Wednesday, June 14, 2017

కొలవలేని ప్రేమకు
నాన్నేగా కొలమానం
మరపురాని గెలుపుకు
నాన్నేగా బహుమానం

త్యాగానికి ఇలలోన
నాన్నేగా తగు అర్థం
అనురాగానికి నాన్నేగ
బ్రతుకున పరమార్థం

1.పాదాలు కందకుండ
అరిచేతులపై నడిపాడు
అమ్మను మరిపించేలా
గుండెలపై పెంచాడు
అవసరాలనెరిగి మరీ
అన్నీ అమరించాడు
నాన్న కన్న మిన్న లేనే
లేదనిపించాడు

2.ఎండకూ వానకూ
తానే గొడుగైనాడు
సవాళ్ళ నెదుర్కొనగ
తొలి అడుగైనాడు
ఎదఅడుగున కనిపించని
కన్నీటిమడు గైనాడు
పెదవులపై చెరిగిపోని
నవ్వుల తొడుగైనాడు

3.తనదైన జీవితమే
నాన్న ఎన్నడెరుగడు
మా బాగోగులను
కలనైనా మరువడు
మా ఉన్నతి కంతటికీ
మా నాన్నే కారణం
తన పిల్లలమైనందుకు
మాకు గర్వకారణం
"దిక్కు"


ఘన సాగరాన

చిరునావలోన

సాగేను పయనం

ఏ దిక్కు లేక


తీరాన్ని చేరే దెలా

కడగండ్లు తీరేదెలా


కనుచూపు మేర

గాఢాంధకారం

ముంచెత్తివేసే

వడగళ్ళ వర్షం


ఉవ్వెతునెగసే

ఉత్తుంగ కెరటం

గొంతారి పోయే

విపరీత దాహం


తీరాన్ని చేరేదెలా

కడగండ్లు తీరేదెలాచుక్కాని సైతం

చేజారి పోయే

తెరచాప కూడ

చిరిగింది నేడే


నడిపించు వాడు

నను వీడినాడు

ఏకాకినను చేసి

వదిలేసినాడు


తీరాన్ని చేరేదెలా

కడగండ్లు తీరేదెలాగుండెలోని ఆశే

ఒక దారి చూపు

జడివాన నీరే

గొతింక తడుపు


నాచేతులే ఇంక

నానావ నడుపు

నన్నొడ్డు చేర్చు

తొలిపొద్దు పొడుపు


విశ్వాసమే చెలికాడు ఎపుడు

నేనే కదానాకు కడదాక తోడు
FROM the heart of my LOVELY sons

 హ్యాపీ బర్త్ డే డాడీ
ఎవర్ యు హాప్పీ మూడీ
(వి)లవ్ యూ లవ్ యూ డాడీ
నువ్వున్న చోటే మాకో గుడి

1.అడుగడుగున మా రక్షవు
క్రమశిక్షణ లో శిక్షవు
లక్ష్య సాధన పరీక్షవు
సడలని కార్య దీక్షవు

2.నవ్వులు పూసే తోటవు
గమ్యం చేర్చే బాటవు
తీయని కోయిల పాటవు
ధైర్యంకు పెట్టని కోటవు

 3.అబ్బుర పరిచే మాజిక్ వి
అర్థం కాని లాజిక్ వి
కాలమందుకోలేని రాకెట్ వి
రోజురోజుకో కొత్త గాడ్జెట్ వి
శుభోదయం! మొక్కవోని ప్రయత్నమే విజయం!!

ఒక నవ్వు నవ్వితే చాలురా
వరహాలు ముత్యాలు రాలురా
ఒకచూపు చూస్తే చాలురా
వేవేల వెన్నెల్ల జల్లురా

1.ఒక ముద్ద మింగితే చాలురా
నాకడుపుసైతం నిండురా
ఒక గుటక నీళ్ళైన తాగురా
లేకున్న  'కన్నా' గొతెండురా

ఒక పలుకు పలికితే చాలురా
తేనెల్లు ఏరులై పారురా
ఒక పాట పాడితే చాలురా
కోయిలే తలవంచి నిల్చురా

2.సొంతంగ మనగలుగు చాలురా
కోరేది మరిఏది లేదురా
కలివిడిగ కదలాడు చాలురా
కనగలుగు కల ఏది లేదురా

పిడికిలే బిగియించి మోదరా
కొండలే పిండిగా మారురా
ఒక అడుగు వేస్తే చాలురా
గమ్యాలు నీముందు వాలురా

3.యత్నిస్తె పోయేది లేదురా
ఎద దమ్ము దుమ్మింక తొలగురా
గురి పెడితె సరినీకు లేదురా
విజయాలు నిన్ననుసరించురా
నక్షత్ర(27 వ)వాసంత వైవాహిక దినోత్సవ అనుభూతులతో...రాఖీ గీత!!

తరగని ప్రేమ ఇది
చెరగని బంధమిది
జన్మజన్మాలది
ఆత్మగతమైనది

1.మూడుముళ్ళ కటిక ముడి
ఏడడుగుల కఠిన నడవడి
అలరించెను బ్రతుకు ఒరవడి
అలవోకగ సాగ పదపడి

దాంపత్యపు సత్యమిది
ఒడుదుడుకుల తత్వమిది
రాగ మోహాలది
దేహ దాహాలది

2.గుట్టు దాచ మూసిన గుప్పిటి
పట్టు విడుపు నేర్చిన పోటి
ఆలుమగల అలకల ధాటి
అనురాగము కేదీ సాటి

సంసారపు సారమిది
సహవాసపు గంధమిది
అనుపమాన సౌఖ్యమిది
అద్వితీయ హాయి ఇది