Saturday, November 21, 2009

ఎందుకయా నామీద నీకు ఇంత దయ
నే చేసిన సత్కర్మ ఒకటైన గుర్తే లేదయ
పరమదయాళ ఈ నా సంపద నీదయ
నిన్నేమని పొగడను హే దయామృత హృదయ

1. ఏ నోము నోచిందని కోకిల కిచ్చావు తేనెల పాట
ఏ వ్రతము చేసిందని నెమలికి ఇచ్చావు చక్కని ఆట
ఏ రీతి మెప్పించెనో మల్లెలకిచ్చావు మధుర సువాసన
ఏ మని ఒప్పించెనో మామిడికిచ్చావు కమ్మని రసన

దయా గుణమే నీలో ఉన్నదయా
మాగొప్పతనమేమి కానే కాదయా

2. నోరార పిలిచిందనా మానిని బ్రోచావు మానము సంరక్షించి
ఎలుగెత్తి అరిచిందనా కరిని కాచావు మకరిని సంహరించి
అనుక్షణము తలచాడనా వెలిసావు ప్రహ్లాదునికై స్తంభాన
శరణంటు పాడిందనా నిలిచావు మీరా హృదయాన

దయా గుణమే నీలో ఉన్నదయా
మాగొప్పతనమేమి కానే కాదయా