Thursday, May 24, 2018

కొత్తగాకోరుకునేదేదిలేదురా
ఉన్నదాన్ని గుంజుకోకపోతె చాలురా
షిరిడీ సాయినాథా షిరిడీ సాయినాథా
నీవెరుగనిదా నా దీనగాథ
నీవున్నా ఔతానా నేననాథా

1.బంధాలు బంధనాలు అనుబంధాలు
సన్యాసివైనా గానీ నీ కనుభవాలు
తాత్యాకు మామవై తల్లడిల్లి నావు
భక్తుల బాగుకొరకు  దిగులుచెందినావు
మహల్సాపతితోని మంతనాలు చేసినావు
యోగిరాజు వైననీకె  మోహపాశముందంటే
మామూలు పామరుణ్ణి మాయకు లోబడనా

2.ఏమి బావుకున్నాని నాకింతటి యాతనా
రాజభోగా లేవొనాకు తేరగ ఇచ్చావనా
ఆనందం దోచుకుంటె అదీఓ పరీక్షనా
మనసారా నమ్మినందు కింతవింత శిక్షనా
కరుణాసాగరం కదా సాయి నీహృదయం
కాసింత దయజూస్తే తరిగేనా సంద్రము
ఉత్తుత్తి పుకార్లేనా నీ మహిమలు లీలలు
నీ కంట కన్నీరు రానీయకు
పెదవంట చిరునవ్వు పోనీయకు
సడలిని విశ్వాసమే నీశ్వాసగా
చెదరని సంకల్పమే చేయూతగా
జారిపోనీకు గుండె ధైర్యం
సాగుతూ చేరికో బ్రతుకు లక్ష్యం

1.ఏ గాలి వానకో ఏ డేగ దాడికో
చెదిరినా తనగూడు బెదరేదేనాడు గిజిగాడు
ఒక్కొక్కపుల్లగా ఓర్మితో నిర్మించి
మనుగడను సాగించదా సంతతిని పోషించదా

పట్టుజారుట మానవ సహజము
పట్టుదలతో చేరుకోవాలి గమ్యము

2.తీరొక్క పూవులో తీయనీ తేనెలే
తీయగా దాయగా తుట్టెనే పెట్టవా తేటీగలు
పొగమంటపెట్టినా నిధికొల్లగొట్టినా
వెంటాడికుట్టవా పగబట్టుతూ
ఆనందమొందవా కూడబెట్టుతూ

కోల్పోయినా గాని రాజ్యాధికారం
మరలసాధించుటే మహరాజు ధ్యేయం

Monday, May 14, 2018

ధర్మపురిలొ ఎడారి-నీరు లేక గోదారి
అలనాటి తలపులతో-గతవైభవ స్మృతులతో
ధర్మపురీ వాసులకు గుండె చెరువు
యాత్రిక భక్తుల కళ్ళలో కాల్వలుకొలువు

1.బాల్యాన ఆడుకున్న ఒండ్రుమట్టి దిబ్బలు
సేదదీర ఆదరించు-ఇసుక తిన్నె పరుపులు
సలిలంలో సంగీతం-సృజియించే కృష్ణశిలలు
స్ఫటికమంటి స్వఛ్చతతో-హాయిగొలుపు జలాలు
ఏవితల్లీ నాడు పారిన-గలగలా జలజలా పారకాలు
ఏవితల్లీ చిననాడు ఈదిన-పరిశుధ్ధ గంగా అక్షరాలు

2.సత్యవతి బ్రహ్మగుండ-తరిగిపోని తోయము
దేవతల మడుగు నింపు-పవిత్రమైన తీర్థము
నరసింహుని జలకాలకు-ఉత్కృష్ట ఉదకము
కనుమరుగైన తీరు-కొరుకుడు పడనిది
గౌతమి తరంగిణి ఇక-చరిత్రలోనె జీవనది

3.సమతుల్యత లోపించిన -పర్యావరణం
నిర్లక్ష్యం వహియించిన-ఏలికలూ కారణం
కలుషితాలు వ్యర్థాలు-కలగలిపిన పాపము
ఇసుకను తరలించిన-అక్రమాల ఫలితము
గోదావరి నదిపాలిట-ప్రతిదీ ఒక శాపము
కూడనిదంత చేసి-వగయ ఏమిలాభము

Tuesday, May 8, 2018

కొత్త పాట రాస్తున్నా
ప్రగతి బాట వేస్తున్నా
ఆనందం ఆవరించినా
లోకమొకటి నిర్మిస్తున్నా

1.దుఃఖాలకు దురాశ మూలం
యుద్ధాలకు అహమే ఆలవాలం
కాముకతకు గోప్యత హేతువు
పాశవికత ఆవేశపు ధాతువు

ఎదుటివారి స్థితి మతినిడితే
అరమరికలకు తావే ఉండదు
ఒక్క క్షణం యోచించ గలిగితే
ఆత్మహత్యలకు అయిపే ఉండదు

విలువనెరిగి మసలుకో జీవితం అమూల్యమే
అనుభూతులు దాచుకో గతం రమ్యకావ్యమే

2.సమాచార అంతరం
విపత్తులకు ఆస్కారం
నిర్లక్ష్య విధి నిర్వహణం
స్వీయ మరణ శాసనం

పనిలొ మజా అలవడితే
వినోదమే రోజంతా
సమయపాలనతోనే
ఆహ్లాదం నీ పంథా

శ్రద్ధ వల్లనే నీకు కార్యసిద్ధి అవుతుంది
మొక్కవొని నీయత్నం గెలుపు కాన్క నిస్తుంది

Tuesday, May 1, 2018

నమ్మికదా చెడినాను నారసింహా-ధర్మపురీ నారసింహా
నీ మాయలొ పడినాను ఓ పరబ్రహ్మా- ఓ పరబ్రహ్మా

తప్పునీది కానే కాదు నారసింహా
ఏ దేవుడు లేడయ్యా నీ తరహా

1.ఎంత అలసి పోయావో
ఎంత విసిగి పోయావో
చేత కాక కూర్చున్నావో
చేష్టలుడిగి చూస్తున్నావో
నన్ను ఒడ్డు చేర్చలేక నారసింహా
నాకు దారి చూపలేక నారసింహా
తప్పు నీది కానే కాదు నారసింహా
నాకు దిక్కు వేరే లేరు ఒక్క నీవు మినహా

2.అంతట నువ్వున్నావంటూ
వింతమాటలెన్నో విన్నా
ఆర్తుల పాలించెదవంటూ
భక్తినెంతొ పెంచుకున్నా
పుక్కిటి పురాణమేనా ప్రహ్లాదుని కాచింది
కాకమ్మ కథయేనా శేషప్పను బ్రోచింది
తప్పునీది కానేకాదు నారసింహా
గొప్పగ నిను భావించడమే నాఖర్మ
 https://www.4shared.com/s/fFIohPi0jee