Saturday, February 17, 2018


"వలస"-రాఖీ

తల్లిని విడిచి ఇల్లును విడిచి
నేల తల్లిని విడిచి పుట్టినూరును విడిచి
పయనమై పొయినావా చిన్ని తమ్ముడా
పదిలంరా ప్రతి అడుగున తుమ్మ కంపరా
పల్లెగాని పల్లెకు భాషరాని చోటుకు
దేశంవిడిచావుగా వలసగా 
పరదేశానికి బ్రతుకు తెరువుగా

ఉన్న ఊరు కొంతైనా చేయూతనీయనపుడు
బంధువులు స్నేహితులు ఊరడించ లేనప్పుడు
బీడువడ్డ చేనుచెల్కనెవ్వరికో కుదువబెట్టి
భార్యా పిల్లలను పుట్టింటికి జారగొట్టి
గుబులునంత దిగమింగి గుంభనంగ బింకమంది
 బొంబాయి బొగ్గుబాయి దుబాయి చమురుబాయి
చేరినదేదైనా ముందు నుయ్యివెనుక గొయ్యి
పొట్టచేతబట్టుకొని ఆశకూడగట్టుకొని
పరువును విడిచావుగా పనినెంచక బేలగా

నలుగురుండుగదిలో నలుబదిమందుంటూ
ఏపూటో తింటూ మరోపూట పస్తులుంటు 
ఒక్కొక్క రూపాయి పదిలంగా కూడబెడుతు
తీసుకున్న అప్పులన్ని సక్రమంగ ముట్టజెప్తు
దినదినగండంగా ఏళ్ళకేళ్ళుదొర్లిస్తూ
యజమానికోపానికి తగుమూల్యం చెల్లిస్తూ
ప్రమాదాలు ఒకవైపు దుర్భరస్థితులొకవైపు
బ్రతుకును బలిచేస్తూ భవితను కబళిస్తూ
దేహం విడి'చావుగా పరలోకం వలసగా

Monday, February 12, 2018

॥రాఖీ॥ప్రేమాన్వితం

ముందు వెనక చూడనిది
ఉచితానుచితం ఎంచనిది
ఏ తర్కాలకు అందనిది
ఏ త్యాగాలకు వెరవనిది

అనురాగమే అది అనన్యమైనది
ప్రేమైక జీవనం ధన్యమైనది...

1.అమ్మ పేగుబంధం తో-పురుడు పోసుకున్నది
చిన్ననాడు స్నేహంతో -చెలిమి చేసుకున్నది
కాకి ఎంగిళ్ళతో-కలగలిసిపోయింది
చెట్టపట్టాలతో-చెలరేగిపోయింది

మాయమర్మం ఎరుగనిది
కల్లాకపటం తెలియనిది
ఏ కలమూ రాయలేనిది
ఏ కుంచె దించలేనిది

అనురాగమే అది అనన్యమైనది
ప్రేమైక జీవనం ధన్యమైనది...

2.కౌమార ప్రాయంలో-రంగుల కలలు కన్నది
యవ్వనాన రివ్వుమంటూ-ఎల్లలెరుగ కున్నది
చెలియ చిరునవ్వుకే-పరితపించిపోయింది
చెలికాని స్పర్శకే-పులకరించిపోయింది

మాటల కోటలు కట్టింది
తిరుగుబాటుచే పట్టింది 
ఏ కులమూ వంచలేనిది
ఏమతమూ త్రెంచలేనిది

అనురాగమే అది అనన్యమైనది
ప్రేమైక జీవనం ధన్యమైనది...

3.అర్ధాంగితొ అనునిత్యం-ప్రణయ కావ్య దాంపత్యం
సంతానపు సౌభాగ్యం-వాత్సల్యపు సాంగత్యం
అరమరికలు లేనిది-అద్భుతమౌ బాంధవ్యం
ఏ స్స్వార్థం లేనిదీ-అపురూప రక్తబంధం

బ్రతుకును అంకిత మిచ్చేది
భవితను తీరిచి దిద్దేది
ప్రతిజీవి కోరుకునేది
ప్రతిమనిషి ఆశపడేది

అనురాగమే అది అనన్యమైనది
ప్రేమైక జీవనం ధన్యమైనది...

4. వివిధమైన రూపాల్లో- విశ్వవ్యాప్త మైనది
వేరువేరు కాలాల్లోనూ-ఉనికి చాటుకున్నది
ఇష్టమన్న మాట సైతం-అల్పమే ప్రేమ ముందు
అభిమానం అనుపదమైనా-ప్రేమకు ఎటు సరిపోదు

అనుభూతికి మాత్రం అందునది
హృదయానికి మాత్రమె తెలియునది
కారణమేదో చెప్పరానిదిమ
మరణం కూడా ఆపలేనిది

అనురాగమే అది అనన్యమైనది
ప్రేమైక జీవనం ధన్యమైనది...

*** **** *** *** *** *** *** ***

ప్రేమ గురించి కావ్యం రాసినా పూర్తిగా చెప్పడం కష్టం
నాలుగు చరణాల్లో కూర్చడానికి అది మరీ మరీ కష్టం

మీ ప్రతి-స్పందనతో నే నినదిస్తాసు!!


Monday, January 22, 2018

రచన:రాఖీ

మూసిన రెప్పల వెనుక దాగిన కలలెన్నో
తెరిచిన కన్నులగుండా కారిన అశ్రువులెన్నో
జీవితమే రంగుల ఇంద్రచాపము
జీవితమే మరీచికలా ఆశనిపాతము-తీరని తాపము

1.నిర్మాణపు నైపుణ్యం- పెట్టిన పిచ్చుక గూడు
చీమలపుట్టలుపాములపాలైతే చింతించకు ఏనాడు
జీవితమే ఊహల వింత సౌధము
జీవితమే అంతేలేని చింతల అగాధము

2.నిద్రించని రాత్రుల కృషితో నీ భవితకు నిచ్చెనలు
అడ్డదారుల వరదల్లో మునిగిన ప్రతిభావంతెనలు
జీవితమే ఎగిరే గాలి పటము
జీవితమే వదలని కంపల లంపటము

3.చీకటి వద్దనుకొనుటే చిత్రమైన పేరాశ
వెలుతురే రాదనుకొంటే
వ్యర్థమే ఆ నిరాశ
జీవితమే ఆటుపోట్ల సాగరము
జీవితమే సుఖదుఃఖాల సంగమము

Sunday, January 21, 2018

కరుణించలేవా మరణించులోగా
దయమానినావా నవనీత హృదయ
నీ మననం లేక నేనిల మనలేను
నువు లేని బ్రతుకే ఊహించలేను
నేస్తమై రావా దేవీ ఆసరాగా అందించు చేయి

1.చూపుల పూలతో కొలిచేను నేను
పలుకుల స్తోత్రాల అర్చింతునేను
ఉఛ్వాసనిశ్వాస ధూపాలు వేసేను
ప్రాణాలనైదు వెలిగించినాను
నేస్తమై రావా దేవీ ఆసరాగా అందించు చేయి

 2.పగలే కురిసేను వెన్నెల్లు నీవుంటే
ఆమనే వెన్నంటు నువుతోడుఉంటే
ఆహ్లాదమేనీ సావాసమెపుడు
ఆనందమేనీ సాన్నిధ్యమెపుడు
నేస్తమై రావా దేవీ ఆసరాగా అందించు చేయి
తిరిగిరాని లోకాలకు తరలినావా
మధురమైన మీ స్మృతులను వదలిననావా
ఓ మనీషీ ఓ మహాత్మా ఓ ధన్య చరితా
కాకెర్ల దత్తాత్రేయ శర్మా పరోపకార పరాయణా స్వధర్మా
మనసావాచా కర్మణా అందుకో మా నివాళి
మరువలేరు మిమ్మెరిగిన జనాళి

1.మాన్యుడివైనా మనినావు సామాన్యుడిలా
కర్మయోగివై నిలిచావు జనులకు ఆప్తుడిలా
వృత్తిలో ప్రవృత్తిలో ప్రత్యేకత నిలుపుకొని
తలలోని నాలుకగా ప్రతిఫలించినావు-ప్రతిభచాటినావు
॥ఓ మనీషీ॥

2.పురాణ ప్రవచనం జ్యోతిష్య గణనం
సంగీతనాటక రంగాలలో ప్రావీణ్యం
పాటైనా పద్యమైన గాత్రమే కడు హృద్యం
కరతలామలకమే మీకు విద్య,వైద్యం
॥ఓ మనీషీ॥

3.బంధుగణమునందున అందరివాడివి
వెన్నుతట్టి ధైర్యమిచ్చు నిజనేస్తావి
హాస్య  భాషణా భూషణ చతురుడినవి పురోహితుడివి
చంద్రకళాయుత సంసార ధీర నావికుడివి
॥ఓ మనిషీ॥