Wednesday, November 25, 2009

శరణాగత వత్సలా-హే భక్త వత్సల
కలియుగ వరద-కరుణాభరణ
వేంకట రమణ-తిరుపతి వేంకట రమణ-తిరుమల వేంకట రమణ
1. కొండలు ఏడు ఎక్కేటప్పుడు
మా గుండెలు నిను వేడు- దిక్కే నీవెపుడు
బండబారిన మా బ్రతుకులలో
అండగ నీవుండి మము నడిపించు
2. బంగారు శిఖరాల నీ ఆలయం
సింగార మొలికించు నీ సొయగం
కనులార దర్శించు ఆ సమయం
మా జీవితానికి రసమయం
3. శ్రీనివాసుడవు నీవైతె చాలదు
హృదయాన బంధిస్తె సిరి మాకు దొరకదు
మా యింటివాడవై వీడని తోడువై
మాకంటి జ్యోతివై నీవుండిపో
వేసినాము మెడలోన స్వామి నీ మాల
పాటించగ సాయమీయి నిష్ఠగ నేమాల
ఎరుగనైతిమయ్యప్పా మాయా మర్మాల
కలనైనా వల్లింతుము స్వామి నీ నామాల

1. కఠినతరము స్వామి ఈ మండల దీక్ష
పెట్టబోకు అయ్యప్పా మాకే పరీక్ష
సడలని సంకల్పమే శ్రీరామ రక్ష
తెలియక మే తప్పుజేస్తె వేయకు ఏ శిక్ష

2. ఏనాడు చేసామో కాసింత పుణ్యం
దొరికింది నీ పాదం మా జన్మ ధన్యం
చూపినావు దయామయా మాపై కారుణ్యం
జన్మజన్మలకైనా నీవె మాకు శరణ్యం

3. అందుకో అయ్యప్ప మా ప్రణామాల
చేకొను మణికంఠా మా హృదయ కుసుమాల
మహిమల శబరిమల కలిగించు క్షేమాల
జరగనీయి జీవాత్మ పరమాత్మ సంగమాల
షిర్డీ సాయే శేష శాయి
ద్వారకమాయే వైకుంఠమోయి
విభూతియే ఐశ్వర్యలక్ష్మీ మాయే
భక్తజన సందోహమె పాలసంద్రమాయే
1. శ్రద్ధ-ఓరిమిలు శంఖ చక్రాలు
బాబా చిరునవ్వులె వికసిత పద్మాలు
చేతిలో చిమ్టాయే మదమదిమే గద
చిరుగుల కఫ్నీయే పీతాంబరము కద
2. ఊరేగే పల్లకే గరుడ వాహనం
సాయిరూపమే నయన మోహనం
సాయి లీలలే మహిమాన్విత గాధలు
సాయి పదములే పరసాధకమ్ములు