Tuesday, August 3, 2010

నటన

అతికించుకున్న చిరునవ్వులెన్నో- పెదవులపై మెరిసినా....
నయనాలలోనా కదలాడుతున్నా- వేదనయే దాగునా...
మేలిముసుగు వేసుకున్నా జాలిమోము తెలియకుండునా
గుండెరాయి చేసుకున్నా గొంతు జీర పలుకకుండునా
1. వెంటాడే జ్ఞాపకాలే జోరీగల గోలవుతుంటే
వేధించే గతస్మృతులే కంట నలుసులవుతుంటే
పీడ కలలే నీడ లాగా వీడలేకుంటే
మానలేని వ్యాధిలాగ కబళిస్తుంటే
ఎంతగా .....ఎంతగా .......ఎంతగా||అతికించుకున్న||
2. మత్యాలుపగడాలు కడలికి నెలవనుకొంటే
గర్భాన దాగున్న బడబానలం తెలియదంటే
ఉప్పెన ముప్పు కప్పిపుచ్చి దబాయిస్తే
ప్రళయంచేసే విలయం గూర్చి బుకాయిస్తే
ఎంతగ ......ఎంతగా..... ఎంతగా.......