Thursday, April 19, 2018

"ఓధీర వనిత.,ఓ జగజ్జేత"


ఓ ఆడపిల్లా.. 'ఆడ'పిల్లవె
నువ్వేనాటికైనా...
ఓ లేడి'కూనా...
విషాదభరితమె 
నీకథ ఏ'నాటికైనా

అండంగాఉన్ననాటి నుండి
గండాలే నీ మనుగడకెపుడైనా
పసికందుగ చిన్ననాటి నుండి
అగచాట్లే అడుగుతీసి అడుగేసినా

ఆంక్షల లక్ష్మణ రేఖలు
అనుక్షణం అగ్నిపరీక్షలు
ఓ భూజాతా ,ఓ వహ్నిపునీతా

బాల్యాన అమ్ముడయే దైన్యమైనా
బాలికవధూ దురాచారమైనా
అలనాడు స్త్రీగా విద్యకు దూరమైనా
బాల్యవింతతువుగ బ్రతుకు భారమైనా
నిస్సహాయంగా, ఏతోడు లేక
నిర్హేతుకంగా ,నీకుమద్దతే లేక
బాలగా తలవంచావు
బేలగా విలపించావు

ఆంక్షల లక్ష్మణ రేఖలు
అనుక్షణం అగ్నిపరీక్షలు
ఓభూజాతా,ఓ వహ్నిపునీతా

వికృతసతీసహగమనమైనా
ఒకనాటి కన్యా శుల్కమైనా
ఈనాటి వరకట్న పిశాచమైనా
ఉద్యోగినిగా ఆకాశపు సగమైనా

ప్రకృతే పదేపదే బెదిరించినా
సమాజమే హద్దు నిర్ణయించినా
వంచితగా వేదన సహియించావు
పరిణీతగా వెతలు భరియించావు

ఆంక్షల లక్ష్మణ రేఖలు
అనుక్షణం అగ్నిపరీక్షలు
ఓభూజాతా,ఓ వహ్ని పునీతా

 3.రోదసిలో శోధనలే చేసినా
క్రీడలలో చరిత్రలే రాసినా
పదవులతో ప్రపంచమే ఏలినా
హిమవన్నగ శిఖరాల చేరినా

వివక్షనే ఎదురుకొన్నాగాని
విధేనీకు ఎదురుతిరిగిన గాని
నిన్ను నీవు నిరూపించుకుంటున్నావు
పోరాడిమరీ సాధించు కుంటున్నావు

స్వావలంబన దిశగా
సాధికారతే లక్ష్యంగా
ఓ ధీరవనితా,ఓ జగజ్జేత...!!

Wednesday, April 18, 2018

జాగేలా ప్రభూ ననుజేర
నిను తలపులలో నిలిపి ఉంచా
నా ఎద తలుపులు తెరిచే ఉంచా
రావేరా బిరబిర నను చేర
రావేరా పరుగున దరి చేర
యుగయుగాలుగా నా ప్రతీక్ష
నువు లేక ఈ బ్రతుకే శిక్ష

1.కథలెన్నో నీ గాథ లెన్నో
తార్కాణాలు పు రాణాలెన్నో
మహిమలు లీలలు మరియింకెన్నో
ఋజువులు సాక్ష్యాలింకెన్నెన్నో
నా నమ్మికనే వమ్ము సేయకా
నా ఆశను అడియాస జేయకా

2.సరసములాడుతు సిరితో నుంటివొ
ఘన భక్తుల కడకేగి యుంటివో
నాపై కినుకను పూనియుంటివో
నా మెరలను వినీ వినకయుంటివో
రా తీరిక లేకున్న నను రప్పించుకో
పరమ దయాళుడ వని మెప్పించుకొ
అన్నయ్య పక్కనుంటె చాలు
బ్రతుకంత నందన వనాలు
అన్నయ్య అండగుంటె చాలు
గుండెల్లొ ధైర్య సాహసాలు

రాముడంటి అన్నయ్య తాను
నేను లక్ష్మణుడిగ మారిపోతాను
ధర్మరాజె అన్నయ్య నాకు
సిద్దపడిపోతాను తన సేవకు

అన్నయ్య తోడుగుంటె చాలు
ఛేదించ గలను ప్రతి సవాలు
అన్నయ్య వెన్నుతడితె చాలు
గెలిచేయగలను అన్ని యుద్ధాలు

అమ్మలాగ నన్ను లాలిస్తాడు
నాన్నలాగ నన్ను నడిపిస్తాడు
నాకొంటెచేష్టలు భరిస్తాడు
సరదాగతీసుకొని క్షమిస్తాడు

అన్నయ్యఅంటె నాకు అపురూపం
అన్నయ్యె దేవుడి ప్రతిరూపం
అన్నయ్యతానౌట నాకువరం
అన్నగా నేను పుట్టి తీర్చుకుంట తన ఋణం
పెదవి మీద విరిసెడి మరుమల్లివి నువ్వు
కన్నుల్లో ఉబికెడి కడలివి నువ్వు
మనసుంతా పరుచుకున్న వెన్నెల నువ్వు
గుండెలోన ఎగసిపడే లావా నువ్వు
ప్రాణవాయువు నువ్వు ప్రాణదీపము నువ్వు
ప్రాణ పంచకమీవు

1.చిరుగాలిగ ననుతాకే పులకింతవు నువ్వు
చిరుజల్లుగ మదితడిపే గిలిగింతవు నువ్వు
చిరుచెమటల సెగరేపే కవ్వింతవు నువ్వు
చిరునామా నీదిక నా ఎద యగు వింతవు నువ్వు
నా భావము నువ్వు
నా భవమువు నువ్వు
నా స్నేహము నువ్వు

2.చేరువయీ చేరరాని దూరము నువ్వు
దూరమైనా చేరగలుగు తీరము నువ్వు
నిర్వచించ గలుగలేని బంధము నువ్వు
జన్మలుగా వీడని అనుబంధము నువ్వు
నా బ్రతుకువు నువ్వు నా భవితవు నువ్వు
వీడ్కోలు పలుకలేని ఆత్మవు నువ్వు-అంతరాత్మవు నువ్వు

Thursday, March 29, 2018

గెలుపు వైపే సాగుదాం
మలుపులెన్నో దాటుదాం
అలుపు లేకా సొలుపు లేకా
గమ్యమికపై చేరుదాం
గగనమైనగాని తాకుదాం

1.విజయమెపుడు తేరగా నీ ఒళ్ళొవచ్చి వాలదు
కలుపుకున్న ముద్ద సైతం తనకు తానై నోటికందదు
కృషితొనాస్తి దుర్భిక్షమన్నది నాటి నుండి నానుడి
సమయాన్నికపై ఒడిసిపట్టు
మచ్చికగు నీ ఒరవడి

2.విలాసజీవిత మెప్పుడో తను కాక తప్పదు నీకు సొంతం
విద్యార్థిదశలో అనుభవిస్తే
విచారమే ఇక బ్రతుకు సాంతం
లక్ష్యసాధన దృష్టి మరల్చక
కొట్టగలిగెదవెట్టి ఉట్టి
నెగ్గగలవు ప్రతి సవాలు
నిబ్బరముతో జట్టుకట్టి