడితె నందివర్ధనం
కనులపైన ముద్దు పెడితె కమల కోమలం
ముక్కు పైన ముద్దు పెడితె సంపంగి పరిమళం
పెదవి పైన ముద్దుపెడితె పారిజాత పరవశం

చెక్కిలి పైముద్దు పెడితె ముద్దమందారం
చుబుకముపై ముద్దుపెడితె
శ్రీగంధ చందనం
చెవితమ్మెన సన్నజాజి సోయగం
మెడవంపున
ముద్దుపెడితె
మొగిలిరేకు సౌరభం

ఎదపైన చుంబిస్తే
బంతిపూల మెత్తదనం
నాభిమీద చుంబిస్తే
పున్నాగ పులకరము
నడుము మడత ముద్దెపుడు
నిద్రగన్నేరు
గులాబి గుభాళింపు
తమకాల ముద్దుతీరు

తనువణువణువు ముద్దు తంగేడు పువ్వు సొగసు

No comments:

Post a Comment