Monday, August 24, 2009

గాలి తెమ్మెరవో
వాన తుంపరవో
విరుల రెక్కలపై మెరిసే-తుషారమే నీవో
1. శీతాకాల వేకువలో –లేత రవి కిరణం నీవో
నీలాల గగనంలో-వశీకర శీకరమీవో
ఇంద్రచాపము నీవో-చంద్రాతపమువో
మండువేసవి ఎండలోనా-ఆపాత జలపాతం నీవొ
2. నా ఎడారి దారిలోనా-ఒయాసిస్సు నీవో
శార్వరమౌ నిశీధిలోనా-తొలి ఉషస్సు నీవో
సెలయేరు నీవో-సుమకారు నీవో
మత్తులోన ముంచెత్తే-క్రొత్త క్రొత్తావివి నీవొ
3. నాలోని ఊహలకు- ప్రతిరూపం నీవో
నా గుండె గుడిలోనా-ప్రియదైవ మీవో
భువిలోన కలవో-నా తీపి కలవో
ఎన్నళ్ళుగానో మదిలో’కల’వరమగు కల కలమీవో