Wednesday, June 9, 2021

 దిన దినమూ ఇనుమడించె నీమేని మిసమిస

అణువణువూ పెట్టసాగె గోముగా  గుసగుస

తట్టుకోలేనీ  పడుచు వయసు నసనస

చూడకలా రుసరుస వదిలి వెళ్ళకే విసవిసా


1.పారాడే మేఘాలో తారాడే భ్రమరాలో నీకురుల దెస

వెన్నెల గనులో ఇంద్రనీమణులో కనుగవల పస

ఊరించే బూరెలో గులాబీ నిగ్గులో నీ సిగ్గుల వరస

దానిమ్మగింజలో ముత్యాల దండలో నీ పలువరుస


2. కనుదోయి నే దోచేసే పెను చనుదోయి

మదిహాయిని పెంచేసే నీ నడుమే సన్నాయి

దోసగింజ స్ఫురించే నాభిగాంచ మతిపోయి

కాసేపైన చాలు బ్రతుకు నీకడ బానిసయి

No comments: