Tuesday, September 20, 2022

 రచన,స్వరకల్పన&గానం:డా.రాఖీ


రాగం:మాయా మాళవగౌళ


చింతలు దీర్చే నరసయ్యవని

ఎంతో దూరం అయినా గాని

శ్రీకాంత నీకై వచ్చే భక్తులగని

వింతనిపిస్తుంది ఇంత గురేంటని

దండాలు నీకివె నరసింహస్వామీ

ధర్మప్రభువా నీది తరగని ఎలమి


1.అంతటనీవే ఉంటావని

నమ్మి చూపాడు ప్రహ్లాదుడు

విన్నపాలనే వింటావని

విశ్వసించెను శేషప్పనాడు

దృష్టాంతరాన్ని చూపించు నాకు

స్పష్టమయ్యేనింక నా మన్సుకు


2.పట్టెనామాలు కోరమీసాలు

పెట్టి తీర్చేరు మొక్కిన మొక్కులు

చాందా నాందేడు మారాఠీలు

వచ్చేరు నిర్మల్ పట్టి వాసులు

మర్చేరేమొమా ధరంపురివారైనా

దర్శించేరు నిన్ను ఏటా ఏతీరైన

No comments: